Září 2014

CESTA SMÍŘENÍ

28. září 2014 v 6:31 | Marie Blankytná |  O naší duši

NEPŘESTÁVEJME SE MODLIT ZA VŠECHNY BEZRADNÉ , BLOUDÍCÍ DUŠE. M.

ŽLUČNÍK POBOUŘENÝ ZLOSTÍ

27. září 2014 v 5:39 | Marie Blankytná |  Duchovní příčiny nemocí a duchovní léčba
VLASTNÍ PŘÍBĚH o tom, jak jsem si sama sobě ublížila.

5.září jsem měla naplánovanou účast na srazu spolužáků moho let po maturitě . Chtěla jsem si udělat přípravu na tuto událost. Večer, 4. září jsem začala meditovat asi v 22. hodin. Byla jsem v hlubokém soustředění, když mne vyrušil manžel . Nepamatuje si, že mne nemá v těchto okamžicích rušit. Nechtěla jsem se k němu zachovat netečně, protože by se urazil, kdybych ho ignorovala. Snažila jsem se v klidu odpovědět jeho otázky a přitom zůstat v meditaci. Vzbouřila se však ve mně zlost, kterou jsem svým postojem zazdila - uvěznila jsem ji v sobě.
Poškodila jsem sama sebe. Meditace se mi špatně dokončovala a spánek byl pryč. Zlostí se mi " vařila žluč", cítila jsem se celá horká a posléze mi začala vystřelovat bolest. Nejdříve v jednom bodu na okraji pravého žeberního oblouku a potom se přidalo místo v délce asi 3 cm pod pravým prsem k okraji oblouku. Zachovala jsem klid a nejdříve jsem jenom tato místa masírovala a pozorovala jsem bolest. Přišlo mi, že to není bolest vnitřní, ale povrchová, ale značná.
Došlo mi, že to určité místo na okraji žeber je dotykové místo žlučníku a ta čára v délce 3 cm je součástí meridiánu jater.
Jakmile jsem si toto všechno uvědomila, zkocentrovala pozornost, začala jsem prováděto metodu nápravy podle knížky LÉČIVÉ RUCE. Trvalo mi téměř 3 hodiny, než jsem se zbavila bolestí, zůstávalo jenom jedno mírně bolestivé místo.
Ale spánek už nepřišel.
Přemýšlela jsem o tom, zda vůbec se mám na sraz se spolužáky vydat, ale pak jsem si uvědomila, že celá tato akce bude radostná, protože se nese v duchu čísla 3, které pro mne znamená velmi pozitivní číslo. Maturovali jsme v roce 57 , máme tedy od maturity 57 let, což je číslo 12 = 3. Tak jsem se na tuto společnou akci vypravila a bylo to velmi příjemné, protože jsme se měli vždycky rádi.
Další 2 dny jsem ještě cítila mírně citlivý bod žlučníku a nakonec bolest ustala úplně.
Nevyplácí se brát větší ohledy na jiné než na sebe. Být ohleduplnější k jinému, aby se neurazil, se nemusí vyplatit.
Metodu, kterou jsem pracovala, abych napravila svůj špatný postoj, popíši příště.

PROSBA O POMOC

25. září 2014 v 5:06 | Marie Blankytná |  O naší duši
VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
PŘEVZALA JSEM PŘIPOMÍNKU K NAŠÍ DUCHOVNÍ PRÁCI. PŘEDÁVÁM JI VŠEM, KTEŘÍ SE ZAČTOU DO ČLÁNKŮ NA TOMTO BLOGU.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Ano, mám pro ty , kteří čtou tyto řádky, připomínku.
V atmosféře vaší planety se zdržuje velké množství duší, které nemohou nalézt cestu DOMŮ. Jsou příliš poutáni svými vinami a bojí se opustit místo svého žití.
Pomozte jim překonat sílu připoutání svými modlitbami, přímluvami. Věnujte těmto nešťastným duším modlitby jako přímluvu za odpuštění vin jejich života.
Ať se kolem nich rozprostře klid a mír a ať pochopí, že očisty dojdou ve Světle a Lásce Věčnosti.
Mír i s vámi. "

kniha - PÁTÁ DOHODA

23. září 2014 v 6:54 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Vážení čtenáři,
v několika minulých článcích jsem Vás chtěla seznámit s důležitostí přečíst si knihu Čtvrtá dohoda. Vybrala jsem z ní několik úryvků z článků. Další kniha - Don miguel Ruiz - Pátá dohoda je knihou, kterou si musí každý přečíst sám. Vybrala jsem jenom závěr jedné z kapitol.
----------------------------------------

Don Miguel Ruiz - PÁTÁ DOHODA

Pátá dohoda zní : BUĎTE SKEPTIČTÍ , ALE NASLOUCHEJTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kamkoli se na světě vydáte, vyslechnete si od ostatních lidí různé druhy názorů a příběhů. Objevíte skvělé vypravěče, kteří vám budou chtít sdělit, co byste se svým životem měli dělat. : " Měl bys dělat toto, měl bys dělat támhleto, měl bys dělat všechno možné." Nevěřte jim. Buďte skeptičtí, ale naslouchejte, a potom si vyberte. Buďte zodpovědní za každé rozhodnutí, které ve svém životě učiníte. Toto je váš život a nikoho jiného a přijdete na to, že nikomu jinému není nic do toho , co vy se svým životem uděláte.
Po staletí se objevují lidé, kteří tvrdí, že znají vůli boží a kteří putují po světě a kážou o dobrotě a spravedlnosti a každého obviňují. Po staletí se objevují proroci, kteří předpověděli velké katastrofy. Ne tak dávno se objevili lidé, kteří předpověděli, že v roce 2000 zkolabují všechny počítače a společnost, jak ji známe, zanikne. Někteří lidé se domnívali, že se navrátíme do doby jeskynních lidí.. Ten den nadešel, oslavili jsme nové století, nový rok a???????
Před tisíci lety jako teď existovali proroci, kteří očekávali konec světa.
Tehdy jeden velký mistr řekl : "Přijde mnoho falešných proroků, kteří tvrdí, že hlásají slovo boží. Nevěřte tomu."
Vidíte, pátá dohoda není ve skutečnosti nová - BUĎTE SKEPTIČTÍ , ALE NASLOUCHEJTE.


MODLITBA ZA LÁSKU

21. září 2014 v 6:21 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DON MIGUEL RUIZ - ČTYŘI DOHODY

...................................................MODLITBA ZA LÁSKU.....................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................A TAK JSEM VLOŽIL KOUSEK SVÉ LÁSKY DO KAŽDÉHO ČLOVĚKA A BYL JSEM ZAJEDNO S VEŠKERÝM LIDSTVEM. KAMKOLI JDU, KOHOKOLI POTKÁM , SPATŘÍM V JEHO OČÍCH SÁM SEBE, PROTOŽE JSEM DÍKY LÁSCE SOUČÁSTÍ VŠEHO...................................

Děkuji ti, Stvořiteli vesmíru , za dar života, který jsi mi dal. Děkuji ti za to, že jsi mi dal všechno, co naléhavě potřebuji.
Děkuji ti za příležitost zakoušet toto krásné tělo a tuto báječnou mysl.
Děkuji ti za to, že žiješ v mém nitru s veškerou svou láskou, se svým čistým duchem bez hranic, se svým teplým a zářivým světlem.
Děkuji ti za to, že užíváš má slova, mé oči, za užívání mého srdce, abych se mohl vždycky podílet na tvé lásce.
Miluji tĚ takového jaký jsi, protože jsem tvým dílem, miluji i sám sebe takového, jaký jsem.
Pomoz mi udržet lásku a mír v mém srdci a učinit z této lásky nový styl života, v němž bych mohl žít po zbytek života.
................................................
Z této knihy byly vybrány úseky jednotlivých kapitol. Doufám, že si knihu budete chtít přečíst. M.

NEBE NA ZEMI

18. září 2014 v 6:35 | Marie Blankytná |  Motto dne
SEN , KTERÝ ŽIJETE, JSTE STVOŘILI VY.

.................................JE TO VAŠE VNÍMÁNÍ REALITY.

....................................................MŮŽETE JE KDYKOLI ZMĚNIT.

...................................................................MÁTE SÍLU STVOŘIT PEKLO A MÁTE SÍLU STVOŘIT NEBE.

NÁŠ PROBLÉM

15. září 2014 v 6:30 | Marie Blankytná |  Motto dne
PROBLÉM VĚTŠINY LIDÍ JE, ŽE ZTRÁCEJÍ KONTROLU NAD SVÝMI EMOCEMI.

JSOU TO PŘITOM EMOCE, KTERÉ KONTROLUJÍ LIDSKÉ CHOVÁNÍ. NIKOLIV NAOPAK.

MODLITBA ZA SVOBODU

14. září 2014 v 6:04 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DON MIGUEL RUIZ - ČTVRTÁ DOHODA

...............................................MODLITBA ZA SVOBODU.................................................................

Dnes tě, Stvořiteli vesmíru, žádáme, abys k nám přišel a sdílel s námi silné spojení lásky. Víme, že tvým skutečným jménem je Láska, že být s tebou ve spojení znamená sdílet stejné vibrace, stejnou frekvenci, jíž jsi ty, protože jsi jedinou věcí, která ve vesmíru existuje.
Dnes nám pomáhej, abychom byli jako ty, abychom milovali život, abychom byli životem, abychom byli láskou.
Pomáhej nám, abychom milovali způsobem jímž miluješ ty, bez podmínek, bez očekávání, bez závazků, bez jakýchkoliv soudů.
Pomoz nám, abychom milovali a přijímali sami sebe bez jakýchkoliv soudů, protože, když soudíme sami sebe, shledáváme se vinnými a cítíme potřebu být potrestáni.
Pomáhej nám, abychom bezpodmínečně milovali vše , co jsi stvořil, zvláště jiné lidské bytosti, zvláště ty, které žijí okolo nás - všechny naše příbuzné a lidi, které se tak pracně snažíme milovat. Protože, když je odmítáme, odmítáme sami sebe
a když odmítáme sami sebe, odmítáme tím Tebe.
VYČISTI NÁM DNES SRDCE ODE VŠEHO EMOCIONÁLNÍHO JEDU, KTERÝ JE V NÁS.
OSVOBOĎ NAŠI MYSL OD VŠECH SOUDŮ, ABYCHOM MOHLI ŽÍT V DOKONALÉM MÍRU A DOKONALÉ LÁSCE.
Přijď k nám, používej náš hlas, naše oči, naše ruce a naše srdce. Pomáhej nám, abychom byli jako ty.
Děkujeme ti za všechno, co dnes dostaneme, zvláště za svobodu tím, kým opravdu jsme. Amen.

CESTA K LÉČBĚ

11. září 2014 v 6:26 | Marie Blankytná |  Motto dne
ODPUŠTĚNÍ JE JEDINOU CESTOU K LÉČBĚ. MŮŽEME ZVOLIT TUTO CESTU , PROTOŽE CÍTÍME SOUCIT SE SEBOU SAMÝMI.

SVOBODA

8. září 2014 v 6:21 | Marie Blankytná |  Motto dne
.................KTEROU HLEDÁME , SPOČÍVÁ V POUŽÍVÁNÍ NAŠÍ VLASTNÍ MYSLI, TĚLA, V ŽITÍ SVÉHO VLASTNÍHO ŽIVOTA MÍSTO ŽIVOTA V SYSTÉMU VÍRY.

POUŽIJME PŘEDSTAVIVOST

7. září 2014 v 6:56 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DON MIGUEL RUIZ - ČTVRTÁ DOHODA
------------------------------------------------------------------------------------------
Sen, který žijeme je naším výtvorem. Je to naše vnímání reality, které můžeme kdykoliv změnit. Máme sílu stvořit peklo a máme sílu stvořit nebe. Proč nesnít jiný sen ?
Proč nepoužívat mysl, představivost, emoce pro sen nebe?
Představme si, že máme schopnost vidět svět jinýma očima, kdykoliv se nám zachce. pokaždé, když je otevřeme, vidíme svět kolem nás jinak.
Zavřeme nyní oči, pak je otevřeme a rozhlédněme se.

PŘEDSTAVME SI, ŽE MÁME POVOLENÍ BÝT ŠŤASTNÍ A UŽÍVAT SI ŽIVOTA.

PŘEDSTAVME SI, ŽE ŽIJEME BEZE STRACHU Z PROJEVOVÁNÍ NAŠICH SNŮ.

PŘEDSTAVME SI, ŽE ŽIJEME BEZ OBAV Z TOHO, ŽE NÁS OSTATNÍ BUDOU SOUDIT.

PŘEDSTAVME SI, ŽE ŽIJEME, ANIŽ BYCHOM SOUDILI DRUHÉ.

PŘEDSTAVME SI, ŽE ŽIJEME BEZE STRACHU Z LÁSKY A BEZE STRACHU Z TOHO, ŽE NEBUDEME MILOVÁNI.

PŘEDSTAVME SI, ŽE ŽIJEME, ANIŽ BYCHOM SE OBÁVALI RIZIKA A ZKOUMÁNÍ ŽIVOTA.

PŘEDSTAVME SI, ŽE MÁME RÁDI SAMI SEBE TAKOVÉ, JACÍ JSME.

PŘEDSTAVME SI, ŽE NÁŠ ŽIVOT JE ŠŤASTNÝ, ŽE MÁME POVOLENÍ BÝT ŠŤASTNÍ A UŽÍVAT SI ŽIVOTA.
Náš život je osvobozen od konfliktů se sebou samými i s jinými lidmi, víme, co chceme, co nechceme a kdy to chceme.

Svět je krásný a báječný. KDYŽ SE NAŠÍM ŽIVOTEM STANE LÁSKA, MŮŽE BÝT ŽIVOT VELMI SNADNÝ. Láska nám dá vnitřní klid, změní naše vnímání všeho.
Štěstí je tím ztraceným rájem..................................................................................................................................................................................................................................................... .

UVĚDOMĚNÍ

6. září 2014 v 6:16 | Marie Blankytná |  Motto dne
TOLTÉCKÁ CESTA KE SVOBODĚ

PRVNÍM KROKEM K OSOBNÍ SVOBODĚ JE UVĚDOMĚNÍ. ABYCHOM SE OSVOBODILI , MUSÍME SI UVĚDOMIT , ŽE SVOBODNÍ NEJSME.
POTŘEBUJEME SI UVĚDOMIT , V ČEM JE PROBLÉM, ABYCHOM JEJ VYŘEŠILI.

ČTVRTÁ DOHODA

6. září 2014 v 5:48 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DON MIGUEL RUIZ - ČTYŘI DOHODY - Cesta k osobní svobodě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čtvrtá dohoda zní : VŽDY DĚLEJTE VŠE , JAK NEJLÉPE DOVEDETE
-------------------------------------------------------------------------------------------

TO, ŽE DĚLÁTE VŠE, JAK NEJLÉPE UMÍTE SE MĚNÍ KAŽDÝM OKAMŽIKEM. BUDE TO JINÉ, KDYŽ JSTE ZDRAVÍ, A JINÉ, KDYŽ JSTE NEMOCNÍ.
ZA VŠECH OKOLNOSTÍ DĚLEJTE JEDNODUŠE VŠE NEJLÉPE, JAK DOVEDETE, A VYHNETE SE TOMU, ŽE BUDETE SOUDIT SAMI SEBE, NADÁVAT SI, NEBO NĚČEHO LITOVAT.
------------------------------------------------------------------------------------------


Čtvrtá dohoda je o vykonání prvních tří dohod: vždy dělej vše, jak nejlépe dovedeš.
Když se ráno probudíme svěží a plní energie, budeme podávat lepší výkony než večer, kdy býváme unaveni. Také v nemoci nebo v podnapilosti to bude jiné, než když budeme zdraví nebo střízliví.
Naše počínání závisí na tom, zda se cítíme báječně, nebo jsme rozhození, naštvaní či žárliví.
Nezávisle na okolnostech se snažme dělat všE, jak nejlépe dovedeme, ne víc A ne méně než tak, jak to jde. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme hodně energie a výsledek nebude tak dobrý, jak by mohl být. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě.......................................
"Nejsi zde proto, abys obětoval svou radost ze života nebo život. Jsi zde proto, abys žil, abys byl šťastný
a miloval. "Dokážeš-li udělat to nejlepší, čeho jsi schopen ve dvou hodinách, ale ve skutečnosti tím strávíš osm hodin, jen se unavíš, mineš vyvrcholení a nebudeš mít radost ze života. Konej, jak to nejlépe dovedeš, a snad pochopíš, že nezávisle na tom, jak dlouho třeba medituješ, můžež žít, milovat a být šťasten.

KDYŽ BUDEME VŽDY DĚLAT VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDEME, ZNAMENÁ TO, ŽE BUDEME JEDNAT. DĚLAT VŠE CO NEJLÉPE ZNAMENÁ BÝT AKTIVNÍ, ALE NE PROTO, ŽE ČEKÁME ODMĚNU, ALE PROTO, ŽE TO TAK MÁME RÁDI.

Lidé vše dělají pravý opak : uchylují se k něčemu jen proto, že očekávají odměnu, a nikoliv proto, že by je takové jednání těšilo.
Lidé například chodí každý den do práce většinou jen s myšlenkou na peníze, které dostanou, ani se nemohou dočkat doby, kdy dostanou peníze, kdy budou mít volno.
Pracují kvůli odměně a výsledkem je, že se práci brání. Nemohou dělat vše tak, jak nejlépe dovedou.
Když děláme vše tak, jak nejlépe dovedeme, nemáme vlastně pocit, že pracujeme, protože ze všeho máme potěšení.

DĚLÁME TO TAK, PROTOŽE TO TAK CHCEME DĚLAT , NIKOLIV PROTO, ŽE BYCHOM MUSELI, NIKOLIV PROTO, ŽE BYCHOM CHTĚLI POTEŠIT JINÉ LIDI.

...................................ať nám již život vezme cokoliv, nechme to být. Vzdát se minulosti znamená, že si můžeme vychutnat sen, který probíhá právě nyní. Žijeme-li v minulosti, nemáme potěšení z toho, co probíhá v současnosti, protože si budeme přát, aby aby skutečnost byla jiná, než právě je.
Není čas na to, abychom někoho, nebo něco postrádali, protože jsme živí. Netěšit se z toho, co je právě teď , je žití v minulosti a to vede jenom k slzám, utrpení a zármutku.

AŤ NÁM JIŽ ŽIVOT VEZME COKOLIV , NECHME TO BÝT.
kDYŽ SE VZDÁMEME MINULOSTI, UMOŽNÍ NÁM TO PLNĚ ŽÍT V SOUČASNÉM OKAMŽIKU.

JESTLIŽE NEBUDEME ZNEUŽÍVAT SLOVA, BRÁT SI VŠECHNO OSOBNĚ A VYTVÁŘET DOMNĚNKY A JESTLIŽE UDĚLÁME VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDEME, PAK POVEDEME KRÁSNÝ ŽIVOT.
PORUŠÍTE-LI NĚKTEROU Z DOHOD , ZAČNĚTE ZNOVU DRUHÝ DEN A ZNOVU DALŠÍ DEN. DNEŠEK JE POČÁTEK NOVÉHO SNU.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HODNĚ ŠTĚSTÍ. M

ZRUŠENÍ STARÝCH DOHOD

4. září 2014 v 6:12 | Marie Blankytná |  Motto dne
TOLTÉCKÁ CESTA KE SVOBODĚ

PRAVÁ SVOBODA MÁ CO DO ČINĚNÍ S LIDSKÝM DUCHEM. SVOBODA JE NAŠÍ PODSTATOU.

TŘETÍ DOHODA

3. září 2014 v 5:02 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
DON MIGUEL RUIZ - ČTYŘI DOHODY - Cesta k osobní svobodě
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Třetí dohoda zní - NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY
NEJDĚTE ODVAHU ZEPTAT SE A VYJÁDŘIT, CO OPRAVDU CHCETE. KOMUNIKUJTE S OSTATNÍMI TAK JASNĚ A
SROZUMITELNĚ , JAK JE TO JEN MOŽNÉ, ABYSTE SE VYHNULI NEDOROZUMĚNÍM , SMUTKU A DRAMATICKÝM SITUACÍM .
PRÁVĚ S TOUTO DOHODOU MŮŽETE KOMPLETNĚ ZMĚNIT SVŮJ ŽIVOT.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problém s vytvářením domněnek je v tom, že si myslíme, že jsou pravdivé. Přísahali bychom na to, že jsou skutečné. Vytváříme si domněnky o tom, co jiní jidé říkají nebo dělají, bereme to osobně , a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed.
Proto kdykoliv, kdy si vytváříme domněnky, koledujeme si o nějaký problém. Vytvoříme domněnku, špatně ji pochopíme, vezmeme si ji osobně a skončí to tím, že z ničeho se stane drama.

VŽDY JE LEPŠÍ KLÁST OTÁZKY , NEŽ SI VYTVÁŘET DOMNĚNKY, PROTOŽE DOMNĚNKY NÁS PŘEDURČUJÍ K UTRPENÍ.

Příklad : Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, že nemusíme ani říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když to nedělají, cítíme se zraněni a říkáme : "Měli to vědět."
Když něčemu věříme, předpokládáme, že je to pravda. Někdy to necháme dojít až k bodu, v němž zničíme vztah jenom prot, abychom uhájili svou pozici.

VYTVÁŘÍME SI DOMNĚNKU, ŽE KAŽDÝ VIDÍ ŽIVOT STEJNĚ JAKO MY. PŘEDPOKLÁDÁME, ŽE OSTATNÍ MYSLÍ STEJNÝM ZPŮSOBEM, JAKÝM MYSLÍME MY. POSUZUJÍ VŠE STEJNĚ JAKO MY A ZNEUŽÍVAJÍ VŠECHNO JAKO MY.
TOTO JE NEJVĚTŠÍ DOMNĚNKA, JAKOU SI LIDÉ VYTVOŘILI.

Opravdová láska přijímá lidi takové jací jsou, aniž by se je pokoušela změnit. Pokoušíme-li se někoho změnit, znamená to, že jej nemáme doopravdy rádi.
Lepší a jednodušší je, setkat se s někým, kdo je takový, jakého bychom si přáli mít.Rovněž druhý člověk nás musí milovat takové, jací jsme, aby nás nemusel vůbec měnit.
Musíme být tím, čím jsme, abychome se nemuseli představovat falešně.

ZPŮSOB JÍMŽ SE MŮŽEME VYVAROVAT VYTVÁŘENÍ DOMNĚNEK, JE KLÁST OTÁZKY.
UJISTĚME SE, ŽE KOMUNIKACE JE JASNÁ.
POKUD NEROZUMÍME , ZEPTEJME SE.

Nevytvářet si domněky - říci to, je snadné, ale řídit se tím je těžké. Je to složité, protože jsme často dělali opak.
Máme spoustu návyků a rutin, které si ani neuvědomujeme.
Prvním krokem je - uvědomit si tyto návyky a pochopit důležitost této dohody.

UDĚLÁME-LI SI Z TÉTO DOHODY NÁVYK, CELÝ NÁŠ ŽIVOT SE NAPROSTO ZMĚNÍ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přeji Vám hodně štěstí. M.