Listopad 2014

LÉČENÍ POMOCÍ PYRAMIDY

30. listopadu 2014 v 6:37 | Marie Blankytná |  Zdraví

I. NEDĚLE ADVENTNÍ

30. listopadu 2014 v 6:20 | Marie Blankytná |  O naší dušiVÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

VKROČILI JSME DO ČASU ADVENTU, COŽ JE ČAS KLIDU, ROZJÍMÁNÍ, PŘÍPRAVY NA KLID ČASU VÁNOC. VPUSŤME DO SVÝCH

SRDCÍ LÁSKU, KTERÁ NÁS OCHRÁNÍ PŘED TEMNOTOU KOLEM NÁS.

Přeji Vám a také sobě, abychom pocítili radost z přítomnosti našich milovaných, abychom si uvědomili, že milujeme život
takový, jaký prožíváme, abychom uměli být vděční za dobré i to horší, co nás posouvá na naší cestě v duchovním vývoji.
Přeji Vám klidný čas předvánoční a milostí boží naplněné Vánoce. M.

SPOLÉHEJME NA SEBE

22. listopadu 2014 v 6:14 | Marie Blankytná |  Zdraví
Pomož si sám
Člověk nesmí být otrokem podmínek. Musí si je přizpůsobit, vytvořit si je. Žijeme v 21. století, ale myšlenky máme na úrovni 19. století. Když jsme nemocní, co děláme? Jdeme za lékařem, potom do lékárny. A co můžeme udělat sami pro sebe?
Mohu Vám všem něco poradit? Zaprvé ověřte, máte-li zdravé cévy, klouby a svaly, protože civilizační choroby velice "omládly". Teď i mladí lidé začínají mít osteochondrózu už kolem 30 let. Opatrně začněte otáčet hlavu doleva-doprava-doleva, přičemž ramena, krk a záda jsou v klidu. Slyšíte chrastění v krku? Nemusí to bolet, ale za 10 let budete mít i bolesti, stáhnutý krk i svaly. Co z toho vzniká? Migrény, vysoký krevní tlak, bolesti hrudníku a zad. Pokud slyšíte chrastění nebo jiné zvuky, znamená to, že se začínají v kostech ukládat soli, cévy jsou zanesené toxiny, cholesterol a soli se též začnou ukládat v cévách. A jestli s tím nic neděláte, cévy a kosti začnou kamenět. Zpočátku to není cítit, ale za 20-30 let se člověk může stát absolutně nehybným. Začněte TEĎ s prevencí civilizačních chorob.
1. Otáčet hlavou doprava-doleva každý den minimálně 20-30krát. Opakovat tento cvik nikoliv pouze měsíc, ale po celý život.
2. "Pište" hlavou abecedu. Tento cvik dělejte pomalu, zvlášť se to týká starších lidí, aby si neublížili, protože mají stáhnutý krk a ramena.
3. Opatrně tahejte sami sebe za vlasy, napomáhá to přílivu krve do hlavy a zásobuje mozek a kořínky vlasů živinami a kyslíkem.
4. Prsty hladit a masírovat si pokožku hlavy na spáncích a uši, svaly krku pod zátylkem a za ušima, protože zrovna tam vcházejí cévy do mozku.
Jestliže bude člověk dělat tyto cviky každý den 20-30 minut, sám sebe zbaví nemoci, nebude se bát sklerózy cév, omládne tvář a zlepší se celková kondice. Češi mají pěkné přísloví: "Pomož si sám a i Pánbůh ti pomůže.
Přeji všem, kdo chcete být zdraví a být pánem svého života, hodně štěstí a zdraví.
Tyto rady jsou rady od mé mámy a babičky. Maminka se dožila 86 let, babička 94 let a já mám před sebou ještě 35 let života. Teď je mi 63 a chci žít důstojně, klidně a relativně zdravá do 98.
Buďte šťastni!

O NÁPRAVĚ - pokračování"

15. listopadu 2014 v 6:47 | Marie Blankytná
Automatické písmo, kterým byl vysvětlen minulý sen, pak mělo pokračování :

" " Náprava společnosti vždy začíná u jednotlivce. Z jednotlivce se přenáší na skupinu, to je rodina. V tomto se společnost rozpadá a velmi upadá. Rodina ztrácí svoji společnskou , výchovnou, duchovní funkci, děti nedostávají pevné stavební kameny pro svůj vlastní život. Rostou na vratkých stavebních kamenech, které při větším závanu větru ztrácejí rovnováhu a utíkají ze skutečnosti do světa snů,, do světa drogové závislosti, hledají nečisté zaměstnání, sklání se k násilí a agresi, které se obrací i proti rodičům a mnozí volí dobrovolný odchod ze života, který jim byl dán darem, aby se duše mohla zdokonalovat.
Po tomto kroku se jejich duše cítí být ztracenou duší, která je tak zatížena, že neodchází z vaší atmosféry. Pro duše to znamená bolestivý očistec.
Tímto se také hromadí více negativního tlaku na planetu samotnou a na vše, co se na ní vyskytuje. Proto planeta, tak jako jiný organizmus se snaží očistit se. K vašemu štěstí tuto očistu provádí PRŮBĚŽNĚ .
K očistě využívá ty energie, které má k dispozici. Je to síla vody, síla větru, očistná síla ohně, energetické proudy uvnitř planety. Je to tak, jak to probíhá i v organizmu lidském.
Když se v organizmu nahromadí negativní energie a člověk nechá tyto signály těla bez odezvy, nevšímá si svého těla a jeho volání po očistě, dojde k tomu, že se tato energie zhmotní a vytvoří hmotnou zátěž, která se z těla musí odstranit. Pak teprve voláte po nápravě a podstupujete nejrůznější zákroky s pomocí vzdělaných lidí.
Na rozdíl od vás, Země si musí se svojí očistou paradit sama. Říkáte tomu přírodní katastrofy, kterých se velmi obáváte, ale pro nápravu moc neděláte. Země bude svojí očistou procházet dále.
Vracejte se k životu, v němž se zase naučíte rozumět přírodě a ona se vám odmění svým klidem.
KLID VE VÁS BUDE POTOM I KOLEM VÁS. "

děkuji svým duchovním průvodcům. M.

JAK NA NÁS PŮSOBÍ NAŠE SNY ?

12. listopadu 2014 v 6:19 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad

PŘEVZALA JSEM K VÝKLADU TENTO SEN:

Byl to sen, z něhož zbyl zmatený dojem.
" Nacházeli jsme se v nějaké velké budově, kam jsem zřejmě pozvala hodně lidí, jak příbuzných, tak cizích, k nějaké oslavě. Byly mezi nimi také děti. Jídlo bylo na všechny chody nachystáno dopředu. Během dne se snědlo hodně jídla a uvědomila jsem si, že na poslední jídlo toho moc nezbývá. Viděla jsem, že i z té poslední nachystané várky toho hodně zmizelo, nebo bylo znehodnoceno tak, že bylo ohlodáno, nakousáno, rozrýpáno a tedy nehodilo se předložit je hostům. Hlavně pro děti jídlo nezbývalo. Rozhodla jsem se, že program dětem zpestříme a zajdeme s nimi na jídlo někam jinam. Zřejmě jsem se vydala hledal vhodný objekt a když jsem se pro děti vracela, zjistila jsem, že se v budově hodně věcí změnilo a nemohu vůbec najít místo, kde jsme se shromáždili ke stolování. Budova vypadala rázem jako nemocnice, která je v obnově, tekla tam voda, bylo nastavěno lešení , prostě byla jsem z toho dost vyvedená z míry a byla jsem ráda, že jsem se probudila. "


ANO, mohu tento sen vysvětlit.
Tato osoba vztahuje vše na sebe a vidí vše velmi konkrétně., ale je to tak, že na snu o její široké rodině jí byla ukázána skutečnost široké společnosti. Současná společnost je veskrze velmi konzumní. Lidé jsou zaměřeni materiálně více, než kdy jindy. Je málo lidí, kteří vnášejí do této spotřební společnosti duchovní rozměr bytí. Každý myslí příliš jenom na sebe, snaží se potají pro sebe získat něco navíc. I v tom snu to bylo řečeno v pasáži, kdy našla jídlo, které bylo přichystáno na další chod- bylo téměř snědené, nebo ohlodané, nebo tak znehodnocené, že nebylo k použití. Byla rozladěna z toho, že neuhlídala společnost, kterou si sama pozvala.
Z toho pramení poznání, že náprava společnosti je nutná od těch nejjednodušších věcí, nejlépe každý sám u sebe poznáním sebe sama.
Společnost upadá ve všech směrech- duchovně , společensky i lidsky.
Pasáž ve snu, kdy jsi se vracela pro děti- pro mladou generaci a celý dům byl " v obnově " vodou, vše se čistilo, bylo tam nastaveno lešení, aby se dosáhlo na " každou špínu"- byla obdoba nápravy společnosti. Vzchopte se a začněte každý sám u sebe. Nestačí ale vzdělávat jenom sám sebe, je třeba předávat svoje poznání mladším a je třeba naučit je jak pomáhat, pomáhat jim utvářet správné názory na životní postoje. "

Děkuji svým duchovním dpůvodcům za vysvětlení snu. M.KARMA A MILOST

10. listopadu 2014 v 9:39 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru

Karma a milost .

Jedna z podosobností, která je velmi zakořeněná v lidském vědomí, je odplata. Pokud někdo něco provede a unikne trestu, vnímáme pocit nespravedlnosti. Tím říkáme řídícímu programu dvě věci. "Za každý poklesek musí být trest" a "prominout trest není správné". Řídící program (matrix, vesmír, bůh) je ale nestraný, je to zrcadlo a snaží se každému dát více toho co v sobě již obsahuje. Má-li v sobě někdo potřebu trestat, pak je jen otázkou času, kdy toto vnitřní naléhání, přivolá trest i pro něj. Tento příklad je ilustrací toho, jak karma funguje. Zákon karmy není zákon odplaty, ale zákon zrcadlení. Odplata je něco co si lidé přidali do kolektivního vědomí v důsledku působení negativních sil a negativních bohů na lidstvo. Odplata nebyla součástí původního programu. Odplata má co do činění pouze s negativními činy, karma však zrcadlí negativní i pozitivní. Odplata je reakce na ublížení (jedno zlo), zpětným ublížením, (vytvořením druhého zla) a výsledkem jsou dvě "jednotky" zla. Odplata zlo násobí. V životě je často potřeba, aby jedinec pocítil na vlastní kůži důsledky svého jednání, ale pokud se rozhodneme to dát druhému pocítit, mělo by to vycházet z postoje pomoci danému člověku pochopit a ne z postoje odplaty za způsobenou bolest. Se správným postojem si přestaneme vytvářet karmické dluhy a ukážeme Životu svoji emoční vyzrálost a stabilitu. Zákon karmy říká, že to co vyšlu se mi vrátí zpět. Rychlost s jakou se mi to vrátí, závisí na tom, jak vysoké vibrace jsou v mém vědomí. Pro lidi s nízkými vibracemi to trvá dlouho a zdá se, jako by pro ně karma neexistovala. Proto zrcadlení pro mnohé nepřichází po řadu životů. To vůbec není výhoda, neboť mezitím nashromáždí mnohem větší karmickou zátěž a zrcadlení je pak daleko intenzivnější. Účelem karmy je poskytnout zkušenost, prožitek toho co jsme kdo vytvořili, individuálně i kolektivně, a prožitek nám má umožnit pochopit důsledky svého tvoření. Je osobní karma, karma různých společenství, karma společností, národní a planetární karma. Karma je jedním z nástrojů sebepoznání. Karma, jako vše ve Stvoření pracuje na základě rezonance. Něco vyšlu na určité frekvenci a stejné nebo podobné se mi vrátí na té samé frekvenci. Co se ale stane, když mezitím změním své vnitřní uspořádání, když vibračně klesnu, nebo vibračně vystoupím? Dejme tomu, že jsem vytvořil něco pozitivního a pak vibračně klesnu. Mezitím přijde odezva, ale já ji nejsem schopen zachytit, projde skrze mne, protože se vibračně nesetkáme. Tedy tím, že jsem vibračně klesl, jsem se připravil o to dobré co jsem před tím zasel. Stejně to funguje i opačně. Když vytvořím něco negativního, dám do pohybu energii, která mi poskytne zkušenost toho samého. Pak ale pochopím co jsem udělal, lituji toho a odpustím si. V důsledku toho vystoupím do vyšších vibrací. Když nyní přijde odezva, opět mě vibračně mine a jsem ušetřen toho, abych musel prožít negativní zkušenost, protože je to již zbytečné, pochopil jsem dříve než přišla odezva - trest . Je vidět, že karma nemá nic společného s odplatou. Karma je program, který v sobě obsahuje milost. Pokud něco pochopím, projevím lítost a odpustím sobě i druhým, jsem vibračně od karmy osvobozen. Sám jsem se osvobodil svoji otevřenou myslí, vstřícností k poznání a odpuštěním. Ten, kdo odpouští druhým, odpouští i sobě a ten kdo odpouští sobě, odpouští i druhým. Odpuštění a pochopení je klíčem k osvobození se od karmy.Kolektivní vědomí lidstva v současné době rychle stoupá a tím se osvobozujeme od kolektivní karmy. Možná víte, že mnoho globálních negativních až kataklyzmatických událostí, které byly předvídány se nestalo. Toto je proč. Unikáme své kolektivní karmě, dáváme si milost a bude jen dobře, když v tom budeme pokračovat. Proto si každý sám pro sebe určuje jestli bude žít podle zákona odplaty, nebo podle zákona milosti. Když slova odplata, zásluha a spravedlnost,
vymažeme ze svých myslí a ze svého podvědomí, bude to pro nás pro všechny jen dobře. To neznamená nechat si vše líbit, můžu být velmi hlasitý když mě někdo ublíží, ale na místo hledání zadostiučinění v odplatě, je prospěšnější hledat proč jsem si takovou zkušenost vytvořil. Odplata zlo násobí a pocit zásluhy vede k pocitu důležitosti a následně k aroganci. Náš pobyt na Zemi je o růstu, ne o odplatě, ani ne o zásluze a o naší interpretaci spravedlnosti. Proto je pro nás nejlepší netrvat na svých představách o tom jak by měl svět pracovat a místo toho hledat způsoby jak pozvednout svůj Stín.TENTO ČLÁNEK BYL PŘEVZAT, SOUHLASÍM S NÍM. M.


Nepochybuj

5. listopadu 2014 v 6:17 | Marie Blankytná |  O naší duši

" Když se poprvé něco učíš, ať je to řízení auta, plavání, hra na hudební nástroj, dáváš si dobrý pozor na každý počin, na každý pohyb, který vykonáš.
Opravuješ se a snažíš se dál, dokud vše mistrně nezvládneš, ať je to cokoliv.
Potom zjistíš, že už nemusíš na každý pohyb myslet, vykonáváš svou činnost automaticky, splýváš s ní a máš z ní radost, protože už tě nestojí žádné úsili.
TAK JE TOMU I S DUCHOVNÍM ŽIVOTEM.
Jakmile se stane tvou součástí, nemusíš si nadále připomínat, že si máš být vědom mne a Mojí božské přítomnosti, protože jí už vědom jsi. Nemusíš už dále usilovat o naladění na MNE, protože už jsi naladěn. To vše je pro tebe přirozené jako dech.
A v tomto stavu již víš, že Já jsem v tobě a ty ve Mně. A oba jsme jedno."

Eileen CaddyováKLID DUŠE

2. listopadu 2014 v 17:07 | Marie Blankytná |  O naší duši