Prosinec 2014

31. PROSINEC

31. prosince 2014 v 6:43 | Marie Blankytná |  O naší duši

ANDĚL PO TVÉM BOKU -

SVATÝ AUGUSTIN : " O KAŽDOU VIDITELNOU VĚC NA TOMTO SVĚTĚ SE STARÁ ANDĚL. "


.................

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA :

Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou.
Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává.
Nech vše staré za sebou, vše již skončilo. Buď vděčný za lekce, kterým ses naučil a za zkušenosti, kterých jsi nabyl,které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat.
To, co na tebe čeká, je mnohem krásnější, než to, co necháváš za sebou.
Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by to mohlo cokoliv dopadnout špatně.?
To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí.
Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností..

30.PROSINEC

30. prosince 2014 v 6:30 | Marie Blankytná |  O naší duši

MOUDRÝ ČLOVĚK PŘIJME POMOC, JEŽ JE MU NABÍDNUTA.
.....HLUPÁK SE ZAPŘÍSÁHÁ, ŽE TO ZVLÁDNE SÁM.
...............MOUDRÝ ČLOVĚK PROKÁŽE VDĚČNOST.
..............................HLUPÁK POTŘEBUJE SLÁVU.
.........................................MOUDRÝ ČLOVĚK TANČÍ V RYTMU SVÝCH ANDĚLŮ.
.......................................................HLUPÁK SE S NÁMAHOU VLEČE ZA ZVUKŮ NEZNÁMÝCH BUBNŮ.
........................................................................................................................................................................

29. PROSINEC

29. prosince 2014 v 20:14 | Marie Blankytná |  O naší duši

29. PROSINEC - ANDĚL PO TVÉM BOKU

ZVUK ANDĚLSKÉHO HLASU SE MŮŽEME NAUČIT ROZEZNAT ČASTO TEHDY, KDYŽ NASLOUCHÁME TICHÉ POBÍDCE UČINIT SPRÁVNOU VĚC, UJÍT DALŠÍ MÍLI.

..............................................................................................................................................................

Vánoční anděl

28. prosince 2014 v 6:37 | Marie Blankytná |  O naší duši

28. PROSINEC - ANDĚL PO TVÉM BOKU

ANDĚLÉ SLEDUJÍ TVÉ KROKY STEJNĚ SNADNO, JAKO BYS VŽDY KRÁČEL V ČERSTVĚ NAPADANÉM SNĚHU.

27. PROSINEC

27. prosince 2014 v 21:23 | Marie Blankytná
ANDĚL PO TVÉM BOKU

ZJIŠŤUJEME, CO JE DŮLEŽITÉ.

POKOUŠÍME SE DEFINOVAT, NA ČEM ZÁLEŽÍ. PŘECHÁZÍME OD JEDNÉ VĚCI K DRUHÉ V NADĚJI, ŽE VYKONÁME NĚCO SMYSLUPLNÉHO. S POMOCÍ SVÝCH ANDĚLŮ TO NAJDEME A UDĚLÁME.

26. PROSINEC

26. prosince 2014 v 14:50 | Marie Blankytná |  O naší duši


ANDĚL PO TVÉM BOKU

ANDĚLÉ S NÁMI KRÁČEJÍ PO KAŽDÉ CESTĚ. MYSLÍME SI, ŽE POLETÍ NAPŘED A BUDOU NÁS VAROVAT, ALE ONI VĚDÍ, ŽE NETOLIK PŘÍPRAVA, NÝBRŽ SPOLEČNOST ČINÍ TO, CO JE PŘED NÁMI, SNESITELNĚJŠÍM.

25. PROSINEC

25. prosince 2014 v 6:37 | Marie Blankytná |  O naší duši

NECHŤ VÁS PROVÁZÍ POŽEHNÁNÍ, KTERÉ JANA MICHAELA VLOŽILA DO TOHOTO OBRÁZKU.

..................................................................................................................................................................

ANDĚL PO TVÉM BOKU

RADOSTNĚ POVSTAŇTE NÁRODOVÉ VŠECHNY, PŘIPOJTE SE K NEBESKÉMU TRIUMFU, NEB ANDĚLSKÝ ZÁSTUP HLÁSÍ, ŽE KRISTUS SE NARODIL V BETLÉMĚ.

.................................................................................................................................................................

VÁNOČNÍ NOC

24. prosince 2014 v 15:20 | Marie Blankytná |  Poděkování


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,

VŠEM VÁM MOC DĚKUJI ZA PŘÁNÍ VŠEHO DOBRÉHO. OMLOUVÁM SE, ŽE NEODPOVÍDÁM KAŽDÉMU Z VÁS.

PŘEJI VÁM KLID A MÍR DO DUŠE A DO SRDCE, ABYSTE TAKÉ PROŽILI TENTO VÁNOČNÍ ČAS V POKOŘE, ODEVZDÁNÍ, OČISTĚ A

LÁSCE.

DO PŘÍŠTÍHO ROKU VÁM PŘEJI HODNĚ ROZHODNOSTI A ÚSPĚCHŮ NA VAŠICH ŽIVOTNÍCH CESTÁCH. MARIE MARTA.

24. PROSINEC

24. prosince 2014 v 6:35 | Marie Blankytná |  O naší duši

ANDĚL PO TVÉM BOKU :

ANDĚLÉ UVIDĚLI NAROZENÉ DÍTĚ, O NĚMŽ MNOZÍ SI MYSLELI, ŽE SPASÍ SVĚT. ANDĚLÉ VIDĚLI PASTÝŘE POKLEKAT.

VIDĚLI NEJMOUDŘEJŠÍ KRÁLE SKLÁNĚT SE S DARY. TU NOC VIDĚLI LÁSKU JASNĚJŠÍ NEŽ NEJJASNĚJŠÍ HVĚZDA, KTERÁ KDY

ZÁŘILA.

23. PROSINEC

23. prosince 2014 v 6:50 | Marie Blankytná |  O naší duši

ANDĚL PO TVÉM BOKU

TEDY ŘEKL JIM ANDĚL :

NEBOJTEŽ SE, NEBO AJ, ZVĚSTUJI VÁM RADOST VELIKOU, KTERÁŽ BUDE VŠEMU LIDU.

22. PROSINEC

22. prosince 2014 v 6:53 | Marie Blankytná |  O naší duši


ANDĚL PO TVÉM BOKU

BYL KDYSI CHOR ANDĚLŮ, KTEŘÍ ZPÍVALI O SVĚTĚ PLNÉM RADOSTI. MOŽNÁ BYCHOM JE ZASLECHLI I DNES, KDYBYCHOM SEDĚLI TIŠE JAKO PASTÝŘI.


20. PROSINEC

20. prosince 2014 v 6:44 | Marie Blankytná |  O naší duši


ANDĚL PO TVÉM BOKU

MÍR NA ZEMI, DOBRO LIDEM OD NEBESKÉHO DOBROTIVÉHO KRÁLE. SVĚT VE VELEBNÉ NEHYBNOSTI LEŽÍ, BY ANDĚLSKÝM ZPĚVŮM NASLOUCHAL.

19. PROSINEC

19. prosince 2014 v 20:28 | Marie Blankytná |  Meditace


Otevírání dveří do nitra :

Duchovní život je život činů, život plný změn. Kéž nepoznáš sebeuspokojení, protože jsi-li spokojen sám se sebou, snadno můžeš zapadnout do vyjetých kolejí. Ty vedou ke stagnaci. Musíš konat svou vlastní duchovní práci. Musíš hledat svou vlastní cestu. Zjisti, kde se musíš změnit a pak proveď činy nutné k uskutečnění této změny. Je-li změna nepohodlná, je tím snazší, čím se provádí rychleji. Je méně mnohem bolestivé strhnout obvaz rychleji, než pomalu. Vykonej tedy vše, co musí být vykonáno, aniž bys ztrácel čas přemýšlením. Vstup bez váhání do nových časů a prostě věz, že budou mnohem krásnější, než ty staré, cos nechal za sebou. Se změnou přichází nový naplněný a skvělý život. Ten se ti teď nabízí. Přijmi jej a vzdávej za něj věčné díky.

17. PROSINEC

17. prosince 2014 v 7:29 | Marie Blankytná |  O naší duši
ANDĚL PO TVÉM BOKU


" KDO KONÁ TO NEJLEPŠÍ, CO MU OKOLNOSTI DOVOLÍ, CHOVÁ SE DOBŘE A UŠLECHTILE. ANI ANDĚLÉ NEMOHOU DĚLAT VÍC. "


15. PROSINEC

15. prosince 2014 v 6:08 | Marie Blankytná |  O naší duši
Soustřeď se na následující větu:

Boží vůle Tě nikdy nevede na takové místo, kde by Tě jeho milost nechránila, něco dobrého se stane s tebou i dnes, nějaké novinky, které čekáš.
Prosím nepřerušuj to, jen 27 slov:

"Můj Bože, procházej po mém domě, seber všechny moje starosti a choroby, prosím zachraň a uzdrav mojí rodinu, ve jménu svém."

..............................................................................................................

15. PROSINEC :

........................." ANDĚLÉ BEZ DECHU ČEKAJÍ, AŽ SI ZVOLÍME LÁSKU. "

OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA

14. prosince 2014 v 7:57 | Marie Blankytná |  O naší duši

KE DNI 14. PROSINCE

"Měj stále na paměti, že ze všeho vzejde dobro a že každá zkušenost je ti dána proto, aby ti pomohla růst a rozvíjet se. Uvědom si, že bez přímé zkušenosti bys nebyl schopen porozumět nebo otevřít své srdce svým bližním, ale stál bys stranou, a dokonce je soudil a odsuzoval. Zkušenosti, ať jsou jakékolik divné či složité, ti byly dány záměrně, udělej si tedy čas, abys tento záměr pochopil.
Snaž se vidět ve všem MOJI ruku a pochop, že nic není náhodné a že neexistuje nic takového jako štěstí či dobrý osud.
Uvědom si, že ve svém životě k sobě přitahuješ buď jen to lepší, nebo jen to horší.
Může to být mír, jas a klid, nebo jen zmatek a nepořádek. Obojí přichází z nitra, ze stavu tvého vědomí, neobviňuj tedy své okolí.
Hlemýžď si sebou nosí dokonce svůj dům. I ty nosíš vše v sobě a odrážíš to navenek."


12. PROSINEC

12. prosince 2014 v 6:07 | Marie Blankytná |  O naší duši

AUTOMATICKÁ KRESBA - ZVONKY BOŽÍ LÁSKY - JANA MICHAELA

....................................................................................................

ANDĚL PO TVÉM BOKU


ANDĚLÉ NÁS MUSEJÍ VIDĚT ÚPLNĚ JINAK, NEŽ SE VIDÍME MY SAMI.

...........PŘÍLIŠ ČASTO SE SOUSTŘEDÍME NA SVÉ SLABOSTI A CHYBY.

.........................ANDĚLÉ NÁS OVŠEM VIDÍ ZEVNITŘ, PROTOŽE NÁS VIDÍ SKRZE BOŽÍ LÁSKU..............................