Leden 2015

DALAJLÁMA.......................

31. ledna 2015 v 9:32 | Marie Blankytná |  Poděkování
NÁVOD PRO ŽIVOT

1. Vezměte v úvahu, že velká láska a velké skutky zahrnují velké riskování.
2. Když prohrajete, nenechejte si ujít ponaučení proč.
3. Držte se tří R: - respektu vůči sobě - respektu vůči ostatním - responsibility - zodpovědnosti za všechny svoje činy.
4. Pamatujte si, že když nedostanete to co chcete, je to někdy skvělý zásah štěstí.
5. Naučte se pravidla, abyste věděli, jak je správně porušit.
6. Nedovolte, aby malé neshody zranily velké přátelství.
7. Když si uvědomíte, že jste udělali chybu, udělejte okamžitě kroky k její nápravě.
8. Každý den buďte nějaký čas o samotě.
9. Otevřete svoji náruč změně, ale nevzdávejte se při tom svých hodnot.
10. Pamatujte si, že mlčení je někdy ta nejlepší odpověď.
11. Žijte dobrý, čestný život. Až potom zestárnete a budete se dívat zpět, budete se moci těšit z něho podruhé.
12. Milující atmosféra ve vaší domácnosti je základem vašeho života.
13. Při neshodě s vašimi milovanými, řešte pouze přítomnou situaci. Nevynášejte na světlo minulost.
14. Sdílejte svoje poznatky. Je to způsob, jak dosáhnout nesmrtelnosti.
15. Buďte jemní k Zemi.
16. Jednou do roka se vypravte někam, kde jste nikdy před tím nebyli.
17. Pamatujte si, že nejlepší vztah je ten, ve kterém vaše vzájemná láska je větší, než vaše vzájemné potřeby.
18. Posuzujte svůj úspěch tím, čeho jste se museli vzdát, aby jste ho dosáhli.
19. Přistupujte k lásce i vaření s hravou bezstarostnou odevzdaností.

MOZKOVÁ MRTVICE

21. ledna 2015 v 5:47 | Marie Blankytná |  Zdraví
Postoupit: Rada čínského profesora o netradiční záchraně života při mozkové mrtvici -- přetěte si
PROSÍM LÉKAŘE, ABY SE VYJÁDŘILI K TOMU,ZDA TENTO POSTUP SKUTEČNĚ MÁ TAKOVÝ ÚČINEK. D
Co kdyby. Kdo je připraven, není překvapen. Končí sranda, jde o život.

???????????? já nevím...............

__________________________________________________________________

Rada čínského profesora - návod, jak zabránit následkům mozkové mrtvice.
Mějte doma injekční stříkačku nebo jehlu. Tímto zvláštním a netradičním způsobem můžete
zachránit postižené mozkovou mrtvicí. Návod si přečtěte pozorně až do konce a pak jej
pošlete dále. Nikdy totiž nevíte, komu ještě může pomoci a čí život na vás závisí.
Můj otec ochrnul a později zemřel na následky mozkové mrtvice. Škoda, že jsem o
tomto způsobu první pomoci nevěděl dříve. Během záchvatu mozkové mrtvice dochází
k postupnému přerušení kapilár. Při prvních příznacích mrtvice zachovejte klid. Postiženého
nepřesunujte, a to nezávisle na tom, kde se nachází, protože při přemísťování mohou
mozkové kapiláry prasknout.
Pomozte postiženému, aby se usadil v poloze, v níž nemůže znovu upadnout. Poté můžete
začít s pouštěním krve.
Máte-li doma sterilní injekční stříkačku a jehlu, jsou k tomu nejvhodnější, v opačném případě
můžete použít šicí jehlu nebo špendlík.

1. Podržte jehlu nebo špendlík nad ohněm, aby byly sterilní. Potom jehlou probodněte

konečky všech 10 prstů na rukou.

2. Nejsou to žádné konkrétní akupunkturní body. Prostě píchnete milimetr od nehtu.

3. Bodněte tak, aby vytékala krev.

4. Jestliže krev nezačne kapat, stlačte propíchnutý prst svými prsty.

5. Když všech 10 prstů krvácí, počkejte několik minut, načež se postižený probere.

6. Pokud má postižený zkřivené rty, potáhněte za uši, až zčervenají.

7. Potom do každého ušního lalůčku dvakrát píchněte tak, aby z každého lalůčku vytekly dvě

kapky krve. Za několik minut se musí postižený probrat.
Počkejte, až se stav postiženého normalizuje a neprojevují se žádné nezvyklé příznaky.
Teprve potom nemocného převezte do nemocnice. V případě, že je nemocný spěšně
odvezen sanitkou do nemocnice, mohou otřesy při jízdě způsobit, že mozkové kapiláry
postiženého praskají.
Jestliže se postiženému podaří vstát a jít, je zachráněn. O pouštění krve, jež slouží k záchraně
života, jsem se dozvěděl od odborníka čínské tradiční medicíny doktora Cha Bu Tina, který
žije v San-Juke.
S touto metodou mám praktické zkušenosti, a proto mohu říct, že je účinná na 100 %.
V roce 1979 jsem přednášela ve škole. Jednou jsem byla ve třídě, když jiný učitel přiběhl
do mé třídy a vzrušeně řekl: "Paní učitelko, rychle pojďte. Náš vedoucí prodělal mozkovou
mrtvici!" Hned jsem k němu běžela. Byl bledý, jeho řeč byla nesrozumitelná a rty zkřivené.
Měl všechny symptomy mozkové mrtvice.
Hned jsem požádala jednoho ze studentů, aby koupil v lékárně injekční stříkačku a jehlou
jsem píchala postiženého do všech 10 prstů. Po několika minutách, když se na prstech
objevily kapky krve (velké jako hrách), se postiženému do obličeje vrátila barva a začal nás
normálně vnímat. Avšak jeho rty byly pokřivené. Potáhla jsem ho za uši, aby se naplnily krví.
Až byly červené, dvakrát jsem píchla do pravého i levého ušního lalůčku. Na každém lalůčku
se utvořily dvě kapky krve. Tehdy se stal zázrak. Během 3-5 minut tvar rtů se normálně
upravil a jeho řeč byla srozumitelná.
Dovolili jsme mu, aby si trochu odpočinul a vypil šálek horkého čaje. Potom jsme mu pomohli
sejít po schodech a odvezli jsme ho do nemocnice. Zůstal v ní přes noc a následující den byl
propuštěn domů. Mohl se vrátit do školy a učit! Všechno fungovalo normálně. Neměl žádné
následky, přestože postižení mozkovou mrtvicí obvykle trpí nenapravitelným přerušením
mozkových kapilár při cestě do nemocnice. V důsledku se tito postižení nikdy neuzdraví.
Mozková mrtvice představuje druhou nejčastější příčinu smrti. Šťastlivci, kteří zůstali naživu,
však mohou být ochrnuti na celý život. Tak hrozná věc se nemusí přihodit nikomu.
Jestliže si všichni zapamatujeme tuto metodu pouštění krve a neprodleně zahájíme
záchranu, postižený se během krátké doby zcela zotaví.
Pošlete, prosím, po přečtení uvedený návod všem svým známým. Můžete tak zachránit
někomu život při mozkové mrtvici.
.....................................................................................................................................................

Dostala jsem tento dopis, zdá se mi důležitý, proto jej předávám Vám všem. M.

SEN O NAKUPOVÁNÍ A KVĚTINÁCH

16. ledna 2015 v 7:38 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
SEN:
Vstoupila jsem do obchodu, kde bylo k sehnání téměř vše, ale nejvíce lidí se pohybovalo v oddělení potravin. Lidé se zastavovali, vybírali zboží, četli návody na obalech. Viděla jsem tam i vnučku.
Na druhé straně místnosti byl pult, kterému se říkalo "špinavý pult". Tam se shromažďovaly odřezky bylin, ale také škodlivý odpad, nahnilé ovoce i zelenina, špinavé obaly atd... Bylo tam hodně nečistoty.
Začala jsem tam uklízet- třídit- čistit vodou, která byla neustále velmi špinavá. Když jsem skončila, hledala jsem vnučku, ale ta už byla pryč.
Při tomto hledání jsem zjistila, že kromě prodejních míst tam jsou i velké sály. V jednom se shromažďovaly maminky s malými děti, které si tam buď hrály, nebo pod dozorem s pomocí něco vyráběly.
Každé z dětí mělo u sebe kvetoucí rostlinu, všechny byly bílé a vypadaly jako voskovky.
V další místnosti byly mikroskopy. U každého mikroskopu byla kytice červených růží. Tato místost byla zcela prázdná a v ní jsem se probudila.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosila jsem o vysvětlení.

" ANO, vysvětlím ti tento sen.
Je to poučení pro všechny lidi a pro tebe také. Pouštíš se do "úklidu " nečistot, které obklopují mnohé lidi, kteří žijí příliš konzumním způsobem života. Při tomto způsobu života se u nich musí nutně projevovat nemoci pramenící i z tohoto způsobu života.
Většina nakupujících byly matky s dětmi. Tyto ženy si uvědomují, že jejich děti jsou čisté a nepopsané a co do nich vloží, to v nich bude pro další jejich život. Zajímají se o větší kvalitu stravy, vybírají také kvalitnější oblečení, hrají si s nimi a vedou je k činnosti = 1. sál s bílými květinami.
Život však má i vnitřní čistotu. Je to čistota myšlenek- citů- slov = čistota duchovní podstaty života, čistota duše, svědomí. A právě toto dnes málokdo hledá, protože ji nechápou. Nikdo je k tomu nevedl, nikdo je to neučil a oni sami si myslí, že "nemají čas" k tomuto "studiu".
To je ten prázdný sál s mikroskopy a červenými růžemi.
Mikroskop = znak pro zkoumání svého nitra- očisty své duše.
Červené růže = znak pomocné očistné energie Archanděla Michaela, který nikoho neodmítne a pomůže. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měli bychom si vzít ponaučení. Ke zdravému tělu, ke zdravému životu patří čisté materiální složky života, ale ještě více jsou v současnosti důležité čisté jemnohmotné energie . Rozjímejme nad svým životem, nic nenechávejme bez povšimnutí, buďme obezřetní, ale naslouchající i jiným a všechny nedostatky, nesrovnalosti ve vztazích "vyřizujme " hned. Projevujme svoji lásku sobě i jiným.
Hodně štěstí. M.


PODIVUHODNÁ VÁNOČNÍ SKŘÍŇ

8. ledna 2015 v 6:32 | Marie Blankytná |  O naší duši
EDUARD MARTIN - JEŽÍŠEK PRO MĚ / vánoční vzpomínka jednoho tatínka /.

Před Vánoci jsem nesl na půdu krabici se starými hračkami, děti je už nechtěly a bylo mi líto kdysi milované hračky vyhodit.
Staré hračky bývají dojemné.
Kolik v sobě nesou lásky, kolikrát se na ně upínala dětská láska...
Okouzlení.
Každá z těch hraček představuje nějaký vztah. Vztah, který zmizel- vyhasl.
Vzpomínal jsem nad hračkami na radost, jakou z té nebo oné hračky ten nebo ta měli a jak nyní o tyto hračky už jejich duše nestojí....a hračky se dívají kolem sebe tak nějak zvláštně, smutně, opuštěně.
Medvídek Pipi, Panda a Růžička, dva plyšoví medvídci, bez kterých dítě nechtělo usínat a o kterých jsme vyprávěli tolik pohádek....
Teď mlčí v krabici.
Jako by čekali na dětské ruce, které je s nadšeným jásotem vytáhnou z krabice....přitisknou k malým tělíčkům...............
Paní housenka - pan zajíček, co ten se toho navyprávěl...a teď..mlčí.........a mlčí. MLČÍ.
Kdo někdy neměl nějakou hračku, která teď mlčí a kde vlastně mlčí ?
A pak jsem uviděl na půdě skříň........velkou bachratou skříň.
A rázem jako by se na mne vyvalila spousta mých dětských vzpomínek.
Tohle byla kouzelná skříň, tohle byla skříň ze starého bytu, skříň mého dětství.
Do téhle skříně se dávaly dárky, bývala uzamykaná a klíč od ní nosil tatínek...aby snad ji někdo předčasně neotevřel a neviděl andělíčky, kteří k ní přilétají a ukládají dárky....tohle byla naše vánoční skříň...jeden klíč měl tatínek a druhý měli andělé, byl tedy v ráji.
Otevřel jsem ji, byla úplně prázdná, jenom zavoněla jakoby létem, zavoněla vyprahlým dřevem, jakým vonívají staré prázdné skříně.
Byla prázdná ?
Ovšem že ne. .Díval jsem se do ní a jako bych v ní viděl naskádáno tolik vzpomínek. Tolik nádherných vzpomínek...
Už rozbalených.......
Nebylo ani třeba z nich strhávat provázky, sundávat z nich obaly.........Ta skříň byla plná těch nejhezčích vánočních vzpomínek........A já jsem si říkal, jaké vzpomínky uložíme do neviditelné skříně letos?
O letošních Vánocích.
Kolik jich jednou vypluje, až si ti malí dětští poutníčkové, kteří se tak těší na Štědrý den, vzpomenou na dávné Vánoce...Letošní Vánoce.
Ty nejhezčí dárky bývají neviditelné....
Nejhezčí dárky nemůže nikdo nikomu vzít..
Ten nejhezčí dárek, který můžeme dát, je láska. I vzpomínka na ni.
Položil jsem staré hračky i s krabicí do vánoční skříně. Budou bydlet v mém kouzelném domově.
V kouzelné skříni.
Jednou je třeba někdo nalezne, jednou je někdo vyndá z krabice- Pipiho, Pandu , Růžičku.
Oba medvídky, kteří žárlili jeden na druhého a přitom se oba měli a mají tak rádi.
Hlavní je skříň. Neviditelná skříň letošních Vánoc.
Kolik neviditelných dárků, kolik nádherných vzpomínek, do ní můžeme letos uložit.
Jednou někdo otevře svou vánoční podivuhodnou skříň. Třeba, až mu bude moc smutno.
Otevře ji - a najde v ní světlo.
Kolik světla se podaří uložit dětem do vzpomínek letos?
Měl bych se nad tím pořádně zamyslet. Abych trochu toho světla do vzpomínek přidal.
Aspoň - aspoň jeden jediný paprsek - NAVÍC....................................NOVÝ ROK

1. ledna 2015 v 6:22 | Marie Blankytná |  Odpuštění

a také Marie Marta.

Vážení čtenáři,

myslím-li na předsevzetí, kteří si mnozí dáváme k tomuto datu a pak se jimi neřídíme, docházím k závěru, že Vám chci přát , abyste svoje předsevzetí formulovali na základě meditace o tom, co nás v životě svazuje, jaké nás provázejí závislosti a od čeho se tedy máme odpoutat - vnitřně se osvobodit.
Na stránkách Radky- zlatesvetlo- jsem našla to, co potřebujeme všichni k tomu, abychom žili svobodně svůj současný život.
Sedm osvobození :

I. VINA - "..........přijmi svoje viny, prosvětli ty stíny. Nech je projít k nicotě- vnitřně dojdeš k čistotě."

II. POSUZOVÁNÍ-..:" soudíš druhé a sám nemáš klíč - přesto nebuď netečný........................."

III. ZLOBA- ZLOST A AGRESE : ............" mnohdy s námi zatřese- přijmi i své emoce - ať tě minou nemoce. "

IV. NEZASAHUJ DO CEST DRUHÝCH :..: neber druhým jejich cesty, mají svoje staré vesty .."

V. PÝCHA : .." osvoboď se od své pýchy, projektuje jen tvé hříchy.. Pak za pýchy závorou, setkáš se zas s pokorou.."

VI. MINULOST : ." nezkoumej už minulost i tak tu máš práce dost, na přítomné žití, teď ti slunce svítí..."

VII. TOUHY : " Osvoboď už i své touhy, výlet v čase byl tak dlouhý. Po čem vnitřně toužíš ? Sám se zase soužíš. Užívej co život dává, jak sis i o to ty sám žádal..."

Přeji nám všem, abychom dokázali vstoupit do dalšího roku s jasným pohledem na další kus naší životní pouti. M.M.