Únor 2015

Výňatek z knihy

26. února 2015 v 6:16 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
JAROSLAV DUŠEK - Pavlína Brzáková : TVARY TMY

..................................ČLOVĚK SI DO SVÉHO ERBU VEPSAL, ŽE SE OD ZVÍŘAT LIŠÍ TÍM, ŽE MYSLÍ, PŘEMÝŠLÍ A PLÁNUJE.
Jenže potom svým myšlením narazil na to, že nerozumí všemu, co se odehrává v říši rostlin a zvířat, a potom došel k nepřiznanému poznání, že je najednou závislý na buňce, která myšlení přesahuje.A stejně jako buňka se najednou ocitá ve společném prostoru ! A je to jeho velké šťěstí.
Indiáni říkají, že největší rozdíl mezi indiánem a bělochem je ten, že běloch všechno zobchoduje.
Bělošské myšlení se zaměřuje , kde co koupit, prodat, sehnat a případně vyrobit. Myšlení tohohle druhu nás vyňalo ze společného prostoru. Stali jsme se bytostí , která jako jediná obchoduje s ostatními, jako kdyby bylo všechno k obchodování.
Zatímco domorodci, původní obyvatelé, považují naši společnou planetu za posvátnou. Prostor, který obývají, zdědili po předcích, váží si jej, protože je vyživuje, a cítí s ním hluboké propojení.
Bělochům se udál zvláštní záchvat v hlavě- myšlení , soutěžení a ve vyhrávání , a přesto tím jejich pocit štěstí nijak nenarostl. Snaží se planetu ovládnout, do jisté míry jejich představ se to daří, ale štěstí tohle uvažování a konání nijak nepřináší. Neumějí hospodařit. Je to jako výhra v loterii. Jsou lidé, kteří nečekaně vyhráli a museli se odstěhovat, protože jejich okolí si chtělo hned vypůjčit, pokazily se jejich vztahy, jejich přátelství. Mohlo se to celé udát jinak. Jsou lidé, kteří vyhrají, část peněz si nechají a zbytek dají na charitu, vrátí to do společného prostoru.
Psalo se o nějaké ženě v Anglii, která byla nezaměstnaná, vsadila a vyhrála hodně peněz. Nechala si z toho koláče jenom kousek a veřejně prohlásila : " Přisvojit si všechno, to by mne udělalo nešťastnou."
Takové myšlení má i český podnikatel Libor Malý. Založil síť, kde si lidé nabízejí dary, každý požádá o to, co by rád. Lidi se propojují a věci si vzájemně poskytnou.
Starý svět se zasekl na nelidském způsobu uvažování. Štěstí jsme si spojili s představou, že něčeho dosáhneme. Nechápeme, že štěstí jsme my sami. Všichni hledají krásu, protože ji nevidí. Hledají dobro, protože je nevidí.Jsme prostě slepí. Všechno tu přece je. Hledáme štěstí, protože je nevidíme. Ale ono je tu s námi Stačí se vynořit ze společné hypnózy, vystoupit z ní. Přestat bojovat.
....................................................................začaly se rodit děti, které tyto naše způsoby odmítají....jsou obdařené nějakým senzorem, který je zmanipulovat nenechá, nedovolí to. Ty děti to jasnozřivě prokouknou........................
......................................
Pěkné počtení a poučení. M.


MÁM RÁD LIDI........

21. února 2015 v 7:16 | Marie Blankytná
CO DOBŘE SPÍ" - praví Bůh

Jse pro, abys každý večer zkoumal své svědomí, to je věc dobrá. Ale, když se necháš strašit vším tím, co jsi měl dělat a cos měl udělat - když ztratíš kvůli hříchu své minulosti dobré spaní, pak je to špatná věc.
Když ti svědomí něco připomene, polituj, odvrať se od toho a hned to předej božímu milosrdenství.. řekni si, že zítra budeš moudřejší. Pak se klidně vyspi, abys zítra byl moudřejší.
Ten mi milý, kdo večer usíná v mém náručí, jako nemluvně usíná v náručí matky, s pocitem bezpečí.
Nemám nic proti večernímu zpytování svědomí, ale ať se nepřehání.
Myslíš opravdu, že považuji všechny tvé pošetilosti a hlouposti, kterých ses za celý den dopustil, za tak důležité , abys je musil večer řádně zaregistrovat, utřídit, zvážit a hodnotit? Mají tvé hříchy takovou cenu, abys je znovu a znovu přepočítával jako lakomec zlaťáky?
Když už mi chceš před spaním něco nabídnout, pak ať je to více než lítost nad rozlitým mlékem. Ať je to perlička poděkování. Když už chceš něco sečítat, tak raději, kolik jsi dostal dárků dnes ode mne. Víc se mi líbíš, když se raduješ z mých darů, než když truchlíš nad svými nezdary.
A kdyby tě- ze starého zvyku - chtěly ještě i dnes, i tento večer trápit tvé včerejšky, kdyby ses jich dnes večer zase začal bát, pak se k nim obrať zády.
Pak se ti bude dobře spát: zády k včerejšku a tváří k dnešku. K tvému a mému radostnému zítřku.
A kdyby tě zase - ze starého zvyku - napadlo bát se i zítřka- uvědom si : to bys projevil nedůvěru MNĚ.!!
TVŮJ ZÍTŘEK PATŘÍ DO MÉ PROZŘETELNOSTI. a JÁ NEJSEM BABRBAR, KTERÝ NAKLADE LÉČKY A BAVÍ SE TÍM, JAK DO NICH LIDÉ PADAJÍ. TAK NEJEDNÁ ANI PRŮMĚRNÝ KŘESŤAN!
Důvěřuj mi tedy.
S p i k l i d n ě , d o b r o u n o c .
.....................................................................................

Text neznámého autora.

BŮH TI DAL TVÁŘ........

15. února 2015 v 8:03 | Marie Blankytná |  Meditace
ALE USMÍVAT SE MUSÍŠ SÁM.
...........................................................................................................................................................

M. Kaschnitzová : " Stáří pro mne není vězení, ale balkon, z něhož vidím dál- jasněji. "
............................................................................................................................................................

RADY PRO VŠEDNÍ DEN - Z DENÍKU JANA XXIII.

Dnes se vynasnažím prožít den, v němž nebudu chtít vyřešit všechny problémy svého života najednou.

Dnes věnuji velkou péči svému vystupování. Budu se chovat důstojně. Nikoho nebudu kritizovat, nebudu chování jiných napravovat - jen to svoje.

Dnes budu šťasten vědomím, že jsem stvořen pro štěstí, které je mi dáno nejen pro onen, ale i pro tento svět.

Dnes se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti přizpůsobily mým přáním.

Dnes věnuji 10 minut svého času dobré četbě. Jako je potrava nutná pro tělesný život, tak dobrá četba je nezbytná pro život duše.

Dnes učiním dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.

Dnes si určím přesný program. Snad se jím nebudu přesně řídit, ale stanovím si jej. A vyvaruji se dvojího zla: spěchu a nerozhodnosti.

Dnes budu pevně věřit - i když by okolnosti ukazovaly opak - že Boží Prozřetelnost o mne pečuje, jako by nebylo jiného člověka na světě.

Dnes nepocítím strach. Docela jistě se budu beze strachu radovat ze všeho, co je krásné. Budu věřit v dobro.
.................................................................................................................................................................

S T Á Ř Í je plod života.....

14. února 2015 v 17:04 | Marie Blankytná |  Meditace
A MLÁDÍ JE KVĚT ŽIVOTA.

LADISLAV SIMAJCHL : CO JE NA STÁŽÍ PĚKNÉHO ?

Pěkné stáří je tam, kde se starý člověk dětinsky nevzpíná po květech, ale snaží se prodávat zralé plody svého života.
.....................................................................................................................................................................
Den ze dne stárneme a jednoho dne budeme staří docela. Pojďme prosit našeho Pána Ježíše, který byl moudrý už v mládí, abychom my aspoň ve stáří moudrosti dosáhli.

-Pane, chraň nás pokušení, abychom se nesnažili kdekomu vykládat, co o každé věci víme. K stáří by z toho byla stařecká žvanivost, která obtěžuje všechny kolem.

-Chraň nás pokušení lidem kolem nás vnucovat své názory

-Pomáhej nám, abychom jednali rozvážně, ale ne nerozhodně. Abychom ochotně poradili tomu, kdo se ptá, ale abychom neporoučeli.

-Pomáhej nám, abychom neradili těm, kdo se nás na radu neptají - a tak si uchovali pár púřátel.

-Pomáhej nám, abychom dokázali mlčet o svých zdravotních potížích. Rok od roku v nás roste chuť stále podrobněji je popisovat.

-Netroufáme si už prosit o dobrou paměť. Ale prosíme, abychom si na svou zapomnětlivost vzpomněli, když se nám zdá, že druzí nemají pravdu.

-Moc tě však prosíme, abychom si dokázali udržet po celý život laskavou a vlídnou tvář.

-A i když naše oči začnou slábnout, ať si i tehdy zachváme zrak pro vše, co je na bližním dobrého- a nejsme líní to povědět a pochválit.

-Až se náš obličej začne plnit vráskami, prsty budou neobratné a nohy těžké - ať si víc připomínáme to, co ještě můžeme, než abychom vzdychali nad tím, co už nemůžeme.

-Ať si proti bázni před stářím stavíme štít přislíbení, kdo v tebe věří, tomu rostou křídla jako orlovi.

/ Podle svatého Františka Saleského./

PŘÍČINY- DŮSLEDKY-SOUVISLOSTI

11. února 2015 v 7:06 | Marie Blankytná |  Odpuštění
DOTAZ- ŽENA - její pocity:

-pocit tlaku na temeni hlavy
-pocit tlaku na čele- silný, až tlačí hlavu vzad
-důsledek toho je nejisté držení hlavy v normální poloze, nejistota při chůzi
-zhoršená orientace ve větším prostoru / nákupní středisko/
......................................................................................................

"ANO, mohu vysvětlit tyto pocity.
Ať si uvědomí, že tlak na ni vyvíjí i v současnosti jeden z jejích vzdálených příbuzných tak, že ji pomocí počítače neustále zahlcuje nějakými zprávami, o které ona nestojí a ani je nečte. Nebrání se proti tomuto tlaku. Tímto byl otevřen jeden z karmických životů mezi jejich dušemi.
Také se nedokázala ubránit jeho zvýšenému tlaku na její osobu.
Byla dcerou bohatého kupce, on byl synem šlechtice, který přišel o majetek. Syn se snažil najít si takovou nevěstu, která by svým přispěním zachránila krachující rodinu.
Žena nedokázala odolávat tlaku , cítila k němu jenom soucit, ale necítila lásku.
Tomuto soucitu na nesprávném místě podlehla a vstoupila do života, který byl pro ni velkým utrpením. Soucit bez lásky není dobrým vkladem do šťastného manželství.
V meditaci - odpuštění sama sobě, aby si uvědomila, že soucit nestačí k životu, v němž by se usadilo i štěstí.
Muži odpustit jeho vypočítavost a naprostý nezájem o její osobu po sňatku.
Je třeba osvobodit duši ze spleti karmických pout a k.ž. uzavřít.
I v současnosti dát najevo svoji rozhodnost. "
..........................................................................................................
Děkuji svému duchovnímu učiteli za osvětlení těchto pocitů, ať tuto ženu dovede toto poznání k nápravě a novým postojům v současnosti. M.

FIALOVÝ PLAMEN

8. února 2015 v 16:59 | Marie Blankytná |  Meditace

ODPUŠTĚNÍ

4. února 2015 v 13:24 | Marie Blankytná |  O naší duši
Převzala jsem :

Přátelé, dnes mi přišel vzkaz:
Všechny duše probuzené, ať jsi žena či muž, podpořte svým světlem duše bloudící i hledající. Vyzívám vás, dejte ve vědomí, že je čas odpustit a v lásku rozpustit, veškerá utrpení,. která jste v mužských tělech tvořili a následkem jste pak utrpení prožili. Když nyní soustředíte lásku ke všem mužům, pomůžete pohnout vlnou lásky, která rozpustí všechna utrpení prožívané v rámci církví, rozpouštějte utrpení minulosti, zakončete již nenávistí a zlosti...

PRÁVĚ TEĎ A PRO VŽDY ODPOUŠTÍM SOBĚ, VŠECHNY VINY, KŘIVDY, UBLÍŽENÍ NA VŠECH ROVINÁCH MÉHO BYTÍ, KTERÉ JSEM SI KDYKOLIV VYTVOŘILA, NEBO PŘIJALA ZA VLASTNÍ ve všech situacích a vztazích se všemi muži, kteří mi kdykoli zkřížili cestu) ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI, ODPOUŠTÍM SI.

Channelingem přijala
Lenka Mohammadi
www.andelskapani.cz

POMOC PŘÍRODY

4. února 2015 v 6:34 | Marie Blankytná |  Zdraví