MÁM RÁD LIDI........

21. února 2015 v 7:16 | Marie Blankytná
CO DOBŘE SPÍ" - praví Bůh

Jse pro, abys každý večer zkoumal své svědomí, to je věc dobrá. Ale, když se necháš strašit vším tím, co jsi měl dělat a cos měl udělat - když ztratíš kvůli hříchu své minulosti dobré spaní, pak je to špatná věc.
Když ti svědomí něco připomene, polituj, odvrať se od toho a hned to předej božímu milosrdenství.. řekni si, že zítra budeš moudřejší. Pak se klidně vyspi, abys zítra byl moudřejší.
Ten mi milý, kdo večer usíná v mém náručí, jako nemluvně usíná v náručí matky, s pocitem bezpečí.
Nemám nic proti večernímu zpytování svědomí, ale ať se nepřehání.
Myslíš opravdu, že považuji všechny tvé pošetilosti a hlouposti, kterých ses za celý den dopustil, za tak důležité , abys je musil večer řádně zaregistrovat, utřídit, zvážit a hodnotit? Mají tvé hříchy takovou cenu, abys je znovu a znovu přepočítával jako lakomec zlaťáky?
Když už mi chceš před spaním něco nabídnout, pak ať je to více než lítost nad rozlitým mlékem. Ať je to perlička poděkování. Když už chceš něco sečítat, tak raději, kolik jsi dostal dárků dnes ode mne. Víc se mi líbíš, když se raduješ z mých darů, než když truchlíš nad svými nezdary.
A kdyby tě- ze starého zvyku - chtěly ještě i dnes, i tento večer trápit tvé včerejšky, kdyby ses jich dnes večer zase začal bát, pak se k nim obrať zády.
Pak se ti bude dobře spát: zády k včerejšku a tváří k dnešku. K tvému a mému radostnému zítřku.
A kdyby tě zase - ze starého zvyku - napadlo bát se i zítřka- uvědom si : to bys projevil nedůvěru MNĚ.!!
TVŮJ ZÍTŘEK PATŘÍ DO MÉ PROZŘETELNOSTI. a JÁ NEJSEM BABRBAR, KTERÝ NAKLADE LÉČKY A BAVÍ SE TÍM, JAK DO NICH LIDÉ PADAJÍ. TAK NEJEDNÁ ANI PRŮMĚRNÝ KŘESŤAN!
Důvěřuj mi tedy.
S p i k l i d n ě , d o b r o u n o c .
.....................................................................................

Text neznámého autora.