S T Á Ř Í je plod života.....

14. února 2015 v 17:04 | Marie Blankytná |  Meditace
A MLÁDÍ JE KVĚT ŽIVOTA.

LADISLAV SIMAJCHL : CO JE NA STÁŽÍ PĚKNÉHO ?

Pěkné stáří je tam, kde se starý člověk dětinsky nevzpíná po květech, ale snaží se prodávat zralé plody svého života.
.....................................................................................................................................................................
Den ze dne stárneme a jednoho dne budeme staří docela. Pojďme prosit našeho Pána Ježíše, který byl moudrý už v mládí, abychom my aspoň ve stáří moudrosti dosáhli.

-Pane, chraň nás pokušení, abychom se nesnažili kdekomu vykládat, co o každé věci víme. K stáří by z toho byla stařecká žvanivost, která obtěžuje všechny kolem.

-Chraň nás pokušení lidem kolem nás vnucovat své názory

-Pomáhej nám, abychom jednali rozvážně, ale ne nerozhodně. Abychom ochotně poradili tomu, kdo se ptá, ale abychom neporoučeli.

-Pomáhej nám, abychom neradili těm, kdo se nás na radu neptají - a tak si uchovali pár púřátel.

-Pomáhej nám, abychom dokázali mlčet o svých zdravotních potížích. Rok od roku v nás roste chuť stále podrobněji je popisovat.

-Netroufáme si už prosit o dobrou paměť. Ale prosíme, abychom si na svou zapomnětlivost vzpomněli, když se nám zdá, že druzí nemají pravdu.

-Moc tě však prosíme, abychom si dokázali udržet po celý život laskavou a vlídnou tvář.

-A i když naše oči začnou slábnout, ať si i tehdy zachváme zrak pro vše, co je na bližním dobrého- a nejsme líní to povědět a pochválit.

-Až se náš obličej začne plnit vráskami, prsty budou neobratné a nohy těžké - ať si víc připomínáme to, co ještě můžeme, než abychom vzdychali nad tím, co už nemůžeme.

-Ať si proti bázni před stářím stavíme štít přislíbení, kdo v tebe věří, tomu rostou křídla jako orlovi.

/ Podle svatého Františka Saleského./