Červenec 2015

ŽIVOTNÍ PRAVDY

26. července 2015 v 11:27 | Marie Blankytná |  O naší duši

mandala s názvem NADĚJE od p. Evy LIPINOVÉ

....................................................................................................................................................................

" - základní moudrost života praví - káže, aby duch vládl hmotě, má-li organizmus demokracie zdravě žít.

V nadbytku hmoty trpí národ nedostatkem ducha, který by ho vedl k cílům ušlechtilým. " / Vojta Beneš /.

...................................................................................................................................................................

UČME SE NASLOUCHAT

25. července 2015 v 6:35 | Marie Blankytná |  O naší duši
MATKA ZEMĚ A JEJÍ RUCEUČME SE NASLOUCHAT.......VE SVÉM SRDCI TEPU NAŠÍ MATKY ZEMĚ ,

ROZUMĚT A POMOCI SOBĚ I JÍ.

UŽ DLOUHO TIŠE PLÁČE NAD NÁMI - DĚTMI PRO NAŠE NEPOCHOPENÍ LÁSKY, JEDNOTY A VZÁJEMNOSTI.

PLÁČE VODOU A KRVÍ BEZ ŽIVOTA, PLÁČE JEDOVATÝM DECHEM VÁNKU I BUNĚK , PLÁČE NAD UMLKAJÍCÍM OHNĚM NAŠEHO BYTÍ

PLÁČE STRÁNĚMI BEZ LESŮ A PRACHEM BEZMOCNOSTI, V KTERÝ SE PROMĚNÍ NAŠE TĚLA JESTLIŽE NAŠE SRDCE NEDOJDOU

POZNÁNÍ MILOSRDENSTVÍ A ODPUŠTĚNÍ.

A ZEMĚ TRPĚLIVĚ ČEKÁ........JAKO KAŽDÁ MATKA, VŽDYŤ ONA BEZ DĚTÍ A DĚTI BEZ MATKY NEMOHOU BÝT.

NEMOHOU SPLNIT SVŮJ ÚKOL PRO KTERÝ JSME VŠUCHNI PRÁVĚ

.............ZDE.............................TEĎ.


autor neznámý.

PŘIJETÍ ODPOVĚDNOSTI..............

22. července 2015 v 6:23 | Marie Blankytná |  O naší duši
Automatická kresba Jany Michaely- SOULAD

CELÝ ŽIVOT ČLOVĚKA JE OBROVSKÁ SLOHOVÁ ÚLOHA.

JAK JI SÁM SEBOU NAPÍŠEŠ, TAKOVÝ BUDE TVŮJ VÝSLEDEK.

KAŽDÉ OPISOVÁNÍ, NEPOZORNOST ČI NAHLÍŽENÍ K SOUSEDOVI SE NEMUSÍ VYPLATIT.

PROTOŽE -

JAK ŘÍKÁ LEV ASLAM....JE TO JEN TVŮJ PŘÍBĚH.

A CO DĚLÁME MY, ŠKOLÁČCI ?

MÍSTO PILNÉHO VYUŽITÍ ČASU K UČENÍ ODBÍHÁME Z CESTY A ŠKOLY A TAK RÁDI SI HRAJEME, BUDUJEME, PŘESÝPÁME A ŽVATLÁME NESMYSLY.

A TVÁŘÍME SE JAKO BYCHOM NEVĚDĚLI, ŽE EXISTUJE ONA BRÁNA, KTEROU KAŽDÝ Z NÁS MUSÍ PROJÍT

A ODEVZDAT SVŮJ ÚKOL, ABY PUTOVAL DO JINÉ TŘÍDY.


Z knihy - Letopisy Narnie.

FYZICKÁ BOLEST

19. července 2015 v 10:54 | Marie Blankytná |  Zdraví
NICK ORTNER : P O K L E P Á V Á N Í / z kapitoly Odstranění fyzické bolesti /

" NEJJEDNODUŠŠÍM LÉČENNÝM POSTUPEM JE MILOSRDNÝ A VĚDOMÝ PŘÍSTUP K PSYCHICKÝM I FYZICKÝM BOLESTEM, PŘI NĚMŽ SE MUSÍME OPROSTIT OD POSUZOVÁNÍ A STRACHU "

......................................................................................................................................................................

Poklepávání je technika, které se v angličtině říká "tapping"- technika emoční svobody- EFT / odvozeno od anglického názvu./Údajně jde o spojení pradávné čínské akupunktury a novodobé psychologie, odstraňující celou škálu problémů.
Metoda EFT funguje úplně jinak než to, co jste dosud vyzkoušeli.
Poklepávání proniká ke kořenům problémů, vyvažuje tělo a mysl, mění naše jednání, pocity a vnímání okolního světa.
-je načase změnit zaběhlé vzorce chování................................
-je načase mít zdravé a vitální tělo......................................
-je načase prožívat štěstí hojnost a prosperitu.........................
-je načase mít podnětné, spokojené a pozitivní vztahy.....................
-je načaeSe začís s POKLEPÁVÁNÍM.....................................

TĚCHTO PÁR SLOV BYLO VYBRÁNO Z ÚVODU KNIHY POKLEPÁVÁNÍ, KTERÁ VYŠLA V ROCE 2013,
www.dobrovsky.cz

KDO JSEM ??

18. července 2015 v 6:36 | Marie Blankytná |  O naší duši
STROM ŽIVOTA - EVA LIPINOVÁJSEM KAPKA ROSY STÉKAJÍCÍ KE KOŘENŮM
JSEM LÍSTEK RŮŽE ROSTOUCÍ Z HLUBIN ZEMĚ
JSEM DECH VÁNKU CHLADÍCÍ TVÉ ČELO
JSEM STŘÍBRO MĚSÍCE I OHNIVÝ PAPRSEK SLUNCE
UPROSTŘED SRDCE.................JSEM......................................

JSEM TADY PRO NĚŽNÝ DOTEK ANDĚLSKÝCH KŘÍDEL ČISTÉ LÁSKY
JESM TADY PRO KŘIŠŤÁLOVÝ DOUŠEK Z NEKONEČNÉ STUDNY MOUDROSTI
JSEM TADY PRO CESTU K POZNÁNÍ KOSMICKÉHO SVĚTLA
JSEM TADY ABYCH POZNALA SAMA SEBE VE VŠEM.

.................................JSEM TADY.......................................................

ČLOVĚČE PŘEMÝŠLEJ.....

15. července 2015 v 6:36 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

obrázek - OČISTA - Jana Michaela

Za nejhorší ze všeho jsem svého času považovala to, že nikdo nechtěl věřit, že může existovat jiný svět než ten, který vidíme.
Řekli mi, že jsem bláznivé a hlavně nerozumné malé děcko.
Přitom stačí trochu přemýšlet - všechno okolo nás- včetně mého těla jednou zemře.
Zůstane tu jen chladný nehybný obal květiny, zvířete, člověka.
Kam zmizel Život ?
Žádný se tím nezabýval, nebo se mi to báli říct, nebo jsem na to musela přijít sama ? Kdoví.
Dnes už na tom nezáleží, všem je odpuštěno a ZE SRDCE PŘÁNO NEJVYŠŠÍ POZNÁNÍ.
Jen trochu přemýšlej ...Zavři oči a zmizí ti celý zevní svět. Zmizí přátelé i nepřátelé, starosti, děti, manželé, zlost,
touhy i plány.....mnoho pojmů, kterými si zbytečně namáháš mozek, zatemňuješ mysl a zastíráš Podstatu vědomí i Života.
Zavřeš tedy oči a vše je pryč, můžeš být sám sebou a je to velmi důležité, usneš.....a ve snu prožíváš jiné děje, jné skutečnosti, pláčeš, směješ se, bojíš se.............a pak se probudíš a nic z toho, co bylo tak živé .............není.
Nic z toho, co se dalo cítit....není,
ale ..........kdo je ten, který to všechno pozoruje?
A jsou i noci, kdy přichází bezesný spánek, kdy zmizí i tvé tělo a nemáš vědomí sebe, ale to přece JSI.
Přemýšlej ...co z toho je vlastně pravda?
Toto jediné stojí za přemýšlení, pro toto jediné stojí za to toužit a pokorně se modlit.
Nic z toho co vidíme není Skutečnost.
Nic z toho co je ve snu není Skutečnost.
Hledej pravu skutečnost za světem, za sny , za hlubokým spánkem.
Jen v hlubinách svého hlubokého Nitra, Nikde jinde to pravé nenalezneš.
Ty JSI nositelem Božské moudrosti. Nosíš ji v sobě dobře skrytou a zaházenou harampádím myšlení.
Zavři oči - touži, pros , modli se, hledej s láskou ten pramen poznání ukrytý v hlubinách ticha vlastní duše.

autorka neznámá.

HUDBA PRO DUŠI

12. července 2015 v 6:15 | Marie Blankytná |  O naší duši

POZITIVNÍ ENERGIE

11. července 2015 v 6:42 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
CITÁT OD ASTROLOŽKY PETRY NEL

SNAD DNES přijde vnitřní klid.
Možná věříš, že jsi přesně tam, kde jsi chtěla být.
Možná jsi nezapomněla na ten nespočet možností, které se rodí z víry v sebe a druhé.
Snad užíváš dary, které jsi dostala a předáváš lásku, která ti byla dána.
Snad jsi se sebou spokojená právě taková, jaká jsi, krásná a jedinečná.
Přehodnoť své vnímání sebe a dej své duši svobodu zpívat, tančit, chválit a milovat.
Je tu pro každého z nás."

LÁSKYPLNÁ ODPOVĚĎ - NE

8. července 2015 v 6:28 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
Další rada z knihy - ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ

Řadu let jsem byla zastáncem slova - " ANO ". "Ano" jsem říkala všem, přičemž jsem se často vysilovala až do zhroucení. Neustálý souhlas vedl k mnoha zmatkům ve vztazích, v práci i mezi přáteli.
Při zpětném pohledu vidím, že toto mé chování pramenilo z mé hluboce vryté touhy být milována a uznávána. Někde uvnitř jsem se domnívala, že budu-li říkat " ano ", získám přátele a budu vypadat v pohodě a vyrovnaně.
S postupem času jsem si začala uvědomovat, že "ano" není vždy tou nejláskyplnější odpovědí. Naučila jsem se říkat " ne " ve věci, které nechci udělat nebo které ve skutečnosti nemohu splnit., nakonec vždycky vyjde jako nejlepší řešení.
" NE " se včas stalo důležitou částí mé slovní zásoby. V důsledku častějšího používání "NE " jsem získala čas na to, abych se mohla věnovat sama sobě., a skutečně jsem se mohla objevit v době, kdy jsem se zavázala, že se objevím.
Slovo "NE" mne zachránilo před řadou nervových zhroucení.
Jste zastáncem, slova "ANO" ? Je -li tomu tak, pak jste pravděpodobně vším, co jste slíbili udělat, zahlceni. Jednou z nejskvělejších cest k větší produktivitě , pocitu naplnění a menšímu stresu je skoncování s neustálým souhlasením se vším a opatrnější rozlišování mezi závazky.
Některým lidem dělá vyslovení slova "NE" potíže. Jestliže je to i váš případ, prostě se v průběhu dne začněte ujišťovat : " Říkat "ne" je bezpečné. Říkám-li " ne" pečuji sama o sebe i o ostatní."
Toto tvrzení vám pomůže zbavit se skrytého nutkání říci "ano " v situacích, kdy víte, že by to nebylo správné.
Jakmile se "ne" začne stávat důležitou součástí vaší slovní zásoby, ucítíte, že se ve vás usazuje pokoj. Přestože se vám to z počátku bude zdát divné, naučíte se milovat svobodu získanou tím, že budete chránit svůj čas i energii. Nejdůležitější však je, že se sami budete cítit lépe, protože se bude dařit plnit to, k čemu se zavážete.
.............................................................................................................................................................

............................NĚKDY JE " NE " TOU NEJLÁSKYPLNĚJŠÍ ODPOVĚDÍ.

.............................................................................................................................................................

PŘÍBĚH O STROMU - LÉČITELI

5. července 2015 v 13:43 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad
Vlastní příběh o stromu.

V 90.letech minulého století, v době , kdy jsem bojovala urputně s následky neléčené boreliozy, protože ji lékaři neobjevili, jsem přemýšlela o tom, co mi pomůže pozvednout se na duchu, duši i těle.
Požádala jsem o pomoc i p.dr.Brzobohatou z Agape. Kromě jiného také stanovila moje energetické zářiče z říše přírodnin.
Jednou jsem v noci měla živý a nezapomenutelný sen. Putovala jsem krajinou. šla jsem rovinami, vrchovinami, dostala jsem se i do hornatých oblastí a najednou jsem stanula na temeni kopce. Vnímala jsem krásu přírody očima, ušima i čichem.
Pode mnou se prostíralo táhlé údolí a uprostřed údolí stál osamocený strom. Byl vysoký, měl pravidelnou korunu, která byla celá bílá, vypadala jako bílý válec.
Říkala jsem si, že na tu dálku nerozeznám ani květy, ani tvary listů, nemohu ten strom poznat.
Hlavou mi proběhla myšlenka- kdybych ucítila vůni květů, poznala bych jej.
Rázem jsem ucítila silnou vůni a věděla jsem, že to kvete akát.
Za dva dny jsem obdržela dopis z Agape, kde byla potvrzena moje snová vize.
Akát patří mezi moje energetické zářiče. A tady začíná konkrétní příběh.

Našla jsem si takový strom na břehu slepého ramene řeky Moravy. Akátů tam roste hodně, ale přitáhl mne jeden strom, hodně starý. Poskytoval mi pomoc v čase, kdy se mi velmi špatně dýchalo, měla jsem hodně stažené svaly.
Přestavila jsem se mu, požádala jsem o pomoc s mými zdravotními potížemi, nabídla jsem mu také pomoc svoji, přitiskla jsem se tělem ke kmeni, rukama jsem jej objala a zázrak přišel hned při první návštěvě. Byla jsem velmi překvapená průběhem. Cítila jsem, jak mi rukama doslova protéká energie, jak teče voda v řece. Jak mi povoluje napětí, které mi svíralo hrudník, jak začínám volně a svobodně dýchat, jak se pomalu rozpouští napětí svalů celého těla.
Po asi 30 minutách jsem společnou meditaci končila , projevila jsem svoje poděkování a poprosila jsem o možnost další návštěvy.
Za tímto akátem jsem si chodila pro pomoc asi rok.
Dnes, po dvaceti letech už akát nežije, nevím, kolik by mu bylo let, svůj dlouhý život si odžil.
Vždycky, když jdu kolem a vidím ostatní akáty,s vděčností vzpomínám na ten můj a stále mu děkuji za pomoc. M.

...................................................................................................................................................

Máte-li také svůj příběh o stromu a chcete-li se o něj podělit, napište mi jej na moji adresu :

m.magdalka@seznam.cz

ŠTĚSTÍ JE VĚDOMÁ VOLBA

4. července 2015 v 6:19 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
.....................................................je název první kapitoly v knize - ZÁZRAKY NA POČKÁNÍ- Gabrielle Bernsteinová

"Pokaždé, když se mne někdo zeptá, co nejdůležitějšího jsem se naučila, odpovídám : ŠTĚSTÍ JE MOJE VĚDOMÁ VOLBA.
Hledat štěstí mimo nás samotné - ve vztahu, v práci snů, v ideálí tělesné váze- je velmi snadné.
Kdykoli se snažíme ulovit štěstí ve vnější skutečnosti, je to vlastně stejné, jako bychom hledali Boha tam, kde není. Pátrání v okolí se zakládá na našich mylných představách o světě. Tyto představy vytvářejí bariéru mezi námi a opravdovým štěstím, jež se nachází v nás samotných. Díky tomuto prvnímu cvičení pochopíte, že vás "nic tam venku" neochrání před konfliktem, který se odehrává uvnitř. Chcete-li se plně radovat ze života, musíte si vyvinout bohatý vnitřní život.

Pokaždé, když uskutečníme vědomou změnu a zvolíme si štěstí, zažijeme zázrak. Naše mysl se přesune od ulpívání na klamných domněnkách přinášejících strach tam, kde naváže ztracené spojení s naší pravdou a to je láska. Vytváření těchto posunů je podmíněno pevným odhodláním vybírat si princip lásky. Chcete-li se stát věrnými novému způsobu vnímání, věnujte nejdříve pozornost útočným myšlenkám namířeným proti jiným nebo proti sobě. Kdykoli zpozorujete, že se vaše uvažování začíná přepínat do útočného režimu, řekněte si nahlas, nebo v duchu: ŠTĚSTÍ JE MOJE VĚDOMÁ VOLBA.
Udělejte si z této věty mantru.
Oč lépe se vám bude dařit dávat přednost pocitu štěstí před strachem, o to blaženěji se budete cítit. Změna se ustaluje tím, že nové chování opakujeme.
Budete-li nový vzorec chování uplatňovat často, doslova tím proměníte nervové dráhy svého mozku. Tento posun způsobí, že se ve vás natrvalo zakotví skutečná změna.
ŠTĚSTÍ JE VAŠE VOLBA A VYBÍRAT MŮŽETE UŽ DNES.
Nyní je ta pravá chvíle na šíření principu lásky mezi ostatními.!! Na Twisteru, Facebooku, či prostřednictví e-mailu se podělte o následující

ZPRÁVU O ZÁZRAKU - ŠTĚSTÍ JE MOJE VĚDOMÁ VOLBA. "

.............................................................................................................................................................

Uposlechla jsem výzvy spisovatelky a podělila jsem se s Vámi, kteří tyto řádky čtete. Hodně štěstí. M.

Z.BLECHOVÁ - O EMIGRANTECH

3. července 2015 v 13:13 | Marie Blankytná |  Transformace
Emigranti
Již v poselství na rok 2008 jsem přijala z Vesmíru zakódovanou informaci o tom, že bude docházet k migraci národů. Poselství naleznete na tomto odkazuhttp://www.zdenkablechova.cz/poselstvi-channelingem/poselstvi-na-rok/poselstvi-na-rok-2008

Doporučuji si přečíst poselství na jednotlivé roky. Když jsem si dnes vykládala karty na migraci národů, vyšlo mi toto sdělení: Lidé, kteří emigrují, si myslí, že se budou mít u nás lépe než ve stávajícím, což je omyl, protože bez práce nejsou koláče, a tito lidé se ještě neumí postavit čelem k práci. Budou se to učit, což pro ně bude náročné. Pohybují se stále v bludném kruhu osudu a učí se pochopit, že vše je o zodpovědnosti a píli, a ne o lenivosti a o tom, aby se druhý o mě postaral. Lidé, kteří se budou snažit tyto emigranty chápat a pomáhat jim, se dostávají do slepé uličky, aby časem (třeba za několik životů) pochopili, že kompas, který jim určuje správný směr, není pomoc druhým, ale jejich srdce, které jim dává jasné zprávy o tom, jak se zachovat.

Opakuje se doba z dávné minulosti v Egyptě. I tehdy přišli emigranti - Beduíni žádat faraóna o almužnu. Moudrý faraón odmítl pomoc Beduínům, protože věděl, že by do země přišli další a další žádat o pomoc, a že by to položilo egyptský stát. Nemoudří, např. jako já, která zastávala dobré postavení - područího faraóna - chtěla pomoci Beduínům. A tak za zády faraóna jsem jim pomáhala. Vlastně jsem rozkrádala faraónovo jmění, které mi nepatřilo, ale moje zaslepenost pomoci druhým, mě vedla mimo zákon. A tak se stalo, že faraón přišel na moje nečestné jednání a vyhnal mě mezi Beduíny. Najednou z bohaté osoby se stala chudá osoba, která se stále potýkala se zklamáním. Vždyť jsem chtěla pomoci a najednou jsem mezi lidmi, kteří mnou opovrhují a neváží si mě. Nemůžu ani velet, ani nadávat, musím jen poslouchat, abych obstála v komunitě Beduínů. Mnoho životů mě trvalo, než jsem opět dosáhla svého původního postavení. A takto se učí každá duše, která chce zachránit druhé, aby časem pochopila, že se má vždy snažit zachránit sebe, a tím zachraňuje i druhé. Více popisuji ve své knize "Já + Ty - Ztráta, jak se znovu spojit."

Každý zde má své učení, a když lehce přijdu k moci, penězům, majetku, nevážím si toho, protože nevím, kolik úsilí to stálo vybudovat. A tak i emigranti se mají snažit pochopit práci jako jedinou hybnou sílu Vesmíru. Dějiny se opakují, a proto každá duše se nyní dostává tam, kde má být. Emigranti, kteří přicházejí do Evropy, se budou učit pracovat a vzdělávat se. Ti, kteří zůstali v původní zemi, ještě nejsou připraveni pro růst, ale v čase i oni půjdou cestou svého vývoje. Za mnoho let přijde další vlna a bude se opakovat stejná historie. Proto i jednotlivá sdělení Vesmíru nabádají, abychom cítili srdcem. Srdce nedovolí zachraňovat tam, kde by samo utrpělo porážku. Je řízeno Vesmírem a dává věci do rovnováhy. Rozum zachraňuje, protože si chce ještě získat uznání, lásku, pochopení, cit, ocenění, a přes tyto touhy padá do propasti, ze které se pak musí mnoho životů dostávat ven.

Situace bude napjatá, ale ti, kteří už pochopili, že se mají starat o sebe, budou v klidných vodách. Ti, kteří se stále starají o druhé, budou v nepokoji, budou se bát nejen o sebe, ale i o své blízké. Přes tyto strachy se budou dostávat do situací nemilých, a díky nim budou hledat víru, budou otevírat svá srdce. Takže do 5 let se lidem skrze bolesti budou otevírat srdce, aby pak do 10 let mohli být vedeni Vesmírem do bezpečí. Kdyby šli stále svojí cestou, došli by do záhuby. Záměr Vesmíru je nyní dojít do rovnováhy, do spravedlnosti - cukr a bič. Když budeš tvořivý, zodpovědný, bude ti požehnáno, když budeš lenivý a nezodpovědný, připravuješ si pro sebe bič. Všichni se postupně stáváme "Zaměstnancem Vesmíru"- moje kniha.
................................................................................................................................

děkujeme za toto poselství, musíme se stále učit. M.

D

DEN 1. ČERVENEC

1. července 2015 v 6:34 | Marie Blankytná

" ANDĚLÉ SE ČASTO POHYBUJÍ MÝM ŽIVOTEM JAKO KAMÍNKY PODÉL ŘEKY, KDYŽ SE ZVEDNE HLADINA PŘÍLIVU.

NIKDY NEVÍM, KDE PŘISTANOU , ALE URČITĚ TO BUDE VZRUŠUJÍCÍ JÍZDA. "
autor neznámý.