Únor 2016

ŘEKNI LIDEM ŽE JE MILUJEŠ

28. února 2016 v 6:37 | Marie Blankytná |  Modlitba


LORNA BYRNEOVÁ - MODLITBA TVÝCH ANDĚLŮ LÉČITELŮ, KTEROU TI PŘINÁŠÍ TVŮJ ARCHANDĚL OD BOHA

..................................................................................................................................................


VYLIJTE SVOU LÉČIVOU MOC, ANDĚLÉ,

................................RYTÍŘSTVO NEBESKÉ , NA MNE

.................................................I NA TY , KTERÉ MILUJI.

NECHŤ NA SOBĚ UCÍTÍM PAPRSEK

...............................TVÝCH ANDĚLŮ LÉČITELŮ

.....................................................A SVĚTLO TVÝCH UZDRAVUJÍCÍCH RUKOU.

NECHŤ ZAPOČNE TVÉ UZDRAVOVÁNÍ,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,TAK , JAK BŮH DÁ

........................................................................................AMEN.

LÁSKA K DĚTEM

27. února 2016 v 6:27 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí


LORNA BYRNEOVÁ - NEBESKÁ LÁSKA

.............................................................

Každé lidské pokolení by mělo být láskyplnější než to předešlé. Takový je Boží plán naší evoluce. Má-li se tento vývoj uskutečnit podle Božího záměru, naše děti musejí být láskyplnější a soucitnější než jsme my. Andělé mi vyprávěli, že tak se to děje po celé generace, ale v posledních dvou generacích se tento vývoj zpomalil. Vidím, že dětem horozí, že budou v další generaci mnohem lhostejnější a nelítostnější, místo co by byly láskyplnější. A BUDE TO NAŠE VINA!
Děti mají pořád na očích dospělé a kopírují je.
Jelikož je náš svět čím dál víc materialističtější a méně soucitný, děti nevidí dostatek lásky ve vlastní rodině, v okolí a ve světě vůbec. Žijeme v jedenadvacátém století. zažili jsme pokrok v mnoha odvětvích a přece je dost zemí, kde chodí ještě mnohé děti do školy hladové, jiné nemají střechu nad hlavou, nedostává se jim lékařské a psychologické péče a řádného vzdělání.- Jinde jsou oblasti, kde děti doslova umírají hladem, podléhají nemocem, které by se daly snadno vyléčit a přicházejí o život v nesmyslných válkách. Může se potom někdo divit, že z dětí vyrůstají jedinci bez srdce, když pozorují dospělé, kteří se chovají, jako by to bylo normální a přijatelné.
Je možné nechat tuto situaci být, usoudit, že je to tak obrovský problém, že my jako jednotlivci s tím nic nenaděláme.
PROTO MI DOVOLTE, ABYCH VÁM PODLE POKYNŮ ANDĚLŮ PORADILA TŘI VĚCI, KTERÉ JISTĚ KAŽDÝ ZVLÁDNE A MĚL BY SE JIMI ŘÍDIT.

- SNAŽTE SE TRÁVIT HODNĚ ČASU SE SVÝMI DĚTMI, ALE OPRAVDU SE JIM VĚNUJTE
- DÁVEJTE DĚTEM DOBRÝ PŘÍKLAD
- POSTAVTE SE ZA DĚTI A VYŽADUJTE, ABY VLÁDA I MEZINÁRODNÍ INSTITUCE ZAJISTILY DĚTEM VHODNÉ PODMÍNKY, A POKUD TO NESPLNÍ, VOLEJTE JE K ODPOVĚDNOSTI.

" TATÍNKU, KDYŽ TI DÁM PENÍZE, KTERÉ JSEM SI NASTŘÁDAL DO PRASÁTKA, BUDEŠ SI SE MNOU HRÁT? "
Jeden otec vyprávěl, jak byl zděšen, když mu jeho sedmiletý synek položil tuto otázku. Šokovalo ho to, zastyděl se, že si jeho syn myslí, že mu musí zaplatit, když chce, aby se mu tatínek chvíli věnoval. Byla to pro něho taková rána, že za ty dva roky, které uběhly od této události, změnil hodně věcí ve svém životě, aby mohl být více se svými dětmi.
My, dospělí, se více zaměřujeme na své vlastní cíle, musíme se zastavit, pohovořit s dětmi, s nimiž se setkáváme, měli bychom se snažit znát jejich tužby a záliby nejen našich dětí, ale také dětí ze sousedství.
Všichni máme různá nadání, zájmy, koníčky a měli bychom se o své nadšení podělit s dětmi okolo nás.

JESTLIŽE NEPOMŮŽEME DĚTEM NA CELÉM SVĚTĚ, NÁKLADY BUDOU NEVYČÍSLITELNÉ A BUDOU JE PLATIT BUDOUCÍ GENERACE.

Jsou mezi námi lidé, kteří už pozvedli hlas, kteří usilují o změnu, ale je jich příliš málo a my ostatní je dostatečně nepodporujeme. Často padají slova těchto lidí do hluchých uší.
Každý máme možnost volby. Milujeme děti na celém světě ? Není to jenom řečnická otázka. Jestliže děti milujeme, musíme se ozvat a jednat.

MUSÍME SEHRÁT SVOU ROLI A POŽADOVAT PO VLÁDÁCH I MEZINÁRODNÍCH INSTITUCÍCH, ABY VYKONALY CO JE TŘEBA, A POKUD KONAT NEBUDOU, VOLAT JE K ZODPOVĚDNOSTI.

........................................................................................................................................................
To byl výtažek z kapitoly této knihy.ZÁZVOR PRO ZDRAVÍ

21. února 2016 v 9:57 | Marie Blankytná |  Zdraví

Zázvor je desettisíckrát silnější než chemoterapie a ničí jen rakovinné buňky

Oddenek zázvoru je pálivá pochutina, která se v asijské kuchyni používá už tisíce let. Dnes si můžeme čerstvý i sušený zázvor koupit v téměř každém obchodě s potravinami, což je jen dobře, protože kromě příznivých účinků na trávení a schopnosti pomáhat při nachlazení disponuje i schopností ničit rakovinné buňky a bránit formování nových nádorů.
Erin Elizabeth
O protirakovinných účincích kurkumy se mluví stále víc, ale jedna přelomová studie ukázala, že její bratránek zázvor je úplně stejně silný. Zázvor byl totiž překvapivě shledán efektivnějším než mnoho léků proti rakovině včetně chemoterapeutik. Navíc se stále vynořují další a další důkazy, že některá léčiva určená k potírání rakoviny jsou neúčinná a naopak urychlují úmrtí pacientů.
Síla zázvoru
Na Georgia State University proběhl experiment, při němž vědci zjistili, že extrakt ze zázvoru zmenšuje nádory prostaty u pokusných myší v průměru o 56%. Kromě protirakovinných účinků zázvor také tlumil zánět a doplňoval do myších organismů životadárné antioxidanty.
V PLoS byla relativně nedávno publikována také studie, podle níž se jedna z látek obsažených v zázvoru (6-shogaol) vyznačuje nadprůměrnou vlastností cílit na "kořeny" rakovinných nádorů prsu, a to v porovnání s tradičními postupy založenými na chemoterapii a cílenými na odhalování kmenových buněk rakoviny prsu.
Nádorové kmenové buňky, někdy označované i jako "matečné buňky", formují základnu širokého spektra rakovinných onemocnění včetně rakoviny prsu. Jsou zodpovědné za tvorbu "dceřiných" buněk, z nichž sestává nádorová kolonie. Ačkoli matečné buňky tvoří jen malý díl celé buněčné populace nádoru (0,2-1,0%), vyznačují se několika vlastnostmi, které jim propůjčují skoro nesmrtelnost.
To znamená, že tyto rakovinné buňky jsou schopné sebeobnovy a neustálé diferenciace, odolávají konvenčním chemoterapeutikům a jsou schopné dělit se a vytvářet nové nádorové kolonie. Jediný způsob, jak lze zajistit, že se nadobro zbavíte rakoviny, je zničit v nádoru kmenové buňky.
Vědci díky studii uveřejněné v PLoS zjistili, že 6-shoagol vykazuje mohutnou protinádorovou aktivitu zaměřenou právě na matečné buňky. Tato látka se v oddenku zázvoru vytváří, když ho usušíme nebo povaříme, což se se zázvorem dělá běžně. Navíc účinkuje při mnohem nižších koncentracích než konvenční léky na rakovinu. Díky nízké koncentraci nedocházelo k poškození zdravých buněk, ale rakovinné buňky 6-shoagol ničil. To je velký rozdíl oproti chemoterapeutikům, která se takovou selektivní cytotoxicitou nevyznačují, a tak mohou pacientovi velice ublížit.
Studie navíc odhalila více způsobů, jimiž 6-shoagol útočí na rakovinu prsu. Má významný vliv na buněčný cyklus, a tak způsobuje urychlené odumírání rakovinných buněk. Prostřednictvím autofágie ("sebepojídání" buněk) navozuje jejich programovanou buněčnou smrt. Také brání tomu, aby nádor prsu formoval bulky. A to není všechno.
Při výzkumu vědci porovnávali účinky 6-shoagolu s působením běžného chemoterapeutika taxolu a zjistili, že látka přítomná v zázvorovém oddenku ničí kmenové rakovinné buňky opravdu mnohem efektivněji než známý lék, považovaný za jeden z "pilířů" chemoterapie. I po zvýšení koncentrace taxolu ničil 6-shoagol desettisíckrát účinněji matečné buňky, bránil formování nových nádorů a chránil zdravé buňky.
Tato studie je dalším důkazem toho, že konvenční léčbu spočívající v ozařování a chemoterapii mohou zastínit přírodní látky, přítomné v lidské stravě tisíce let. Bude zapotřebí ještě více zkoumání, aby se nade vši pochybnost prokázalo, že moderní léky proti rakovině nefungují tak dobře jako ty přírodní. Ohrozit celý organismus za účelem vyléčení nemoci, to už v dnešní době prostě nestačí.
....................................................
PŘEVZATO Z - osud.cz

MY A NAŠE STRAVA

20. února 2016 v 6:05 | Marie Blankytná |  Zdraví


JAK ŽIJEME SVŮJ ŽIVOT ?

14. února 2016 v 8:21 | Marie Blankytná |  Naše omyly


 • naučili jsme se ještě víc............................................
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE NIC NENÍ SLADŠÍHO NEŽ SPÁNEK S VLASTNÍMI DĚTMI A CÍTIT JEJICH DECH NA TVÁŘI
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE ŽIVOT JE TVRDŠÍ, ALE JÁ JSEM TVRDŠÍ
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE ŠANCE NEJSOU NIKDY ZTRACENY.....TU, KTEROU PROPÁSNEŠ , DOSTANE NĚKDO JINÝ
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE POKUD JSI NAPLNĚN TRPKOSTÍ, ŠTĚSTÍ ZAKOTVÍ NĚKDY JINDE
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE BYCH SI PŘÁL ŘÍCI OTCI JEŠTĚ JEDNOU JAK HO MÁM RÁD, PŘEDTÍM, NEŽ ODEŠEL
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE KAŽDÝ BY SE MĚL NAUČIT UDRŽOVAT SVOJE SLOVA JEMNÁ A NĚŽNÁ, PROTOŽE ZÍTRA SE K NĚMU MOHOU VRÁTIT
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE ÚSMĚV JE NEJLEVNĚJŠÍ ZPŮSOB, JAK ZLEPŠIT SVŮJ VZHLED
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE SI NEMOHU VYBRAT JAK SE CÍTÍM....ALE MOHU SI VYBRAT, CO S TÍM UDĚLÁM
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE KDYŽ MŮJ NOVĚ NAROZENÝ VNUK SVÍRÁ MŮJ PRST V JEHO MALÉ PĚSTI, JSEM ZBLÁZNĚNÝ DO ŽIVOTA
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE KAŽDÝ BY CHTĚL ŽÍT NA VRCHOLU, ALE VŠECHNO ŠTĚSTÍ A RŮST SE USKUTEČŇUJE PŘI CESTĚ TAM
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE NEJLEPŠÍ JE DÁVAT RADY JEN VE DVOU PŘÍPADECH......POKUD JSI O NĚ POŽÁDÁN.....NEBO PŘI NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE ČÍM MÉNĚ ČASU MUSÍM STRÁVIT V PRÁCI, TÍM VÍCE VĚCÍ UDĚLÁM..........
Dnes je Den nemocných, proto Vám přeji, učme se všichni dobře žít život spravedlivě a pravdivě a zůstaňme zdraví. Hodně štěstí na cestách za úspěchy, zdravím i štěstím. M.

JE NÁŠ ŽIVOT TAKÉ NAŠÍM UČITELEM ?

13. února 2016 v 6:58 | Marie Blankytná |  Naše omyly
...a naučil jsem se mnohem víc......

 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE PENÍZE NEDĚLAJÍ POSTAVENÍ MEZI LIDMI
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE PRÁVĚ MALÉ, DENNÍ UDÁLOSTI DĚLAJÍ ŽIVOT VELKOLEPÝM
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE POD TVRDOU SCHRÁNKOU KAŽDÉ OSOBNOSTI SE SKRÝVÁ NĚKDO , KDO POTŘEBUJE BÝT OCENĚN A MILOVÁN
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE PÁN NEUČINIL VŠECHNO V JEDEN DEN. COŽ MNE NUTÍ K ZAMYŠLENÍ JESTLI JÁ BYCH MĚL ?
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE IGNOROVÁNÍ SKUTEČNOSTI NEMĚNÍ SKUTEČNOST JAKO TAKOVOU
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE KDYŽ PLÁNUJI JÍT SPOLEČNOU CESTOU S NĚKÝM, DÁVÁM MU SOUČASNĚ MOŽNOST ABY MI UBLIŽOVAL
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE LÁSKA , NIKOLI ČAS , ZHOJÍ VŠECHNY RÁNY
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE NEJLEHČÍ CESTA VYRŮST JAKO OSOBNOST JE OBKLOPIT SE LIDMI CHYTŘEJŠÍMI NEŽ JSEM JÁ SÁM
 • NAUČIL JSEM SE.....ŽE KAŽDÝ, KOHO POTKÁM, SI ZASLOUŽÍ BÝT POZDRAVEN......
 • ............................................A NAUČIL JSEM SE MNOHEM VÍC ??

JSTE ŠŤASTNI ?

11. února 2016 v 8:46 | Marie Blankytná |  Naše omyly
peříčko pro štěstí

Bereme v úvahu témata, která nás skrytě ovlivňují každý den ?

UČÍME SE OD ŽIVOTA POZORNĚ ?

 • NAUČIL JSEM SE, ŽE NEJLEPŠÍ UČEBNA ŽIVOTA JE MINULOST STARŠÍHO ČLOVĚKA, NEŽ JSEM JÁ
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE KDYŽ JSEM ZAMILOVANÝ, JE TO NA MNĚ VIDĚT
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE STAČÍ, ABY JEDEN ČLOVĚK ŘEKL : " CÍTÍM SE V TEBOU DOBŘE, ABYCH SE CÍTIL TAKÉ DOBŘE.."
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE MÍT DÍTĚ V NÁRUČÍ USÍNAJÍCÍ DÍTĚ JE TÍM NEJKŘEHČÍM KRÁSNÝM POCITEM NA SVĚTĚ
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE BÝT LASKAVÝM JE VÍCE NEŽ MÍT PRAVDU
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE NIKDY NEMŮŽEŠ ODMÍTNOUT DÁREK OD DÍTĚTE
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE VŽDYCKY JEŠTĚ ZBÝVÁ MOŽNOST POMODLIT SE ZA NĚKOHO, KDYŽ UŽ NEMÁM SÍLU POMOCI JINÝM ZPŮSOBEM
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE NEZÁLEŽÍ NA TOM, JAK VÁŽNÝ JSI V ŽIVOTĚ. KAŽDÝ POTŘEBUJE PŘÍTELE, KTERÝ S NÍM UMÍ DĚLAT HLOUPOSTI
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE VŠICHNI NĚKDY POTŘEBUJÍ DRŽET V DLANI NĚČÍ RUKU A SRDCE, KTERÉ JIM ROZUMÍ
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE MALÁ PROCHÁZKA KOLEM BLOKU S MÝM OTCEM, KDYŽ JSEM BYL MALÝ, UČINILA VELKÉ ZÁZRAKY V OKAMŽIKU, KDY JSEM DOSPĚL
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE ŽIVOT JE JAKO ROLE TOALETNÍHO PAPÍRU. DOSTANEŠ SE DŘÍV KE KONCI, ČÍM RYCHLEJI SE ODVÍJÍ
 • NAUČIL JSEM SE, ŽE BYCHOM MĚLI BÝT RÁDI, KDYŽ NÁM BŮH NEDÁVÁ VŠECHNO OČ HO ŽÁDÁME
 • .....................................................A NAUČIL JSEM SE MNOHEM VÍCE