Duben 2016

O PÍRKÁCH

30. dubna 2016 v 6:02 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
PÍRKO : Výtažek z kapitoly - O PÍRKÁCH - ROZTAVTE LED V SRDCÍCH

..........................................................................................................................................................................................................................................

babička také říkávala : " Když roztáhneš křídla, jako by ses chystal plachtit vzduchem . "
Měla při tom roztažené paže a v ruce držela jediné malinké pírko. Bůhví proč jsem měl ale pocit, že by opravdu dokázala plachtit. Potom obvykle dodala : " Létat se nenaučíme nikdy, ale můžeme plachtit jako orel a poznávat svou vnitřní nezměrnost.. "
A po kratší odmlce pokračovala: " Na světě existuje mnoho velkých vzdáleností,ale ta nejdelší je mezi rozumem a srdcem. Dokud ji nepřekonáš, nikdy jako orel plachtit nebudeš a svou vnitřní nezměrnost také nikdy nepoznáš.. "
Plachtit, to neznamená ztratit dotek se zemí a vznést se do vzduchu. Znamená to rozšířit si obzory a lépe se poznat. Znamená to rozevřít křídla a nechat se unášet.
Vlastní sílou vzlétnout nemůžeš, ale můžeš se svěřit sám sobě a dovolit životu, aby tě vynesl do neznámých výšin tvého vědomí a posunul tě na vyšší rovinu tvé vnitřní skutečnosti. Čím větší sebejistotu získáš, tím lépe můžeš plachtit na křídlech svého DUCHA. Stačí ti k tomu jediné pírko. A zkus si představit, jak překrásně bys dokázal plachtit, kdybys mohl využít celé křídlo.
Když ti někdo daruje pírko, něco důležitého ti sděluje. : " Poznej sám sebe.! Svěř se sám sobě . ! Uvědom si svou sílu a krásu. ! Plachti .!"
Dává ti to pírko, protože poznal, jaké schopnosti v tobě dřímají. Pírka se nikdy nedávají jen tak
Nejprve musíš rozpoznat potenciál toho člověka a pak teprve mu pírko daruješ, abys mu pomohl jeho potenciál rozvinout.
Sebepoznání vede k sebeúctě.. Ze sebeúcty pak člověk načerpá potřebnou energii, aby se mohl nechat unášet vlastní silou, tak jako se mohutný orel nechává unášet vzduchem."


.............................................................................................................................................................

O MĚSÍCI

27. dubna 2016 v 6:43 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

kouzelná noc Evy Lipinové

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAPITOLA - O MĚSÍCI - KNIHA - ANGAANGAQ : ROZTAVTE LED V SRDCÍCH

Kdysi se jeden člověk vypravil k Měsíci.
když k němu dorazil, obořil se na něj : " K čemu jsi vlastně dobrý ? Jaký nám přinášíš užitek ?"
Měsíc řekl :" V noci ti dávám světlo."
Tato věta člověka neuspokojila : " To ano, ale nedáváš teplo. Samotné světlo nemá valnou cenu ."
Měsíc posmutněl . Začal přemýšlet a nakonec vyhrkl : " Já ale pro vás dělám ještě víc, ! Držím při životě vodu ! "
" Skutečně a jak " ? Opáčil člověk.
Měsíc mu vysvětlil, že řídí příliv a odliv.
" Díky tomu zůstává moře živé a vy si z něj můžete brát potravu. "
" Máš pravdu, na to jsem zapomněl" , zamumlal člověk.
Měsíci to ale ještě nestačilo.
" Kromě toho, jsem ten, kdo řídí tělesný cyklus vašich žen, jsem ten, kdo ovládá vaši plodnost."
Tato zpráva člověka ohromila. Ještě nikdy o tom neuvažoval. Pomalu si začínal Měsíce vážit.
A tu Měsíc v návalu odvahy vynesl poslední trumf : "Ještě něco ti prozradím" , zašeptal , " až nastane nejtemnější hodina tvého života, navštívím tě. zastavím se nad tebou a zasvítím ti. Postarám se o to, aby tvá životní naděje nepohasla."
V ten okamžik člověk pochopil, jak Měsíci křivdil.
Aby to napravil , pustil se do zpěvu. Zazpíval Měsíci píseň, aby mu poděkoval za to, že k němu v nejtěžší hodině přijde a zasvítí mu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UČENÍ SE PODOBAJÍ KRUHU, KTERÝ NIKDE NEZAČÍNÁ A NIKDE NEKONČÍ. KRUHU , K NĚMUŽ VŠICHNI NÁLEŽÍME.
POJĎ A VSTUP DO NĚJ !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA K MODLITBĚ

24. dubna 2016 v 6:17 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
VÝZVA K MODLITBĚ PODLE ANGAANGAQ - léčitele a eskymáckého stařešiny národa Kalaallitů ze západního Grónska

............................................................................................................................................................

VÝZVA K MODLITBĚ

Kráčím k vrcholu hory , abych se pomodlil.
Stojím tu - samotný - na samém vrcholku světa a dívám se na nesmírnou rozlehlost , která mě obklopuje.
Cítím se maličký - jako tečka v obrovském tvorstvu.
Zdalipak mě Ten Veliký - náš Stvořitel uvidí ? Uslyší mě ?

Pak jsem si všiml, že nejsem sám.

Jsou tu se mnou kameny, ale spí.
Vím to, protože když po nich kráčím , nevidím jejich krásu.
Setrvávají ve spánku.
Musím je probudit, aby mohly Stvořiteli ukázat svou krásu a modlit se se mnou.

Jsou se mnou i rostliny , ale také spí.
Vím to, protože když mezi nimi procházím , nekvetou .
Musím je probudit, aby mohly Stvořiteli ukázat své nádherné květy a modlit se spolu se mnou.

V dálce vidím zvířata.
Také spí.
Vím to , protože kráčejí se svěšenými hlavami.
Musím je probudit , aby se narodila nová zvířata a mohla si hrát.
Musím je probudit , aby mohla chodit jak se patří , a modlit se ke Stvořiteli.

Vidím také lidi.
I oni spí.
Vím to, protože nezpívají písně srdce.
Musím je probudit, aby jejich srdce mohla promlouvat ke Stvořiteli .

Jakmile probudím svět kamenů, rostlinnou řiši a říši zvířat,
probudí se i lidé.
Pak Stvořitel uslyší naši modlitbu a uvidí mě.

..........................................................................................................................................


Z kapitoly - O výzvě k modlitbě.

......................................................................................výzva k modlitbě směřuje ke všem lidským bytostem. Zaslechneš-li ji , následuj ji. Modlím se, aby ses naučil modlit. Pak zakusíš neuvěřitelnou krásu nerostů, spatříš okouzlující hojnost rostlinné říše, zaplesáš nad rozmanitostí světa zvířat
- a lidský duch ti na rtech vyčaruje úsměv.
Pak i ty hlasitě zvoláš jméno Jediného, Nesmírného , našeho Stvořitele.
Jsme malé bytosti - součást obrovského tvorstva. Budeš-li přidušeným hlasem koktat - " BOŽE ? VYSLYŠ MNE " - tvůj hlas k němu nedolehne.
Když však uposlechneš výzvu k modlitbě , když budeš doma , uprostřed velké přírody, buď si jist, že tě nepřeslechne.
Modli se silou svého srdce, modli se spolu s ostatními.
MODLÍM SE A VĚŘÍM, ŽE JEDNOHO DNE SE DÁME DO ZPĚVU SPOLEČNĚ.

.............................................................................................................................................

O ČTYŘECH ÚDOBÍCH ŽIVOTA

23. dubna 2016 v 6:43 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


KAPITOLA Z KNIHY - ROZTAVTE LED V SRDCÍCH

................................................................................................................................................................

Život začíná na východě.
Z východu k nám přichází svítání. Na východě ses narodil, pocházíš odtamtud, stejně jako všichni ostatní. Uvědomujeme si to, myslíme při tom na děti, na ty , které se už narodily, i na ty, které mezi nás teprve přijdou. Hovoříme k nim a modlíme se, aby nemusely zakusit to, co jsme zakusili my a naši předkové. Proto se modlíme, aby našim dětem i našim vnukům byl dopřán lepší život.
Potom se obracíme k jihu.
Na jihu stojí slunce nejvýše. Život je mladý a bezstarostný, všechno roste a vzkvétá. Modli se tedy, aby si naše děti toto údobí vychutnaly. Vzpomínáš si ještě na své mládí ? Byl jsi plný života, plný lačnosti po objevování, plný zvídavosti a touhy. Jiní tolik štěstí neměli a právě na tyto bychom měli ve svých modlitbách pamatovat. Modli se, aby i oni jednou poznali, jaké to je vychutnávat si život plnými doušky.
Dále se obracíme k západu, tam, kde slunce mizí za obzor.
Večer je časem zralosti Dospěl jsi a vzal na sebe zodpovědnost. Staráš se o rodinu, opatřuješ jim potravu, sbíráš plody, chodíš na lov, obděláváš půdu. To je velký úkol. S obličejem obráceným k západu se tedy pomodli za to, abys svou odpovědnost čestně splnil. Abys vždycky věděl, co děláš a kde je tvé místo.
Nakonec se obracíme k severu.
Po večeru přichází noc. Po období zralosti přichází stáří. Proto myslíme na starce a na stáří. Stáří je stvořeno k tomu, aby si člověk vychutnal plody, které vzešly z jeho setby, a aby vyprávěl příběhy. Stáří je tu proto, abys žil s těmi, které miluješ a kteří milují tebe. Nejdůležitější je, aby byli ochotni poslouchat tvé příběhy. Starý člověk je touží předat.
Mnoho starých lidí, ale říká : " Každý člověk zestárne, ale co, když zestárneme sami "?
a hned si najdou odpověď : " Ano,, většinu z nás nečeká ve stáří nic jiného než osamělost. "
Proč? Protože jsme nedokázali své děti vychovat tak, aby se o nás ve stáří postarali.
Většina z nás prožije večer života v domově důchodců nebo v domě pro seniory.
Když budeme mít štěstí, přijdou nás tam naše děti navštívit aspoň na svátky. Častěji to nepůjde, protože budou chodit do práce a ve volném čase si budou chtít užívat života. teprve pak pochopíš, že jsi někde udělal chybu.
Teprve pak pochopíš, že když jsi byl otočen k východu a tvoje děti přicházely na svět, udělal jsi někde chybu. Něco podstatného jsi zanedbal. Měl ses za ně modlit, měl jsi jim pomoci, aby si mohly svobodně a radostně hrát, když jejich slunce stálo v zenitu. Měl ses postarat, aby našly své místo. Kdybys to býval udělal, měl bys naději, že až se jejich den začne krátit a přijde čas převzít odpovědnost za druhé, dostojí své povinnosti a postarají se nejen o své děti, ale i o tebe.
Kdykoli se obrátíš k severu, modli se za všechny staré lidi. Modli se, aby měli někoho, kdo jim bude nablízku.
Modli se za své děti, aby vyrůstaly v harmonickém prostředí a jednou ti tvou péči oplatily. Budeš-li se o ně starat, jednoho dne za tebou sami přijdou a požádají tě, abys jim vyprávěl o svém životě. Většina dětí to bohužel nikdy neudělá. Jejich rodiče tedy zestárnou, aniž dostanou příležitost vypovědět jim svůj životní příběh. Nikdo jim nebude naslouchat. Modli se za ně. A modli se i za sebe - ať jsou ti tvé děti nablízku, až do tvého života vstoupí noc.
.............................................................................................


PAMPELIŠKA - KRÁLOVNA JARA

20. dubna 2016 v 6:50 | Marie Blankytná |  Zdraví

Energetická posila od Jany Michaely.
....................................................................................................................................................................

PAMPELIŠKA - KRÁLOVNA JARNÍCH ZAHRAD


Jako malá jsem si velmi ráda dělala pampeliškové věnečky, jelikož má nejoblíbenější pohádková postavička byla "víla Amálka".
Také jsem si s pampeliškami hrávala jako s panenkami, květy byly krásné šaty a z druhé strany natrhaný stonek udělal dlouhé vlnité vlasy. Takto jsem se do svých her s květinami nořila na mnoho hodin.
Dnes se na každý pampeliškový květ dívám s něhou, úctou a plným uvědoměním si obrovské hodnoty takového malého a křehkého stvoření.
Pampeliška nám zhmotňuje první jarní regenerující "sluneční paprsky" a tuto dokonalou životadárnou energii uchovává v celém svém tělíčku. Všechny části pampelišky jsou nesmírnými (vesmírnými) dary a mají obrovskou léčivou schopnost, ale pouze v jejím přirozeném, živém stavu.
Po utržení listu nebo květu životadárná energie rychle odchází a proto je důležité tuto část zkonzumovat co nejrychleji- nejlépe strčit do pusy a sníst. Nebo ji rozmixovat do smoothies či odšťavnit s další zeleninou či ovocem. Může se také stát součástí salátu, ale natrhala bych listy a květy těsně před servírováním.

Pampeliška je ve skutečnosti dokonalá v každém směru. Navrchu elegantní a jemná, vespod vytrvalá, silná a trpělivá. Svými houževnatými kořeny dosáhne pro hluboko uložené živiny, které uloží ve svém těle a na podzim, po uhynutí svrchní části, tyto živiny pohnojí naši zahradu. Tedy pokud svou zahrádku před zimou nedezinfikujete dle populárních návodů - vyplít, shrabat a vyhodit. Nebo ještě lépe chemicky odplevelit.
Během sezóny jsou medonosné květy potravou pro nejrůznější hmyz.
A tento "žlutý květ" je jeden z nejbohatších zdrojů lecitinu na světě. Je to kompletní potravina se všemi osmi esenciálními aminokyselinami, které tvoří bílkoviny, silně čistí krev, játra, rozpouští ledvinové kameny, pomáhají při akné, cholesterolu, zabraňují rakovině, snižují cukrovku.

PAMPELIŠKA je antioxidant a léčí rakovinu
Vědci nedávno zjistili, že pampeliška potlačuje růst a invazivní chování několika druhů rakovin a zároveň potvrdili efektivitu pampelišky na játra a žlučník.
Tato bylinka také odstraňuje silné záněty v játrech.
Čaj z listů pampelišky snížil rakovinné buňky prsu, čaj z kořene ale ne. Podobně to fungovalo i u rakoviny prostaty.

Čaj z kořene pampelišky zabil buňky leukemie pomocí procesu, kdy se leukemie zformovala do kožního strupu, který odpadl. Pampeliška měla také silný vliv na melanom, odolávající chemické léčbě.


CO PAMPELIŠKA OBSAHUJE A NA CO JI POUŽÍT
Obsahuje velké množství vitamínů a minerálů, obzvláště draslíku a manganu- dále inulin, hořčiny, steroly, cholin, aminokyseliny (základní kameny pro bílkoviny), třísloviny, pryskyřice, stopy silic, kaučuk, v mladých listech je mnoho vitamínu C, karotenoidy a fytolátky.

ČERSTVÁ ŠŤÁVA Z PAMPELIŠKY nebo zkonzumovaná za čerstva utržená :
-stimuluje tok žluči z jater do žlučníku, pomáhá odstraňovat jaterní tuk
-je močopudná
-čistí krev, pročišťuje celé tělo
- aktivuje ledviny, odstraňuje "kameny z močového ústrojí"
- pomáhá při různých jaterních nemocech (např. překrvení nebo vodnatelnost jater), poruchách zažívání
- snižuje hladinu cholesterolu
- léčí chudokrevnost a hypovitaminózu
-pomáhá při únavě, celkové vyčerpanosti
-léčí hypoglykémii, zácpu,
-snižuje vysoký krevní tlak
- léčí degradaci kostí a chrupavek, revmatismus
-zvyšuje odolnost organismu
-pomáhá při zácpě
-její hořká chuť VYHÁNÍ PARAZITY

ŠŤÁVA Z PAMPELIŠKY se používala na odstranění pih a žlutých skvrn, mlékem se léčily záněty očí.
Dále se zevně používá proti akné, furunkulóze, obklady z pampelišky pomáhají na hemeroidy.
Zařaďte pampelišku každý den do svého jídelníčku.
To nejvýživnější jídlo vám zdarma roste přímo před očima.

Autor: Marie Špačková

M O D L I T B A

17. dubna 2016 v 6:31 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


O NEJKRÁSNĚJŠÍ MODLITBĚ

K modlitbám nepotřebuji kostel, stačí mi vystoupit na horu. Vidím ji každý den, ale na její vrchol se dívám jen občas, to když chci hovořit se Stvořitelem. V takových chvílích vyhledávám soukromí, abych mu mohl vylít srdce. Pak se cítím doma, ve svém příbytku. Prožívám přesně to, co by měl člověk prožívat v kostele. Sedím tam , rozmlouvám se Stvořitelem a jsem doma. Tak by to mělo být.
Jsi-li u sebe doma, jsi doma všude.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::Na světě neexistuje větší chrám, než příroda. Když ji vyhledáš, dostaneš se domů, k sobě domů. Potíž je v tom, že jen málo z nás chce skutečně domů.
PROČ ?
Protože nevíme, kdo jsme. Jak se potom můžeme dostat domů, když ani nevíme , kdo jsme? To je zhola nemožné. Stojíme tedy před úkolem - poznat sama sebe. Jinak nám domov zůstane uzavřen, jinak nikdy nebudeme doma.
Dokud to nedokážeme, nemůžeme rozkvést.
Neexistuje hezčí modlitba, než kvetoucí člověk- vzpřímený, silný, krásný. K tomu jsme stvořeni , navždy.
Nesmíme dopustit, abychom chodili po světě s ohnutým duchem i tělem.
Velké nebe či Bůh, jak kdo chce, nás předurčilo ke vzpřímenosti a síle.
Kvůli němu chodíme vzpřímení, silní, kvetoucí a krásní. Kvůli němu kveteme jako rostliny, zvířata a kameny.
Možná se ptáš - jak si mám tento způsob modlitby osvojit ? Kde je můj chrám ? Vždyť tady není příroda, ani ticho, jak mám intimně rozmlouvat se Stvořitelem ?
- Máš pravdu. Moderní svět nám spojení se Stvořitelem znemožňuje.
Všichni jsou natolik zaujatí sháněním, že už se modlit neumějí
A to je skutečná tragédie.

..........................................................................................

KAPITOLA Z KNIHY - ROZTAVTE LED V SRDCÍCH - přeji Vám všem hodně síly i štěstí. M.

ROZTAVTE LED V SRDCÍCH

16. dubna 2016 v 6:08 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

O TICHU

Když vyjdeš do přírody, uslyšíš ticho.
Je velmi hlasité, přesto ho zaslechneš jen zřídka.. Když se do něj zaposloucháš, náhle ustoupí a ty slyšíš jen tlukot vlastního srdce. Říká ti . " Miluji tě. "
Není to podivné ?
Proč tak málo nasloucháme tichu ?
Proč děláme všechno možné, abychom mu naslouchat nemuseli ? Jako by ticho bylo něco hrozivého. !
Vyhledávej ticho , vyhledávej samotu . O samotě pak můžeš prozkoumat, jak umíš mluvit a jak se umíš modlit.
Zklus to nahlas a zkus to potichu. Rozezpívej své srdce, rozezpívej svá ústa.
Nespěchej, stačí pár minut ticha.
V tichu nalezneš všechno. !


Kniha : ROZTAVTE LED V SRDCÍCH / Výzva k duchovní změně klimatu. /


I JÁ JSEM 7%

9. dubna 2016 v 6:32 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


Napsáno devadesátiletou.

Tohle je něco, co bychom si všichni měli přečíst nejméně jedenkrát týdně !!!!! Určitě to dočti do konce !!!!!! Napsala devadesátiletá Regina Brett, z Plain Dealer v Clevelendu, stát Ohio, USA… Na oslavu stárnutí jsem jednou napsala 45 ponaučení, které mi uštědřil život. Je to nejžádanější novinový sloupek ze všech, které jsem kdy napsala. Můj měřič ujetých kilometrů se v srpnu překulil přes devadesát, tak tady je ten sloupek ještě jednou:

1. Život není spravedlivý, ale je pořád dobrý.
2. Když jsi na pochybách nebo v nejistotě, učiň jenom další krůček.
3. Život je příliš krátký na to, abychom marnili čas nenávistí ke komukoliv.
4. Tvoje práce se o tebe nepostará, když budeš nemocen. Tvoji přátelé a rodiče ano. Udržuj s nimi kontakt.
5. Vyplať svoje kreditní karty každý měsíc.
6. Nemusíš vyhrát každý spor. Souhlas s nesouhlasem.
7. Plač s někým. Je to mnohem hojivější, nežli pláč o samotě.
8. Je v pořádku dostat vztek na Boha. On to vezme.
9. Začni šetřit na důchod od první výplaty.
10. Když přijde na čokoládu, odpor je marný.
11.Usmiř se s minulostí. Tak ti nebude kazit přítomnost.
12. Je v pořádku dovolit svým dětem aby tě viděly plakat.
13. Neporovnávej svůj život s jinými. Nemáš představu o tom, čím vším museli projít.
14. Jestliže vztah musí být tajný, neměli byste v něm být.
15. Vše se může změnit během mrknutí oka. Ale nebojte se, Bůh nikdy nemrká.
16. Zhluboka se nadechni. Uklidňuje to mysl.
17. Zbavte se všeho, co není užitečné, krásné nebo radostné.
18. Co tě nezabije, to tě posílí.
19. Nikdy není pozdě na to, mít šťastné dětství. Ale to druhé záleží jenom na tobě a nikom jiném.
20. Když přijde k tomu, jít za tím co v životě miluješ, neber ne jako odpověď.
21. Rozsviť svíčky, natáhni hezké prostěradlo, oblékni si svůdné prádélko. Nešetři si to na slavnostní příležitost. Dnešek je slavnostní.
22. Přípravy přeháněj, potom ale jdi s proudem.
23. Buď výstřední teď. Nečekej na stáří, abys oblékl purpur.
24. Nejdůležitější pohlavní orgán je mozek.
25. Nikdo nemůže za tvé štěstí kromě tebe.
26. Zarámuj každé tzv. neštěstí těmito slovy " bude to mít nějaký význam za pět let?"
27. Vždycky zvol život.
28. Odpusť každému všechno.
29. Co si o tobě myslí ostatní lidé tě nemusí zajímat.
30. Čas léčí téměř všechno. Dej času čas.
31. Ať je situace jak chce dobrá nebo špatná, změní se.
32. Neberte se tak vážně. Nikdo jiný to taky nedělá.
33. Věřte na zázraky.
34. Bůh tě miluje, protože je Bohem, ne pro to co jsi udělal či neudělal.
35. Nebilancuj život. Ukaž se a dělej většinu z něj teď.
36. Stárnutí poráží jinou možnost - zemřít mlád.
37. Tvoje děti dostanou jenom jedno dětství.
38. Všechno, na čem nakonec doopravdy záleží, je že jsi miloval.
39. Dostaň se ven každý den. Zázraky čekají všude.
40. Když my všichni naházíme naše problémy na hromadu a uvidíme ještě někoho, měli bychom si ty svoje vzít zpátky. 41. Závist je mrhání časem. Už máš všechno, co potřebuješ.
42. To nejlepší teprve přijde…
43. Bez ohledu na to jak se cítíš, vstaň, oblékni se a ukaž se.
44. Dávej.
45. Život není spojen s ohýbáním se, ale je to pořád dar.
Odhaduje se, že 93% příjemců tohoto mailu jej nepošle dál. Jestliže, jsi jeden z 7%, kteří to udělají, přepošli ho s názvem "7%". Já jsem mezi těmi 7 %.

Přátelé jsou rodina, kterou jsme si vybrali.

Rodina

7. dubna 2016 v 5:27 | Marie Blankytná
3.4.2016
Rodina
Lidé Země, jste pohlcení ve svých starostech do té míry, že si nepřipouštíte nic jiného, než co se bezprostředně týká vašich životů. Avšak jste součástí nejen rodiny, ale také společnosti a světa. A jelikož nejste odděleni, tak jak si stále mylně myslíte, je potřeba, abyste vše vnímali propojené. To, co se přihodí vám, jakoby se dělo i těm ostatním. Ano, vaše pohledy na realitu jsou individuální, neboť mnozí z vás ani nechtějí vidět jinak. Mnozí hledáte úkryt od světa a únik od mnohých problémů. Avšak únikem se nic nevyřeší, lidé Země. Ať chcete nebo nechcete, budete postaveni před mnohé skutečnosti. Máte v sobě obavy a strachy, kterým můžete čelit jedině tak, že se s nimi utkáte. Budete nuceni se s tímto vypořádat. Stále znovu opakujeme, že je důležité, abyste věřili pouze sobě samým a tomu, co cítíte. Jsou zde mnohé manipulace a vy jste stále vůči některým slepí. Lidé Země, využijte příležitost se osvobodit. Nebuďte stále připoutáni k tomu, co si myslíte, že je důležité. Vaše pozemské statky vás svazují, brání v rozletu. Ano, za mnohé epochy se mnoho nezměnilo, neboť jste stále v rukou mocných. Chcete se bránit, avšak dosud jste nenašli pevnou vůli a odhodlanost. A i když cítíte mnohá omezení, stále ještě se domníváte, že máte možnost volby. Lidé Země, kéž byste mohli poznat svobodu vědomí, které je osvobozené ze jha fyzického těla. Kéž byste si mohli vzpomenout. Rázem by se vaše životy změnily. Avšak vše lze uskutečnit pouze cestou práce na sobě samých, cestou uvědomění a pochopení a mnozí tak daleko ještě nedospěli a někteří jsou již velice unaveni. Avšak není všem dnům konec a vy opět načerpáte potřebné síly, abyste byli schopni postavit se za sebe a za své rodiny. Chraňte společenství rodin, odpusťte si, ať se stalo, co se stalo a opět se spojte do pevných svazků, neboť toho bude zapotřeba. Jedinec nezmůže tolik, jako celá rodina, která smýšlí jako jeden. Byli jste rozdělováni celé roky, vztahy v rodinách byly degradovány. Každý jste tu sám za sebe, avšak v mnohých rodinách dochází k odcizení, popření vztahů, zpřetrhání pout. Potřebujete moudrost stařešinů, potřebujete důvěru a radostné objevování dětí. Každý z vás má co nabídnout. Uvědomte si to dříve, než bude pozdě. Lidé Země, dostáváte mnohé informace a je jen na vás, jak s nimi naložíte. Někdo je odmítne, někdo je popře a další s nimi souzní. Toto je proces objevování pravdy, toto je proces růstu. Avšak pamatujte, že každý má v sobě skryté informace a stačí je objevit. Stačí naslouchat. Proto pokračujte v tomto procesu. Jsme s vámi a milujeme vás.

+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560