Listopad 2016


1. NEDĚLE ADVENTNÍ

27. listopadu 2016 v 17:03 | Marie Blankytná |  O naší duši
PŘEJI VŠEM ČTENÁŘŮM A PŘÁTELŮM POŽEHNANÝ, KLIDNÝ A MILOSTMI NAPLNĚNÝ ADVENT- TUTO PŘEDVÁNOČNÍ DOBU.

NAJDĚME V SOBĚ HODNĚ MÍRU, VÍRY , LÁSKY A NADĚJE , ABYCHOM UDRŽELI JEJICH PLAMÍNKY HOŘET
TENTO DEN JSME ROZSVÍTILI PRVNÍ SVÍČKU NA ADVENTNÍM VĚNCI , TO SVĚTLO NÁM ŘÍKÁ, ŽE MÁME UDRŽOVAT MÍR V SOBĚ I KOLEM SEBE. MÁME VE SVÉM SRDCI TOLIK MÍRU, ABYCHOM UDRŽELI JEHO PLAMÍNEK NEPŘETRŽITĚ SVÍTIT ?


PŘEJI VÁM Z CELÉHO SRDCE, ABY PLAMÍNEK NA VAŠÍ SVÍČCE Z VAŠEHO VNITŘNÍHO PŘESVĚDČENÍ NEZHASL. M.M.

UMÍME PŘIJÍMAT POŽEHNÁNÍ ?

27. listopadu 2016 v 6:11 | Marie Blankytná |  O naší duši
Mladý muž se připravoval ke státnicím na universitě. Mnoho měsíců obdivoval nádherné sportovní auto v prodejním auto salonu a věděl, že jeho otec by si ho mohl v pohodě dovolit. Řekl tedy otci, že to auto je všechno, co by od něj chtěl.
Když nadešel den promocí, mladý muž očekával náznaky toho, že jeho otec mu auto koupil. Nakonec ráno před jeho promocemi si ho jeho otec zavolal a řekl mu jak je pyšný, že má takového skvělého syna a jak moc ho miluje a předal mu nádherně zabalenou dárkovou krabici. Zvědavý, ale trošku zklamaný mladý muž otevřel krabici a našel nádhernou, v kůži vázanou Bibli, na které bylo zlatě vyryto jeho jméno. "Se všemi těmi penězi, které máš, jsi mi dal Bibli?" Rozzlobeně zvýšil mladý muž hlas na svého otce. Vyřítil se z domu a nechal Bibli za sebou.
Mnoho let uplynulo a z mladého muže se stal úspěšný obchodník. Měl nádherný dům a skvělou rodinu, ale uvědomil si, že jeho otec už je velmi starý. Napadlo ho, že by za ním možná mohl zajít, protože ho neviděl ode dne své promoce. Ale před tím než mohl udělat jakékoliv přípravy obdržel telegram, že jeho otec už bohužel zesnul a odkázal mu všechen jeho majetek. Musí se tedy vrátit domů, aby se postaral o všechny nezbytné věci. Když přijel k otcovu domu, zármutek a lítost zachvátil jeho srdce.
Když začal procházet všechny otcovy důležité dokumenty, náhle uviděl Bibli, která vypadala úplně stejně, tak jak ji před léty zanechal. Se slzami v očích ji otevřel a začal otáčet stránku za stránkou. Jeho otec pečlivě podtrhnul v Matoušově evangeliu kapitolu 7 verš 11:
*"Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!"*
Jakmile přečetl tato slova, ze zadní strany Bible vypadly klíče od auta. Měly na sobě visačku se jménem prodejce, toho samého prodejce, který před lety prodával jeho vysněné auto. Na cedulce bylo datum jeho promocí se slovy "plně uhrazeno".
Kolikrát zmeškáme Boží požehnání jen proto, že není zabaleno tak, jak bychom si přáli.
Jestli se tento příběh dotknul Vašeho srdce - předejte to dál.

----------------------------------------------------------------------
bylo převzato z emailu.

HODINY KLAVÍRU

23. listopadu 2016 v 6:00 | Marie Blankytná |  Vychovatelům dětí

PRAVDIVÝ PŘÍBĚH …

HODINY KLAVÍRU

Tento příběh píši na naléhání svých přátel. Jmenuji se Mildred Honor. Jsem bývalá učitelka hudby na základní škole v Des Moines ve státě Iowa. Vždycky jsem si přivydělávala výukou hry na klavír. Dělala jsem to tak přes 30 let. Během těchto let jsem zjistila, že děti mají mnoho úrovní muzikálního nadání. Přestože jsem se nikdy nesetkala se zázračným dítětem, učila jsem několik velmi talentovaných studentů. Měla jsem ale i žáky, kterým muzikální nadání naprosto chybělo. Jedním z takových žáků byl Robby. Bylo mu 11 let, když ho jeho matka (samoživitelka) přivedla na jeho první hodinu klavíru.
Mám raději, když studenti (zejména chlapci) začínají v mladším věku, což jsem také vysvětlila Robbymu. Ale Robby mi řekl, že to byl odjakživa sen jeho matky slyšet ho hrát na klavír. A tak jsem ho přijala. Na konci každé hodiny, kterou jsme měli každý týden, vždycky říkal: "Maminka si mě jednou přijde poslechnout." Mně to ale připadalo beznadějné, protože on prostě neměl žádné
vrozené nadání. Jeho matku jsem znala jen od vidění, když přivezla Robbyho nebo když na něj čekala ve svém starém autě. Vždycky zamávala, usmála se, ale nikdy nepřišla dovnitř. Pak jednoho dne Robby přestal na hodiny docházet. Chtěla jsem mu zavolat, ale usoudila jsem, že se kvůli nedostatku nadání rozhodl věnovat něčemu jinému. Byla jsem i ráda, že přestal chodit. Byl pro mou výuku špatnou reklamou! Za několik týdnů potom jsem poslala studentům pozvánku na recitál. K mému překvapení mě Robby (který dostal pozvánku) požádal, jestli by se mohl recitálu zúčastnit. Řekla jsem mu, že recitál je jen pro stávající studenty a jelikož on odešel, nemůže se zúčastnit. Řekl mi, že jeho matka byla nemocná a nemohla ho na hodiny klavíru vozit, ale on že po tu dobu cvičil. "Prosím, slečno Honor, já prostě musím hrát," naléhal. Nevím, co mě vedlo k tomu, že jsem mu dovolila na recitálu vystoupit - možná to byla jeho neústupnost, nebo možná mi něco uvnitř říkalo, že to bude v pořádku. Nadešel večer recitálu a tělocvična střední školy byla plná rodičů, příbuzných a přátel. Zařadila jsem Robbyho na konec programu, těsně před své vystoupení, kdy jsem měla poděkovat všem studentům a zahrát závěrečnou skladbu. Říkala jsem si, že pokud by to nějak pokazil, bude to až na konci programu a já
svým závěrečným vystoupením budu moci zachránit jeho špatný výkon. Reciál proběhl hladce. Bylo vidět, že se na něj studenti připravovali. Pak přišel na pódium Robby. Měl zmačkané šaty a jeho vlasy vypadaly jako by si je učesal kuchyňským šlehačem. "Proč nebyl oblečen jako ostatní studenti?" pomyslela jsem si. "Proč mu matka pro tento výjimečný večer alespoň neučesala vlasy?" Robby si odsunul stoličku a já byla překvapená, když oznámil, že bude hrát Mozartův Koncert č. 21 C-dur. To, co jsem pak slyšela, mě vyvedlo z míry. Jeho prsty se zlehka pohybovaly po klávesách, dokonce po nich hbitě tančily. Přecházel z pianissima do fortissima, z allegra to virtuosa; jeho suspendované akordy, které interpretace Mozarta vyžadovala, byly úžasné! Nikdy jsem neslyšela někoho v jeho věku tak dobře zahrát Mozarta. Po šesti a půl minutě skončil velkým crescendem a všichni stáli a zuřivě tleskali!!! Ohromená a v slzách jsem vyběhla na pódium a ve velké radosti jsem Robbyho objala. "Robby, nikdy jsem tě neslyšela takhle hrát, jak jsi to dokázal?" Robby to vysvětlil do mikrofonu: "Víte, slečno Honor, pamatujete si, jak jsem vám říkal, že moje maminka je nemocná? Měla rakovinu a dnes ráno zemřela. A víte… ona se narodila hluchá a dnes večer to bylo vůbec poprvé,
co mě slyšela hrát. A já jsem chtěl, aby to bylo výjimečné." Ten večer nezůstalo v sále jediné oko suché. Když lidé ze sociální služby odváděli Robbyho z pódia, aby ho umístili do Fosterova ústavu, všimla jsem si, že i jejich oči byly červené a opuchlé. Pomyslela jsem si, o kolik se můj život obohatil tím, že jsem přijala Robbyho za svého žáka. Ne, nikdy jsem neučila zázračné dítě, ale tento večer jsem se já stala zázračným studentem … Robbyho. On byl učitelem a já byla žákyní, protože mě naučil, co je vytrvalost, láska a důvěra v sebe sama. A možná taky jak na někoho vsadit, i když nevíte proč. O několik let později přišel Robby o život při nesmyslném bombovém útoku Alfreda P. v Murray Federal Building v Oklahoma City v dubnu 1995.
Poznámka k příběhu. Pokud se chystáte přeposlat tuto zprávu, možná přemýšlíte, kteří lidé z vašeho adresáře nejsou pro takový druh zprávy těmi vhodnými. Člověk, který tuto zprávu poslal vám, je přesvědčen, že úplně všichni můžeme něčím přispět. Ve všech zdánlivě obyčejných interakcích mezi dvěma lidmi se nám vždy nabízí možnost si vybrat, jestli budeme jednat se soucitem, nebo si tuto příležitost necháme ujít. Vy si teď můžete vybrat jednu ze dvou možností: 1. vymazat tuto zprávu, nebo 2. přeposlat ji lidem, na
kterých vám záleží. Co jsem si vybrala já, víte. Děkuji, že jste si to přečetli…!! Nechť vám Bůh požehná dnes, zítra a navěky. Pokud by s námi Bůh neměl nějaký záměr, nebyli bychom tady! Žijte prostě. Milujte velkoryse. Pečujte jak nejvíc můžete. Mluvte laskavě. Ostatní přenechte Bohu

ŽEHNÁM SVŮJ I TVŮJ PŘÍBYTEK

13. listopadu 2016 v 8:40 | Marie Blankytná |  Transformace

Žehnání mého bytu

20.10.2016
Žehnání mého bytu

Milosrdný Bože,
ty jsi nás v Ježíši, svém Synu,
navštívil a v něm u nás přijal příbytek.
Prosím tě tedy za své bydlení:
Požehnej prostory mého bytu
a naplň je svým požehnáním.

Vyžeň z nich všechno nedobré,
všechny rozbroje, všechen smutek,
veškeré vnitřní ochromení a chlad.
Ať jsem v těchto prostorách doma
a věřím tomu, že ty sám
se mnou a ve mně bydlíš.
Pokud ty, mé tajemství,
bydlíš v mém domě,
smím se cítit doma.
Vždyť ty sám vytváříš domov.
Požehnej mé pracovně,
aby z mé práce vycházelo požehnání.
Požehnej mému obývacímu pokoji,
abych tu nacházel klid,
mohl odpočívat od práce
a cítil se v bezpečí,
když tu prostě smím být takový, jaký jsem.
A dej, ať v tomto pokoji užívám společenství své rodiny
a svých přátel.
Požehnej kuchyni, ať dary,
které zde připravuji, mě posílí,
umožní žít zdravě
a dají mi radost ze života.
Požehnej mou ložnici,
abych zde dobře a v pokoji spal
a směl se ukrýt do tvých dobrých rukou.
Požehnej i mé sny,
aby mi ukazovaly cestu a to,
co potřebuji pro svůj život.
Požehnej tedy všechny prostory mého bytu
a buď mi v nich nablízku,
abych skrze tvou blízkost mohl být
blízko sobě a své rodině.
Amen.

Bylo převzato z :

www.vojtechkodet.cz/modlitby/

MED A JEHO SÍLA

13. listopadu 2016 v 6:19 | Marie Blankytná |  Zdraví
ÚČINKY MEDU NA NÁŠ ORGANIZMUS


Očistná síla medové vody O zdravotních efektech medu jste už zajisté slyšeli, ale možná jste neslyšeli o léčivých vlastnostech medové vody. Příprava medové vody : Do sklenice vlažné vody dejte čajovou lžičku medu. Získáte tak 30% medový roztok, který má podobné složení jako krevní plasma. Med vytváří ve vodě shluky složek, které zvyšují účinnost. Medová voda je organismem velice snadno vstřebávána.

Léčivé účinky medové vody:
Pomáhá srovnat zažívací procesy a umožňuje rozhýbat lenivé střevo. Medová voda navíc pomáhá omlazení střevní mikroflóry. Čistí zažívání od parazitů a brání jejich množení . Pomáhá odstranit nahromaděné toxiny ve střevech . Posiluje imunitní systém . Čistí plíce od hlenu a pomáhá proti bronchitidě . Dochází k čištění buněk celého organismu . Zvyšují se vlastnosti antivirové, antibakteriální a antimykotické . Pomáhá preventivně proti nepříjemné noční potřebě na toaletu. Medová voda pomáhá ulehčit přepracovaným ledvinám.

Jak medovou vodu konzumovat:
Z preventivních důvodů je vhodné dopřát si vodu každý den ráno na lačný žaludek. Voda se rychle dostává do střev a dostává se snadno do krve. Můžete vodu konzumovat i na večer - nemusíte se obávat potřeby noční toalety, neboť medová voda uklidňuje ledviny. Důležité je vždy připravit čerstvou medovou vodu

Převzato z emailu.

RÝŽOVÁ VODA

12. listopadu 2016 v 8:23 | Marie Blankytná |  Zdraví
RÝŽOVÁ A VODA A JEJÍ VLIV NA ORGANIZMUS


Vypijte sklenici rýžové vody a sledujte, co se stane s vaším tělem.

Většina z nás nepije vodu, ve které se vařila rýže. Jednoduše ji po dovaření vylijeme do odpadu. To je však velká chyba, kterou děláme, neboť si nejsme vědomi jejich vynikajících účinků na naše tělo.
Proto, nyní vždy, když dovaříte rýži a zůstane vám v hrnci z ní voda, přelejte si ji do sklenice, nechte vychladnout a pak ji vypijte.
Tato voda je plná prospěšných látek, o kterých si více řekneme v tomto článku. Takže, co dokáže pro vaše zdraví vykonat jediná sklenice rýžové vody?
1. Dobrý zdroj energie
Rýžová voda je plná sacharidů, což představuje energii. Lidské tělo potřebuje sacharidy na výrobu energie.
Jedna sklenice rýžové vody hned zrána je skvělý způsob, jak začít den. Není proto divu, že například typickou snídaní v Asii bývá právě rýžová polévka.
Vodu z rýže můžete pít vždy, když se cítíte unaveni nebo, když máte málo energie.
2. Zabraňuje zácpě
Rýžová voda je bohatá na vlákninu a usnadňuje pohyb stravy ve střevech.
Mimo toho, obsah škrobu podporuje růst prospěšných střevních bakterií.
3. Zabraňuje dehydrataci
V době vykonávání fyzických aktivit, jako je cvičení nebo některé druhy manuálního zaměstnání, ztrácí naše tělo mnoho tekutin prostřednictvím potu.
Rýžová voda je tak výborný způsob jak doplnit nejen tekutiny, ale i ztracené minerální látky a elektrolyty.
4. Nejlepší domácí lék proti virálním infekcím
Rýžová voda se často používá při léčbě horečky, protože zabraňuje ztrátám tekutin. Navíc dodává tělu živiny a urychluje proces hojení.
5. Léči průjem
Rýžová voda pomáhá nejen při zácpě, ale také při průjmu. Je účinným prostředkem proti průjmu jak u dospělých, tak i u dětí.
Především novorozenci a batolata jsou náchylní na infekce střev, a průjem se u nich musí léčit velmi rychle, protože jiak by mohl způsobit nebezpečnou dehydrataci a až selhání ledvin.
Jedna studie zjistila, že rýžová voda byla velmi účinná při kontrole a zastavování průjmů u malých dětí.
6. Předchází rakovině
Pravidelné pití rýžové vody dokáže předcházet některým druhům rakoviny, hlavně u orgánů trávicího traktu, jako je žaludek či tlusté střevo.
7. Předchází Alzeimerové chorobě
Sice to není zatím 100% potvrzené, ale některé zdroje říkají, že voda z vařené rýže dokáže bránit propuknutí Alzheimerové choroby.
Jde tedy o další velkou výhodu pití rýžové vody a to hlavně u starších lidí, kde riziko této choroby s věkem prudce narůstá.
8. Ochrana před sluncem
V tomto případě nejde o pití rýžové vody, ale její potírání pokožky, abychom ji chránili před vlivem nadměrného vystavení se slunečním paprskům.
Rýžová voda totiž obsahuje látku nazývanou oryzanol, která blokuje nebezpečné ultrafialové (UV) záření.

Závěr
Věříme, že pro vás byl tento článek extrémně užitečný a přínosný.
Pokud ano, pak určitě nezapomeňte alepoň čas od času vypít rýžovou vodu, a tyto informace dále sdílet i se všemi svými přáteli a známými.

BYLO PŘEVZATO Z EMAILU.