Prosinec 2016

31. P R O S I N E C

31. prosince 2016 v 6:50 | Marie Blankytná
SVATÝ AUGUSTIN ŘÍKÁ, ŽE

O KAŽDOU VIDITELNOU VĚC SE STARÁ ANDĚL.
.........................................................................................................................................................

...............................................

"Jestliže jsi již jednou udělal/a/důležitý krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává.
Nech vše staré za sebou, vše již skončilo.
Buď vděčný za lekce, kterým ses naučil i za zkušenosti, kterých jsi nabyl, které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění. Nikdy však na nich neulpívej.................................."

30. P R O S I N E C

30. prosince 2016 v 6:38 | Marie Blankytná |  Motto dne

" M O U D R Ý Č L O V Ě K přijme pomoc, jež je mu nabídnuta.

....................Hlupák se zapřísahá, že to zvládne sám.

M O U D R Ý Č L O V Ě K prokáže vděčnost.

....................Hlupák potřebuje slávu.

M O U D R Ý Č L O V Ě K tančí v rytmu svých andělů.

.....................Hlupák se s námahou vleče za zvuků neznámých bubnů. "

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

29. PROSINEC

29. prosince 2016 v 6:27 | Marie Blankytná |  Motto dne


"Zvuk andělského hlasu se může naučit rozeznat každý.

Můžeme ho často rozeznat tehdy, když nasloucháme tiché pobídce učinit správnou věc,


ujít další míli. "

O C H R Á N C I

28. prosince 2016 v 6:15 | Marie Blankytná |  Motto dne

" Andělé sledují tvé kroky stejně snadno, jako bys vždy kráčel v čerstvé napadaném sněhu. "

.......................................................

S důvěrou se k nim obracejte o ochranu a nikdy ji nezpochybňujte. M.

Z J I Š Ť U J E M E.......

27. prosince 2016 v 11:56 | Marie Blankytná |  Motto dne
C O J E D Ů L E Ž I T É.

" Pokoušíme se definovat, na čem záleží.

...............přecházíme od jedné věci k druhé v naději, že vykonáme něco smysluplného.

.............................s pomocí svých andělů to najdeme a uděláme. "

...................................................................Ať se Vám vše daří. M.


MYŠLENKY

25. prosince 2016 v 9:50 | Marie Blankytná |  Motto dne

CITÁT

" PANE, PROSÍM, DEJ MI SÍLU POKORY, ABYCH NECHTĚL ZMĚNIT VĚCI PŘICHÁZEJÍCÍ MI DO ŽIVOTA, KTERÉ JSOU MOJÍ SÍLOU NEMĚNNÉ .

PANE, PROSÍM, DEJ SÍLU ODVAHY , KTERÁ MI POMŮŽE ZMĚNIT VĚCI, KTERÉ JSOU MĚNITELNÉ. "" PANE , PROSÍM, PŘIJMI MOJE PROSBY A DEJ MI ENERGII SÍLY, ODVAHY, LÁSKY, POKORY, VĚRNOSTI, ABYCH DOKÁZALA ŽÍT V SOULADU SE ZÁKONY VESMÍRU I V TOMTO SOUČASNÉM ŽIVOTĚ. DĚKUJI TI ZA TYTO MILOSTI. "HODNĚ ŠTĚSTÍ. M.

P Ř Á N Í

24. prosince 2016 v 8:28 | Marie Blankytná |  O naší duši

BUĎ POZDRAVENO RÁNO TOHOTO SVÁTEČNÍHO DNE. M.
Novoroční přání faráře Zbigniewa Czendlika - krátké, výstižné a vtipné

Abych nikoho neurazil, nepřeji lidem, ale postavičkám z Betléma:

Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe,

oslům, aby nebyli paličatí a tupí,

ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem,

pastýřům, aby si nemysleli, že ty ovečky jsou tak tupé, jako
vypadají,

andělům, aby méně lítali a víc chodili po zemi mezi lidmi,

králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě

a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí.Zbigniew Czendlik, farář
23. PROSINEC

23. prosince 2016 v 6:26 | Marie Blankytná |  Motto dne


LUKÁŠ 2,10

TEDY ŘEKL JIM ANDĚL :


"NEBOJTEŽ SE, NEBO AJ, ZVĚSTUJI VÁM RADOST VELIKOU, KTERÁŽ BUDE VŠEMU LIDU .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VÁNOČNÍ ANDĚL

22. prosince 2016 v 6:16 | Marie Blankytná |  Motto dne
Edmund Sears :

" Mír na zemi, dobro lidem od nebeského dobrotivého Krále, Svět ve velebné nehybnosti leží, by andělským zpěvům naslouchal. "------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. PROSINEC- ZIMA ZAČÍNÁ LEDOVÝM CHLADEM JASNÝM JAKO KŘIŠŤÁLOVÝ ANDĚL, JENŽ SEDĚ U OKNA POZORUJE SNÍH .

Klidný den všem. M.

O NADĚJI

20. prosince 2016 v 20:00 | Marie Blankytná |  Motto dne
" BOŽE ,
BUĎ STÁLE SE MNOU, ABY SE MNE NEZMOCNILA MYŠLENKA , ŽE NEMŮŽEŠ NEBO NECHCEŠ MI POMOCI "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


AŤ SE OCITNEME V JAKÉKOLIV SITUACI, NIKDY NEDOPUSŤME, ABY ZHASL NÁŠ PLAMÍNEK NADĚJE.

"PLAMÍNEK NADĚJE ZAŽEHUJTE V KAŽDÉ SITUACI.
NADĚJE VÁS VŠECHNY PROVÁZÍ V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽITÍ. V KAŽDÉ BEZNADĚJI JE ZAHRNUTA NADĚJE.
V TOM OKAMŽIKU, KDY SE ZTRÁCÍTE V PŘÍVALU NEGATIVNÍCH ENERGIÍ - ZASTAVTE SE A ZAŽEHNĚTE PLAMÍNEK POZITIVNÍCH MYŠLENEK , KTERÉ VZBUDÍ NADĚJI A TA ZAŽEHNE OHEŇ, KTERÝ ROZSVÍTÍ VAŠE MYŠLENKY A VY TO SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ UVIDÍTE. "


......................................

DAR ČASU

15. prosince 2016 v 17:06 | Marie Blankytná |  Zákony Vesmíru

Vaše zkušenosti

14. prosince 2016 v 6:25 | Marie Blankytná |  Čištění aury


Vážení přátelé,
tuto pomůcku jsem Vám mnohým doporučovala. Pokud ji používáte, nebo jste ji v minulosti používali, napište Vaše zkušenosti.
Sama tento "zvoneček" používám denně.
Nechám Vám "otevřeno" ke vstupu. M.

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

11. prosince 2016 v 6:00 | Marie Blankytná |  O naší duši


LÁSKA - JAKO ŽIVOTNÍ HODNOTA NÁM PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A RADOST DO ŽIVOTA A TAK JEJ OBOHACUJE. PROTO JI PROJEVUJME NEUSTÁLE A NEJEN NAŠIM MILOVANÝM, ALE S LÁSKOU PŘISTUPUJME KE VŠEMU, CO TVOŘÍ NÁŠ ŽIVOT, CO UDRŽUJE VESMÍR V HARMONII. M.M.KRÁSNÝ ČAS....

6. prosince 2016 v 6:14 | Marie Blankytná
MÍR A ŠTĚSTÍ VŠEM.....


DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

4. prosince 2016 v 6:43 | Marie Blankytná |  O naší duši


Uchovávejme v našich srdcích víru, kterou nám zanechali naši předkové. Je v ní naše existence. Hodně klidu, míru, víry. M.M.