Duben 2017Lék na vzrušenou dobu

18. dubna 2017 v 22:09 | Zuzana Lipová
Každý orgán v lidském těle je propojen s psychikou a nahromaděné nezpracované emoce jsou pak příčinou všech nemocí.

Proměny vesmíru

16. dubna 2017 v 5:44 | Galerie Cesty ke světlu |  Relaxace
http://www.zdenekhajny.com/cz/fs2634-terapeuticky-program.html
Multimediální program si můžete spustit modrým tlačítkem vpravo nahoře.

Velikonoce v galerii

15. dubna 2017 v 21:07 | Cesty ke světlu
http://www.zdenekhajny.com/cz/st4435-velikonoce.html


Velikonoční přání

13. dubna 2017 v 18:24 | Marie Blankytná
Přeji všem čtenářům a příznivcům těchto stránek, aby byli k sobě navzájem milí, tolerantní, odpouštějící, aby rozdávali lásku ze svých srdcí nejen o těchto jarních svátcích a aby s pokorou přijímali dary seslané jim Vesmírem.
Zároveň děkuji Miladě, dceři Miladky za to, že za mne, v těchto pro mne těžkých dobách, zajišťuje chod těchto stránek. Děkuji. Marta Marie.

Laudate Dominum

13. dubna 2017 v 5:59 | Hradišťan

Velikonoce

12. dubna 2017 v 19:09 | Marija Kes

Poselství

12. dubna 2017 v 9:09 | Zlatá Dušička |  Spřátelené stránky
10.4.2017
Otevřete dveře ke štěstíLidé Země, jste obklopeni sluncem a jeho síla ve vás probouzí vaší pravou podstatu, jeho paprsky odkrývají nánosy, které jste nasbírali za celou dobu, co na vás slunce svítí. Spaluje to, co potřebujete odstranit. Je vám pomocníkem v těchto dnech. Avšak také vám ukáže svou sílu, která probudí Zemi. Probudí a přiměje ke změně. Nejen ji, ale i bytosti na ní. Čekáte na tento okamžik a také se ho bojíte. Nikdo není schopen předpovědět, co bude dále. Ale mnozí toto cítí vnitřně. Tento svět se musí změnit, neboť je zde mnoho zloby a mnoho těžké energie. Země stoupá a je potřeba rezonovat. Lidé Země, jste obklopeni mlhou, stále se bojíte učinit krok kupředu, neboť tuto mlhu neprohlédnete. Obáváte se toho, co spatříte, a vaše strachy oslabují vaše konání. Často však tato vaše opatrnost trvá tak dlouho, že již je potřeba, abyste kráčeli dále, a na vaše strachy musí být posvíceno. Nebojte se, lidé Země svých životů. Jste připraveni, abyste prošli zkouškou duše. A víte, že tato zkouška není první, ale již několikátá. V těchto silných dnech projevujte svou tvořivost a zaměřte se na světlé stránky svých životů, otevřete dveře ke štěstí. Každý z vás je tohoto schopen. I když vás provází strach, přesto mějte odhodlání a vykročte. Ty nejtěžší kroky vás pozvednou nejvýše. Lidé Země, blíží se období, které vyplaví nejen krásu, ale také vaše pochybnosti. To, co v sobě dusíte, bude vyneseno na povrch. To, co jste se báli odžít, se projeví ve vašich životech. Jedno z těžkých období, avšak velmi osvobozující, budete nyní prožívat. Máte však být osvobozeni trvale. Máte být zbaveni útlaku. Ti, kteří nechtějí pracovat, budou převedeni na jinou cestu. A proto z vašich životů budou odcházet. Netruchlete po těch, kteří vás nebyli hodni. Každý má právo na své rozhodnutí. A to, co jste chtěli vy, to neladilo s druhými. Vy však zůstanete osvobození a poté obdarováni něčím daleko lepším. Něčím, co pro vás bude znamenat posun nejen na úrovni těla, ale hlavně duše. Lidé Země, jsou zde s vámi mnozí, kteří stráží vaší cestu. Máte moc jim naslouchat. Máte schopnost s nimi mluvit. Odstraňte bariéru strachu a nedůvěry, posilte svou víru a budete prožívat zázraky. Buďte připraveni zasadit se o lepší život nejen váš, ale také vašich bližních. Tento svět se musí změnit. Staré se hroutí. Jste ti, kteří musí ukázat cestu těm, kteří přijdou po vás. Máte zodpovědnost, ale máte také tu největší příležitost, jak obohatit sami sebe. Vzali jste na sebe tíhu a nyní přišel čas, abyste se chopili svého úkolu. Nebraňte se, neboť cesta duše je stanovena. Nebojte se, neboť je nutné duši vyslyšet. Buďte pilní a hledejte pravdu. Jsme s vámi a milujeme vás.

+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560


Děti

7. dubna 2017 v 6:21 Spřátelené stránky
24.3.2017
Lidé Země, probuďte lásku, která ve vás dřímá. Myslíte si, že milujete. Často však je to jen sobecká láska, která uspokojuje vaše vlastní potřeby, nezahrnuje toho druhého. Láska je cit posvátný a v tomto čase budete vedeni, abyste poznali lásku vyšší, nepodmíněnou. Vaše vztahy založené na sobectví a závislostech, na vašich vlastních zájmech, budou rozpuštěny. Budete se učit vztahům, kdy zde je již vyšší forma lásky. Je to vzájemné sdílení a změna hodnot. Rozchody však pro vás budou velice bolestné, neboť ztráta vždy bolí, ať už je zde zvyk nebo vyplnění samoty. Tento čas ve vás probouzí vyšší vlastnosti, které budou postupně aktivovány vašimi vyššími zkušenostmi a prožitky. Obrazem takové lásky jsou vám vaše děti, ty nejmenší, které v tomto čase přicházejí na Zemi. Jsou velice citlivé a vy, lidé Země musíte změnit vztah a chování k těmto dětem. Neboť oni jsou moudřejší, nežli vy za celý svůj život. Tyto děti si pamatují na své prožitky, mají zkušenost, která zůstává uvnitř nich samých, nebude zapomenuta, ale bude se probouzet a dále rozvíjet. Tyto děti vás budou učit novým hodnotám, vztahům k ostatním, ke zvířatům, Zemi. Jsou mezi nimi mnozí učitelé, kteří s trpělivostí budou učit nejen své rodiče, ale i svou společnost. Lidé Země, nepochybujte o nich a snažte se jim naslouchat. Ony se nebudou chtít formovat podle toho, jak chcete vy. Dopřejte jim sluchu a vnímejte je srdcem, ne rozumem. I když jste byli vychováni jinak, i když vaše společnost ve vás probouzela něco jiného. Je potřeba respektovat nejen děti, ale všechny ostatní bytosti jako svobodné, s vlastním názorem a s vlastním vyjádřením. Buďte připraveni, že se dozvíte mnohé moudrosti, které nelze odmítat, neboť tyto děti jsou spojeny se svou duší, avšak nezapomněly. Lidé Země, zbavte se svých strachů a čiňte změny v sobě samých. To, čemu jste se naučili, může být změněno, může být nahrazeno, obnoveno. Jsou zde jiné priority, nežli jste měli dříve. Netočte se do minulosti, ale užívejte přítomnost. Budete i nadále vedeni, abyste byli schopni naplnit cestu své duše, abyste se pozvedli a došli domů. Do místa, po kterém toužíte celý život i přesto, že je neumíte pojmenovat. Ví to ale vaše srdce, vaše duše. Projevte snahu a spojte se ve svých srdcích, ve svých myslích, ve svých duších. Neboť na vyšších úrovních jste jeden. Jsme jeden. My jsme vámi a vy jste námi. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě, lidé Země, lidé velkého potenciálu.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560

Jedlé rostliny v přírodě

4. dubna 2017 v 6:38
http://zahradnikralovstvi.cz/novinky/co-s-plevely-snezte-je.html

DUBEN A ZDRAVÍ PODLE...

1. dubna 2017 v 7:39 | Marie Blankytná
ING: JANČI

JÁTRA
jsou nejvíce ohroženým orgánem dubna a v tomto období zejména zvýšenou funkcí, tedy záteží, což může znamenat záněty, potíže s látkovou výměnou, ale i narušení chemismu jiných orgánů.
Potíže se projevují zvýšením teploty, záněty, narušením rovnováhy žaludečních kyselin z důvodů přebytku kyseliny solné, pálením žáhy, ale také zhoršením stavu pokožky. Příznaky jsou celkem mírné ale o to horší jsou následky.

DŘEVO
je také symbolem měsíce dubna a znovu, podobně jako u žlučníku v řeznu, je jeho vliv záporný, hlavně u čerstvého dřeva v jakékoliv podobě.

ZELENÁ
je barvou dubna a její vliv spočívá v temnějších barvách, protože musí dozrát první byliny jara a udělat místo novým, světlým.

HNĚV
je zde hlavním symbolem, ale i svědkem tělesného spojení se žlučníkem. Má však mnohem mohutnější podklad než v březnu, proto s ním musíme bojovat, což znamená - uklidňovat játra.

SVALY
jsou ohroženými orgány dubna a v tomto období jsou pro svou dočasnou slabost snáze ovlivnitelné, a to jak kladně, tak i záporně.

OČI
a jejich funkce jsou přímo závislé na funkci jater a proto jejich ohrožení odpovídá stavu jater. pozor na záněty.

Každá změna ve funkci jater znamená vážné ohrožení a proto doporučuji nasadit
- přísnou dietu
- masírovat reflexní plošky jater , ovšem na pravém chodidle jenom hladit
- pít čaj na látkovou výměnu aspoň s jednou hořčinou / hořec žlutý, vachta trojlistá, pelyněk.../
- pamatovat na zvýšenou potřebu zinku, vitamínu A, Mg - zajistit přísun
- vynechat velkou fyzickou zátěž i cvičení.


HOŘEC ŽLUTÝ
často nazýván " žen šen" Evropy, jeho účinek je posilující a regenerující. užívá se pro úpravu funkce jater

ÚPRAVA MRKVE
je nutná pro zásobení organizmu vitamínem A, nastrouháme mrkev, lehce osmahneme na rostl. oleji, mů§žeme ochutit ovocem.
Tato úprava je nutná proto, abychom získali z provitamínu A pomocí tuku a tepla vitamín A.

...........................................................................
Dobré zdraví.