Září 2017

PROŽITEK NDE - REVIZE ŽIVOTA

30. září 2017 v 6:31 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
.............ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE ? / úryvek z knihy /

...................................................................................................................................................

Při NDE / zážitek blízké smrti / jsem nebyla jen bez těla, byla jsem také bez rasy, kultury, pohlaví a néboženství .
Shodila jsem ze sebe všechny vrstvy hodnot a přesvědčení, které si moje fyzické já na sebe za celý život nabralo. Ke svému velkému překvapení zjistila, že všechny tyto vrstvy, ty části mé identity ve fyzickém životě nemají s NEKONEČNÝM JÁ nic společného.
Takže jestliže moje nekonečné já nezahrnuje tyto elementy, co zbylo, když jsem všechny ty vrstvy odstranila ? Nebyla to nějaká omezená část mne samé, ale naopak cosi mnohem většího.
Byla jsem čistou esencí ...čistým vědomím...čistou láskou....čistým Bohem.
Nazvěte si to jak chcete, ale nedokážu popsat celistvost, kterou jsem cítila.
Neprožívala jsem nic než lásku, empatii a soucit se sebou i se všemi lidmi, kteří se kdy ocitli v mém životě, ať už mi zdánlivě pomohli nebo ublížili. Uvědomila jsem si, že i ti, kteří mi zdánlivě ublížili, mne nějakým způsobem pozitivně posunuli na další úroveň, i když mi to v tom okamžiku tak nepřipadalo.
Mohla bych ten proces nazvat " SVOU ŽIVOTNÍ REVIZÍ. " aLE TO BY ANI ZDALEKA NEVYSTIHOVALO, JAK VELKÝ TO BYL ZÁŽITEK. nECÍTILA JSEM ŽÁDNOU BOLEST, ŽÁDNÝ VZTEK, ŽÁDNÉ ODSOUZENÍ / SEBE ANI JINÝCH/ A ŽÁDNOU VINU - CÍTILA JSEM SE JEN MILOVANÁ A V BEZPEČÍ.
Pamatuji se že když jsem se vrátila zpět do svého těla, do života, divila jsem se, proč nás nikdy neučili, jak bezpodmínečně jsme milováni, jak jsme ryzí, jak jsme úžasní, mocní a velkolepí. Proč nám nikdy nikdo neřekl, že neexistuje poslední soud a že to nejdůležitější, na co se máme soustředit je láska, ne strach a ne odplata.
Jenže, kdo by nám to řekl?
Většina z nás - včetně těch, kteří učí, co se s námi po smrti stane- tyto informace doopravdy nemá. Známe pouze to, co nás učí naše kulturní nebo náboženská tradice - dogmata, která byla sepsána před tisíci lety lidmi z úplně jiné kulturné epochy.
Víra, že budeme po smrti souzeni, zcela mění způsob , jakým žijeme - a ne vždy pozitivně. Takové přesvědčení nás udržuje ve strachu, co se nám na onom světě stane, takže abychom konali dobro kvůli lásce a dobrotě samé, můžeme se přistihnout, že jednáme v dobrém ze strachu, abychom nebyli po smrti potrestáni. A strach není láska.

Při NDE jsem zármutek nad tím, že jsem udělala něco špatně, cítila sama. Nepřicházel od žádné jiné entity. Nezažila jsem žádnou soudící bytost, oddělenou ode mne, která by čekala, až něco zpackám a která by byla připravená, že mne za to po smrti potrestá.
Ve světe nedvojnosti existuje pouze čisté vědomí, čistá bezpodmínečná láska a naprosté přijetí. Neexistuje žádné my - oni, jsme jenom my všichni.
Jsme různé strany jedné mince.
Kéž bych to věděla dříve ! Kéž mne učili nebát se posmrtného života a toho, že budu souzena a potrestána.
Přála bych si, aby mne raději učili empatii a soucitu se sebou samou i s ostatními členy naší pozemské rodiny i to, že jsme všichni propojeni a navzájem se ovlivňujeme.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESTA RADOSTI A VDĚČNOSTI

27. září 2017 v 6:45 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE ? / ÚRYVEK /

VYBÍRAT SI RADOST!!!

"Když lidé drží informační půst, to znamená, že se nezahlcují negativními zprávami , když drží normální půst, to znamená, že nepřijímají stravu 24 nebo i 48 hodin - když si přestanu naplňovat mysl, můžu začít vnímat, jak ke mně začíná promlouvat můj vnitřní systém vedení."
Odkud ty informace přicházejí ?
"Vnímám to tak, že přicházejí odevšad a zároveň odnikud. Vnímám vedení od mých milovaných, kteří mne milovali bezpodmínečnou láskou a už s námi nejsou.
Vnímám vedení, které mi od nich přichází a vím, že je jich tam víc, dávají na mne pozor a pomáhají mne vést v tomto světě. Toto vědomí mne velmi těší a uklidňuje.
V podstatě není důležité, kdo jsou vaši průvodci, protože jsou všichni na nás napojeni, tvoříme jednotu a našemu vnitřnímu zraku se ukazují tak, jak je nám to přijatelné.
S touto schopností se všichni rodíme, ale jak procházíme životem a přijímáme všechny protichůdné informace, názory, tak tuto schopnost ztrácíme. Zdá se , že nás život připravuje sám o tuto naši vrozenou sílu.
Takže, když onemocníme, uděláme nejlépe, když si dáme informační půst, aby se mysl očistila od chaosu a můj vnitřní systém vedení mohl zase začít komunikovat.
Nemůžeme předstírat to, že jsme zahlceni množstvím informací, ale přestaneme vyhledávat další, ale dovolíme si, aby se všechny v hlavě usadily v klidu, necháme je být a nijak se na ně nesoustředíme.
Potom je potřeba zaměřit se na taková rozhodnutí, která podpoří mé tělo, mého ducha a mou osobní cestu.

SOUSTŘEDÍM SE NA TO, CO MNE ČINÍ ŠŤASTNOU - SOUSTŘEDÍM SE NA RADOST!!!!!!!!!!!!
KDYž SE DOSTANU TAM, KDE CÍTÍM ZASE STRACH Z NEMOCI, NESNAŽÍM SE HO POTLAČIT, PROSTĚ TEN STRACH NECHÁM BÝT A MYŠLENKY PŘESUNU NA NOVOU KOLEJ A ŘÍKÁM SI : "Dobrá Anito, je na čase získat nazpět své štěstí.. je nějaký čas třeba věnovat se sama sobě, milovat se, být k sobě milá a laskavá, pečovat o sebe a dělat něco zábavného a zajímavého".

TAKY SE PTÁM SAMA SEBE :

- jak se můžu víc milovat
- co bych dělala, kdybych se milovala
-co můžu každý den dělat, abych si dokázala, že se moc miluji a podporuji
- co bych udělala na oslavu svého zdraví, kdybych zjistila, že už zdravá jsem a nemám žádnou rakovinu ?

A PAK JDU A UDĚLÁM TO!!!!!!!!!!!!!!
VŠECHNA ROZHODNUTÍ MUSÍ VYCHÁZET NE ZE STRACHU, ALE Z LÁSKY, VŠECHNA ROZHODNUTÍ DĚLÁM PROTO, ŽE SE MÁM RÁDA, CENÍM SI SVÉHO ŽIVOTA I LIDÍ V NĚM A CHCI SE CÍTIT DOBŘE.

Tragické a ironické je, že mne často napadají skeptici, kteří říkají, že mé představy o zdraví jsou nebezpečné, protože dávají lidem falešný pocit bezpečí a odvádějí je od drsné skutečnosti jejich nemoci.
Jenže z mého pohledu je právě nebezpečný strach obklopující prohlášení lékařů. Strach dělá strašné věci s naším imunitním systémem a my jsme pak slabí a zranitelní vůči své nemoci.
Lékaři to vědí, ale často nic nedělají proti strachu svých pacientů.
Instituce, které jsou vytvořeny kvůli léčení a zdraví, se stávají místy, kde se nejvíce bojíme, protože zde podávají informace a ošetřují nás velice chladným a klinickým způsobem , který v nás vyvolává strach.
Mnohdy se k nám chovají jako k mechanickým bytostem a berou jen malý ohled na naši individualitu.
................................................................................................................................................
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! JSME -LI NEMOCNÍ, POTŘEBUJEME LÁSKU NE STRACH.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PROBUĎME SVOJE VNITŘNÍ VEDENÍ A BUĎME SVÉMU TĚLU VDĚČNÍ.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.................................................................................................................................................


Přeji nám všem, abychom se dopracovali k tak laskavému přístupu k našemu tělu a tím ke zdraví těla i ducha M.M.

RADA ARCHANDĚLA RAFAELA

24. září 2017 v 12:43 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
PRO ALERGIKY - VYHNI SE ALERGENŮM

" Zdravotní problémy způsobila nebo zhoršila alergická reakce. Podívej se na to, co jíš, neboť si často dopřáváš potraviny, na které jsi alergický.
Možná je čas navštívit alergologa, který zjistí, o kterou látku se jedná.
Prozkoumej svůj jídelníček a vezmi v úvahu alergeny, které se vyskytují doma, nebo tam, kde se všude vyskytuješ.
Pokud tímto trpíš, jsi velmi citlivý a je třeba, abys tyto rekce svého těla respektoval.
Imunitní systém tvého těla správně reaguje a teď je na tobě, abys úplně vyloučil dráždivé toxiny.
Požádej Arch. Rafaela o pomoc při uskutečňování zdravých změn, jako je třeba snížení touhy po jídlech, které vyvolávají tuto odmítavou reakci, tuto obranu tvého těla. Také při odstraňování alergenů, které používáš v domácnosti, nebo při stěhování do míst, kde je čistější vzduch. "

MOJE MODLITBA :

" MILÝ ARCHANDĚLI RAFAELI, PROSÍM, POMOZ MI URČIT , KTERÉ ALERGENY MOHOU OHROŽOVAT MÉ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ
A VYHNOUT SE JIM.
BUĎ MI NÁPOMOCEN K TOMU, ABYCH MĚL/A/ CHUŤ JEN NA ZDRAVÉ JÍDLO A PITÍ. "

.............................................................................................................................................

MOŽNÉ KONKRÉTNÍ VÝZNAMY:

-odevzdejte léčení svých závislostí Bohu a Arch. Rafaelovi
-přestěhovat se do lepšího - zdravějšího prostředí
- požiďte si domů - na pracoviště čističku vzduchu
- pořiďte si bytovou fontánku do míst, kde se nejvíce zdržujete
- ujistěte se , že vaše polštářky, deky jsou čisté, bez alergenů - prach, roztoči, peří......
............................................................................................................................................


MILOVAT SÁM SEBE JE SOBECKÉ = MÝTUS

21. září 2017 v 20:08 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura

..................................................."tím, že se nemilujeme, popíráme tu část Boha, která se vyjadřuje naším prostřednictvím. A my to popíráme, protože nás naučili, že milovat sám sebe - nebo ještě hůře: přiznat, že se milujeme - je příšerně sobecké a narcistické. Narcismus vzniká z přesného opaku - z nedostatku lásky a z nutkání získat pozornost ostatních jako kompenzaci. "

"Sebeláska neznamená neustále se chválit a ujišťovat se, jak jsme úžasní. Jde o to, milovat své opravdové , lidské já, toho člověka, který má své slabiny, který se složí, když ho někdo kritizuje, a který občas neuspěje a zklame ostatní. Jde o to, zavázat se, že budete vždycky stát při sobě - i když to nikdo jiný neudělá.
to mám na mysli, když říkám, že musíte milovat sami sebe, jako kdyby na tom závisel váš život, protože já jednoduše vím, že na tom váš život opravdu závisí.

....................................................................................................................................................

.........................ŽÍT NEBE TADY A TEĎ...............................................................................................

Jestliže " milovat sám sebe je sobecké" je mýtus, jaká by mohla být pravda" ?

Uvažujte o těchto možnostech:
- protože nemůžeme dávat něco, co nemáme, milovat sám sebe je nezbytné , potom teprve můžeme milovat jiného.
- čím víc milujeme sami sebe, tím víc lásky máme pro jiné, protože láska roste, lásku, kterou cítíme, nemůžeme vypotřebovat
- jestiže jsme všichni vyjádřením Boha / vesmírné energie/, potom nemilovat sám sebe je stejné, jako říkat , že Bůh /vesmírná energie/ není hoden lásky.

TIPY A CVIČENÍ:
- každý den o sobě napište 5 pozitivních věcí
- máte-li partnera, kamaráda, člena rodiny , kterému důvěřujete, dohodněte se, že každý den strávíte pár minut rozhovorem, v němž pojmenujete kvality- pozitivní věcí, které u druhého pozorujete
- každé ráno po probuzení jděte k zrcadlu, podívejte se sami sobě přímo do očí a nahlas si řekněte : "Miluji tě, nikdy tě nezradím, nikdy tě neopustím, nebudu se k tobě chovat zle. Vždycky budu tvým nejlepším přítelem"

OTÁZKY PRO VÁS :
  • JAK SE MOHU VÍC MILOVAT ?
  • CO BYCH DĚLAL PRÁVĚ TEĎ, KDYBYCH SE OPRAVDU MILOVAL?
  • JAK MOHU SÁM SEBE VÍCE PODPOŘIT PŘI PROBLÉMECH, KTERÝM TEĎ ČELÍM ?
JAK MOHU UKÁZAT SVÝM DĚTEM JAK JE DŮLEŽITÉ MILOVAT SÁM SEBE?

VÍM , ŽE MILUJI SÁM SEBE, KDYŽ :


- si dovolím dělat rozhodnutí, která jsou zábavná a která mi přinášejí radost a potěšení, místo toho, abych si stále dělal starosti , co si pomyslí ostatní
- se přestanu cítit provinile kvůli tomu, že se mi v životě daří a žiji radostně
- hlas mého vnitřního sebekritika není tím nejhlasitějším hlasem v mé hlavě
- přestanu odmítat komplimenty ostatních a raději je vděčně přijmu
- to, co dělám pro ostatní , dělám s radostí a ze svobodné vůle, nedělám to z pocitu povinnosti nebo dokonce z pocitu viny
- uvědomuji si, že mám právo být šťastný, i když lidé kolem mne na tom nejsou nejlíp, nebo dokonce sami nejsou šťastní.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE / výtažek z kapitoly./
Přeji Vám štěstí na cestě ke zdokonalování sebe. M.

JDI DÁL...........

17. září 2017 v 6:41 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
NENÍ SÍLA, KTERÁ BY ZASTAVILA TOHO
...............................................kdo sní .
...............................................kdo znovu povstane z popela
...............................................kdo miluje

..............................................kdo v životě hledá okamžik okouzlení
..............................................kdo nezapomíná, že čas běží

ALE, TOHO, KDO S SEBOU NENESE SVÉ SRDCE.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PROTO SNI, BUDUJ, MILUJ, MĚJ NADĚJI A ....................NEDOVOL, ABY TI ŘÍKALI STARČE - STAŘENKO.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


UMĚNÍ STÁRNOUT ZNAMENÁ - UCHOVAT SI NADĚJI - ANDRÉ MAUROIS

V OČÍCH MLÁDÍ VIDÍME PLAMENY, V OČÍCH STÁŘÍ VIDÍME SVĚTLO. VICTOR HUGO

NENÍ STARÝ TEN, KDO ZTRATÍ SVÉ VLASY, ALE TEN, KDO ZTRATÍ POSLEDNÍ NADĚJI.
..........................................................................................

PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÉ PODZIMNÍ DNY. M.M.

MILOVAT A SMÁT SE.....

14. září 2017 v 16:23 | Marie Blankytná |  Duchovní literatura
ANITA MOORJANI - CO KDYŽ JE TO NEBE ?

KDYŽ JSEM SE NARODILA DO TOHOTO SVĚTA, UMĚLA JSEM SE JEN SMÁT A MILOVAT.
JAK JSEM PAK ALE VYRŮSTALA, LIDÉ MI ŘÍKALI, ABYCH SE PŘESTALA SMÁT.
"ŽIVOT MUSÍŠ BRÁT VÁŽNĚ," RADILI MI, "JESTLI CHCEŠ V TOMTO SVĚTĚ USPĚT."

................. A TAK JSEM SE PŘESTALA SMÁT.................................

LIDÉ MI ŘÍKALI : " DÁVEJ POZOR, KOHO MILUJEŠ, JESTLI NECHCEŠ MÍT ZLOMENÉ SRDCE."

................A TAK JSEM PŘESTALA MILOVAT.................

ŘÍKALI MI : "NESMÍŠ TOLIK ZÁŘIT, PŘITAHUJEŠ PŘÍLIŠ MNOHO POZORNOSTI."

.................A TAK JSEM PŘESTALA ZÁŘIT..................

ZMENŠOVALA JSEM SE,
.............................CHŘADLA,
...........................................A ZEMŘELA.

JEN ABYCH SE VE SMRTI NAUČILA, ŽE VŠE, CO JE V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÉ, JE MILOVAT A SMÁT SE.

............................................................................................................................................
JESTLIŽE JE V ŽIVOTĚ DŮLEŽITÁ CESTA A NIKOLI CÍL, JE MOŽNÉ, ŽE NEBE JE PRÁVĚ ZDE. MOŽNÁ JE JÍM NÁŠ FYZICKÝ ŽIVOT NA ZEMI.

POMOC ARCHANDĚLA RAFAELA

10. září 2017 v 6:45 | Marie Blankytná |  Zdraví
PRO DEN 10. ZÁŘÍ

.............................................................................

Vaše organismy jsou velice citlivé vůči chemickým látkám. A.R. vám doporučuje detoxikaci, na kterou bude dohlížet a bude vám pomáhat.
Může to být přechod ke konzumaci biopotravin,k přirozené stravě, která neobsahuje konzervanty, cukr ani jiné chemikálie.
Může to znamenat vyhýbat se látkám " na uvolnění a dobrou náladu", jako jsou alkohol, kofein, drogy, nikotin.
Možná je to pokus odvést vás od dráždivých látek u vás doma nebo na pracovišti. První chemikálie nebo látka , která vás napadne, vám ukazuje směr, kterým se detoxikace má ubírat.

..............................................................................

Možné konkrétní významy této rady:

- koupel z mořské soli
- požádejte v meditaci anděly, aly vás očistili od veškeré negativní energie
- opusťte nezdravý , nesprávný vztah nebo situaci
- očistěte vlastní myšlenky tak, že je změníte na pozitivní myšlenky
- vyhýbejte se chemikáliím v domácnosti
- změňte léky, které užíváte, nebo změňte jejich množství, požádejte lékaře, aby vám zkontroloval správné množství i kombinaci léků-

...................................................................................

MILÝ ARCHANDĚLI RAFAELI,

DĚKUJI TI, ŽE OČIŠŤUJEŠ MOJE TĚLO, MOU MYSL I MŮJ ŽIVOT, ABYCH MOHL/A/ ŽÍT ŠŤASTNÝ A ZDRAVÝ ŽIVOT BEZ

CHEMICKÝCH LÁTEK ..................................................................................................................

SÍLA HLUBOKÉHO MÍRU

7. září 2017 v 6:24 | Marie Blankytná |  O naší duši
Kresba - OČISTA - JANA MICHAELA. Děkuji M.
...............................................................................................................................................

TAJEMSTVÍM SKRÝVAJÍCÍM SE ZA DYNAMICKOU AKTIVITOU JE HLUBOKÝ MÍR.
HLUBOKÝ MÍR A DYNAMICKÁ AKTIVITA JSOU DVĚMA PÓLY ÚSPĚŠNÉHO ŽIVOTA.
SVOJE SKUTEČNÉ - JÁ - NALEZNETE V TŮNI HLUBOKÉHO MÍRU...............Barbara Berger: Cesta k vnitřní síle.

...............................................................................................................................................

Kolem nás je spousta
zdánlivě úspěšných lidí, kteří jako by byli v nekonečném víru neustálých aktiv - , ale JAK DLOUHO JIM TO VYDRŽÍ???????????????
JAK DLOUHO TO VYDRŽÍ ONI???????????????????????
Mnoho takových lidí bohužel umírá na infarkt, na mrtvici, nebo trpí různými nemocemi a potížemi ze stresu. PROČ ??
Protože se nenaučili, že skutečným zdrojem a tajemstvím skrývajícím se za aktivitou- upřímně dynamickou, soustředěnou na cíl a vždy úspěšnou - je hluboký mír.

Co myslíme tím vyjádřením - hluboký mír ?
Je to skutečná přirozenost našeho Vesmíru. Za stálým nádherným aktem tvoření, před tím, než se neprojevené stane projeveným, existuje hluboký mír, o němž hovoříme.
Jakmile se nás, pokorné lidské bytosti, tento hluboký mír dotkne, veškerému svému konání dodáme daleko větší sílu, než o jaké jsme kdy snili.

KDE NALÉZT MÍR ??

možná si myslíte, že se to všechno dobře říká, ale kde tento pocit hlubokého míru objevit ? Vede k němu hned několik cest:
- meditace
- klid a ticho
- pobyt v přírodě
- cvičení se v neposuzování
- modlitba
- zvuková meditace

Cílem všech těchto praktik je zklidnit svůj vnitřní dialog.. Jakmile techniky vyzkoušíte, uvědomíte si vír neustálého vnitřního klábosení, které vám probíhá v hlavě.
Všechny tyto techniky vyžadují praxi, ale vydržte. Čím více cvičíte, tím snazší to pro vás bude.

ZVUKOVÁ MEDITACE

je to meditace na slovo nebo zvuk.
Pro začátek se hodí slabika ÓM. Pohodlně se posaďte, nadechněte se a při výdechu říkejte hlasitě slabiku OOOOOOOOOMMMMMMMM.
Tento zvuk nechejte vibrovat celým tělem i vědomím. Několikrát proveďta nahlas a pak můžete zpívat v duchu.
Pro začátek stačí několik minut denně, později prodlužte meditaci až na 15 minut.
Místo této slabiky si můžete zvolit i jiná posvátná slova, třeba - "MÍT MÍR".
Při nádechu - MÍT - , při výdechu - " MÍR ".

MEDITACE SRDCE / LÁSKY/

Opět se pohodlně posaďte, zhluboka dýchejte a soustřeďte se na oblast srdce.
Přestavujte si, že vaše srdce je naplněno světlem a láskou - jak se otevírá - světlo a láska se dostávají ven - šíří se v kruzích, které se zvětšují a naplňují každou část vašeho těla.
Pak si představujte jak zaplavují vaši rodinu, přátele, jak se spojují s ostatními lidmi celého světa.

HLUBOKÝ MÍR LÉČÍ NEMOCI

Každodenní prožitek hlubokého míru léčí obtíže i nemoci.
Pokud vás něco trápí nebo bolí, můžete svou představu rozšířit o představu hlubokého oceánu míru, moře pohodlí a útěchy, které zaplavuje, potápí a rozpouští ostrov nepříjemností, které zakoušíte.

TICHO A PŘÍRODA

Dalším dobrým způsobem, jak zažít hluboký mír , je ztichnout. Kombinace ticha a přírody je přímo zázračná.
Když se dostaneme ven, do přírody, hlavně do míst, kam chodí málo lidí, odpoutáváme se od kolektivního vědomí.
Dostáváme se z toho kruhu vnitřního dialogu, vnitřního klábosení myšlenek, které neustále provázejí bytosti světa.
Je také příjemné býr o samotě doma, ve svém příbytku, ale někdy nás tam hodně věcí rozptyluje.
Najděme si svoje MÍSTO SÍLY, KTERÁ NÁM POMŮŽE OBEJÍT PŘEKÁŽKY NA CESTĚ KE SVÉMU SKUTEČNÉMU JÁ - JÍMŽ JE NEKONEČNÝ A HLUBOKÝ MÍR.
.............................................................................................................................................

NEDĚLE 3. ZÁŘÍ

3. září 2017 v 6:09 | Marie Blankytná |  Motto dne
17. STOLETÍ - BOSSUET :

" BŮH SE SMĚJE LIDEM, KTEŘÍ LITUJÍ NÁSLEDKY, JEJICHŽ PŘÍČINY MILUJÍ. "

..........................................................................................

.........................................." PRUDKÁ POVAHA LETÍ, ALE NE TAK DALEKO JAKO MODLITBY A ANDĚLÉ. "
..................................................................................................................................................

MĚSÍC ZÁŘÍ A ZDRAVÍ DLE.........

1. září 2017 v 6:58 | Marie Blankytná |  Zdraví
...........ING. J. JANČI

S L E Z I N A

je nejohroženějším orgánem první poloviny měsíce září, i když zde zdárně sekunduje slinivka. Slezina reaguje velice citlivě na na všEchny mimožádné procesy v těle, už od píchnutí komára, a je vlastně neustále zatěžována.
Potíže sleziny se projevují velice pestře, ale především to bývá malá odolnost vůči infekcím a podobným vlivům, například nachlazení, špatný krevníoíbraz a hlavně pohyb bílých krvinek. Nejlepší ověření je opět na reflexníxh ploškách.

Z E M Ě

je symbolem měsíce září, protože blížící se konec roku znamená i pozvolný návrat do základu našeho bytí, k zemi.. Ale její vliv v tomto období není dobrý.

Ž L U T Á

je barvou září a vlastně celého blížícího se podzimu, a proto je teď ještě světlá, lehká a působí kladně.

S T A R O S T

je symbolem září a zatím na nás má ještě menší vliv, který ovšem bude časem narůstat.

V A Z I V O

je druhotně ohroženým systémem, ale s velkým rozsahem, takže při každém sebemenším poranění může dojít právě přes slezinu k zánětům a poruchám těžšího rozsahu. Nesmíme zapomenout na to, že slezina se velmi špatně ovlivňuje.

Ú S T A A H L A V N Ě R T Y

jsou zde druhotně ohroženy a hlavně s nimi sliznice úst. Pozor na jejich podráždění.!! Zde je každá pomoc drahá, protože zranitelnost sleziny je snad v lidském organismu největší a proto je třeba požít postupy pro celkové posílení

Proto doporučuji :

-využít všech opatření pro posílení celého organismu
-držet dietu s posilujícími prvky
-provádět reflexní terapii, ovšem nejen sleziny, ale celé látkové vyměny
-pít čaj s bylinami obsahujíci lithium, což jsou všechny druhy mocny-kromě husí-fazol obecný-měsíček lékařský
-užívat vlaštovičníkovou tinkturu- obecně 3 krát denně 10 kapek
-užívat mumio, a to 14 dní 2 krát denně 0,5 gramu rozpuštěné ve vodě.

R E F L E X N Í P L O Š K Y :

-štítná žláza - nadledvinky - slinivka - na pravém i levém chodidle - na levém chodidle - slezina.
Reflexní plošky slinivky s leziny jsou velmi operativní a to v praxi znamená , že jejich masírováním lze okamžitě zastavit celou řadu procesů jako například záchvaty, bolesti.

.............................................................................................................................

M U M I O
je oprávněně oblíbeným prostředkem, protože je to jeden z nejlepších léků na světě. Může se používat prakticky na všechny potíže, ale jsou tu 2 nebezpečí :
1. množí se mumio falšované - z asfaltu, které je naprosto bez účinku
2. hrozí i předávkování. Proto doporučuji užívat 0,5gramu u dospělých a 0,2 gramu u dětí po dobu 10 dní.
Pak je třeba udělat 10 dní přestávku.

KÚRA SMÍ TRVAT JENOM DVA MĚSÍCE V ROCE. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------