Březen 2018

BÍLÁ SOBOTA

31. března 2018 v 13:00 | Marie Blankytná |  O naší dušiPřeji Vám všem příjemný den s milými lidmi nebo i sami se sebou v rozjímání. M.

ŘEČ SRDCE - MIROSLAV HRABICA

31. března 2018 v 6:47 | Marie Blankytná

Nejenom láska.
Nejenom láska, ale i odříkání k poznání je cesta, každý něco jiné potřebuje, z odlišného jsme těsta.
Nejenom láska, ale i těžká a neohodnocená práce, dneska jsi tu, zítra tě čeká úplně jiná štace.
Nejenom lásku, ale i víru cesta žádá, kdo věří nevěří, v duši obvykle strádá.
Nejenom láska je veliký Bůh, lásky máme plno v ústech, v činech žádný vzruch.
Nejenom láska, ale i velká sebekontrola a sebezapření je cesta vzhůru - snad někdo tuto radu ocení.
Září
Září dar - dobro jen tak, z čisté lásky podané
září ten - kdo pravidelně říká: "Děkuji, prosím, můj Pane."
Září člověk milující toho, který vedle něho celý život stojí,
září ten, kdo proti svodům láskou a skromností brojí.
Září jedinec, který bez podmínek a často odpouští,
září ten, kdo nečistoty své a vášně ze sebe vypouští.
Zářit můžeš také ty, beránku, ovečko milovaná, zářit jak?
Je tu Bůh Otec, Ježíš i Maria Panna.
Zářit můžeš tím, že přijmeš je za života svého vzor,
zářit, přijmout a pak rozdávat pouze Světlo kol.

Děkujeme panu Miroslavovi za jeho povzbudivá a návodná slova. Kdo je potřebuje, k tomu promluví. M.

ŠKAREDÁ STŘEDA

28. března 2018 v 12:56 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly

Sazometná středa

Sazometná středa, Škaredá středa či Svatá středa je středa svatého týdne, den před Zeleným čtvrtkem. Tento den se připomíná, jak Jidáš zradil Ježíše za 30 stříbrných. Jméno Sazometná středa získala podle toho, že se tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce.
Na Škaredou středu se v českých zemích pečou jidášci, což je pečivo, které připomíná smyčku, na kterou se Jidáš oběsil. Jí se pomazané medem. PŘEVZATO Z WIKIPEDIE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

USMÍVEJME SE NA SVĚT, NA VŠECHNY LIDI KOLEM NÁS, ABY BYLO VIDĚT, ŽE MÁME RADOST Z PROBOUZEJÍCÍ SE PŘÍRODY, KTERÁ NÁS MŮŽE OBDAŘIT NOVÝM PŘÍLIVEM SÍLY, BUDEME-LI K NÍ POZORNÍ A PŘIJMEME-LI JE. SLUNÍČKO SE NA NÁS SMĚJE TAKÉ.

....................................................................................................................................................

V SOUČASNÉ DOBĚ MNOHO LIDÍ PROVÁZÍ KAŠEL, tak jsem se chtěla zeptat na příčiny a dostala jsem toto sdělení.

"Odpovím tobě.
Také kašleš, jsou tam dvě základní příčiny. Prodělala jsi katar průdušek, který ještě není doléčený z toho důvodu, že máš také otevřený jeden k.ž. jsou to energie minulosti, které nutí tělo k řešení-k očistě.
Upozorňování těla na tento problém probíhá různě a je to dáno citlivostí těla k podnětům.
V současnosti u tebe je citlivá dýchací trubice, proto tyto dráždivé podněty zachycuje právě ona a reaguje kašlem, kterým chce z těla odstranit dráždivé energie.
Upozorňuje, že z pozice těla je třeba zbavit se něčeho nezdravého.
Protože jsou to velmi staré energie, které pocházejí z období konce pozemského života Ježíše Krista, jsou uloženy na všech úrovních aury a nestačí jenom očista těla fyzického.
Očistu je potřeba provést na všech jemnohmotných úrovních- éterické, emocionální, mentální, duchovní.
Fyzická úroveň je ovlivnitelná třeba bylinkami- výtažky, čaje.
Jemnohmotné úrovně je třeba očistit při meditaci spojené se světlem,vůněmi, modlitbami, prosbami, v nichž je třeba vyjádřit svůj jasný záměr.
V tomto pomáhají vaši ochránci, čisté bytosti , které můžete požádat o pomoc při očistě.
Záleží jenom na vás, zda věříte v tuto pomoc.
Tyto čisté vesmírné bytosti vám nikdy svoji pomoc nevnucují, ale na požádání vám pomohou.
Doba velikonoční je vhodná k očistě- oblékáte se do nového šatu jak obrazně , tak zjevně. "

..................................................................................................................................................

Je pravda, že v době velikonoční jsme "oblékali" do nového - čistého svoje příbytky tím, že jsme v nich uklízeli, zbavovali se starého, zametali jsme i veřejná prostranství, kupovali jsme si něco nového i na sebe a toto jsme si oblékali , když jsme se účastnili při bohoslužbách Vzkříšení. Účastí na této duchovní oslavě jsme čistili svoje jemné úrovně duše.

..................................................................................................................................................

??????Před provedením meditativní očisty jsem položila otázku- co konkrétně mám odstraňovat z jemnohmotných úrovní své aury ?,,,,,,

....................................................................................................................................................

" ANO, odpovím ti. V této době je mnoho lidí, kteří mají stejné potíže. Bolí je svaly na ramenou, většinou na pravém rameni a provází je kašel.
Jsou to lidé, jejichž duše byly v jiných tělech v životě Ježíše Krista, účastnili se jako diváci nebo doprovázejíci Ježíše Krista, když nesl na svých ramenou těžký cedrový kříž a oni se mu neodvážili pomoci, protože věděli, co by je čekalo.
To jsou ty těžké energie výčitek sobě za svoji zbabělost, KTERÉ V DOBĚ PŘEDVELIKONOČNÍ VYCHÁZEJÍ Z PODVĚDOMÍ DO SOUČASNÉHO VĚDOMÍ.
Jeržíš Kristus všem odpustil, ale je třeba, aby si lidé odpustili sami sobě. To je třeba meditativně zpracovat.
ODPUSŤTE SI. "

........................................................................................................................................................

DĚKUJI SVÝM DUCHOVNÍM UČITELŮM ZA VŠECHNY JEJICH RADY, KTERÉ VÁM S RADOSTÍ PŘEDÁVÁM, PROTOŽE VÍM,, KDO JE STEJNĚ OTEVŘENÝ , KDO JE PŘIJÍMÁ S DŮVĚROU , BUDE MU POMOŽENO.

.......................................................................................................................................................
PŘEJI VÁM RADOSTNÉ PROŽITKY VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ . M.

DNEŠNÍ DEN

25. března 2018 v 9:16 | Marie Blankytná |  Relaxace
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ A PŘÍZNIVCI NAŠEHO BLOGU,

Chci Vás všechny pozdravit v tento krásný jarní den, protože mám dojem, že je všechno zalito slunečními paprsky, které jsou velmi příjemné a laskavé. U nás, na Moravském Slovácku tomu tak je a doufám, že se tímto způsobem dokážete naladit i Vy.
I dnešní datum je velmi přejícné. Včera večer, když jsem se chystala ke spánku, jsem přemýšlela o tom, proč se kolem mne na začátku jara začínají kupit problémy, o nichž přemýšlím jako o nepříjemnostech, které zatěžují život a dnes ráno jsem se probudila do krásného slunečného dne, uvědomila jsem si dnešní datum a řekla jsem si, vždyť ono to všechno může být úplně jinak, jenom musím najít ten správný pohled a vstávala jsem s docela radostnou náladou.
Dnešní datum je inspirující.
Čísla 25 = 7., 3. měsíc.
-číslo 3 je v duchovním významu silné symbolické číslo a D.Virtue nám jej vysvětluje - NANEBEVZETÍ MISTŘI JSOU TI NABLÍZKU A SLYŠÍ TVÉ MODLITBY A CHTĚJÍ TI POMOCI
-číslo 7 je číslo posvátné - silné symbolické číslo a D.Virtue nám říká - -JSI NA SPRÁVNÉ CESTĚ, PROTO POKRAČUJ VE SVÉM DÍLE.
-číslo 25 - VĚŘ, ŽE TVŮJ ŽIVOT SE MĚNÍ K LEPŠÍMU. TY I TVÍ BLÍZCÍ JSOU BĚHEM TĚCHTO ZMĚN POD OCHRANOU.
Pod vlivem čísel s účinkem uklidňujících slunečních paprsků jsem vzala tužku a přišlo mi toto sdělení :"Přeji všem, kteří budou číst tyto řádky a také všem jejich milovaným tolik božích milostí, kolik si zaslouží.
Přeji vám, abyste se naučili věci přijímat tak, jak vám do života přicházejí, protože jsou tak nastaveny z důvodů, které vy, v době jejich příchodu ještě nechápete.
Poděkujte tedy i za věci, které se vám v tomto momentě zdají k neprospěchu.
V budoucnu mohou být úplně jinak.
Přeji vám , abyste se naučili řešit nesrovnalosti ve vztazích s úsměvem, odpuštěním, dobrým slovem a možná tak změníte toho, koho nyní považujete za protivníka.
Buďte tím milosrdní ke své duši a tím i ke svému tělu.
Volejte svoje ochránce ku pomoci a řekněte jim, co vás trápí, požádejte o nápovědu ke správnému řešení , ke správným postojům.
JSOU TO VAŠI POMOCNÍCI, JENOM SE MUSÍTE NAUČIT NASLOUCHAT JIM. "

Do dnešního dne jsem vstala s klidem v duši a mírem v srdci. Sestře do nemocnice jsem poslala povzbuzující myšlenky s modlitbami, vnukovi napíši povzbuzující dopis s mým pohleden na jeho situaci, požádala jsem anděle strážné o správné nastavení vztahů v rodině mého zemřelého syna a silně věřím, že mi andělé pomohou vyřešit vše správně.
Denně jim děkuji za jejich vstřícnost, za to, že mne naučili, jak jejich přítomnost vnímat, děkuji za všechny dary hmotné i jemné, někdy těžko vnímatelné.
A Vám všem přeji pohodu a úsměv s uvědoměním si velikonočního poselství. M.M.

.........................................................................................................................................................

ABECEDA SRDCE- 2.pokračování

25. března 2018 v 6:26 | Marie Blankytná |  Meditace
VDĚČNOST :

- JE ROZPOZNÁNÍ POŽEHNÁNÍ, ŽE MÁME ŽIVOT SE VŠEMI RADOSTMI I STRASTMI
Není těžké vidět, kolik lidí na světě trpí a zažívá bolesti.Lidé, jimž život dává pomalou naději na něco lepšího. Především západní civilizace se příliš často dívá na druhého se závistí a žárlivostí.
Pár okamžiků vděčnosti má obrovský účinek na naše duševní rozpoložení.
Poznáme, jaký máme dar.

POKORA:

je pro mnohé z nás obtížně dosažitelná. Jsme pyšní na to, kdo jsme, nebo na to, co jsme dokázali.
ChceMe druhým říct, jak jsme důležití, o kolik jsme lepší než jiní.
Realita je taková, že tyto pocity jsou vyjádřením naší vlastní nejistoty.
Hledáme uznání naší vlastní hodnoty ve vnějším světě, tím se ale od ostatních jenom oddělujeme.
Jako bychom byli na samotce, což je osamělé místo.
Když si uvědomíme, že každý máme pozitivní a negativní vlastnosti, můžeme se skutečně propojit pouze tehdy, když se na ostatní díváme jako na sobě rovné.
Propojení mezi lidmi nám umožňuje otevřít srdce a bezpodmínečně se zajímat o druhé.
Dívat se na druhého jako na sobě rovného.

INTEGRITA:

vyžaduje záměr - vyžaduje určení hodnot, které jsou pro nás nejdůležitější.
To znamená, nepřetrživě aplikovat tyto hodnoty s ohledem na vzájemnou komunikaci.
Naše hodnoty se mohou snadno narušit a toto narušení nemusí být zpočátku postřehnutelné..
Pokud narušíme morální zásady jednou, je pak mnohem jednodušší narušit je vícekrát.
Jen málo z nás tímto záměrem začíná - BUĎME BDĚLÍ A SVĚDOMITÍ.

SPRAVEDLNOST :

JE ROZPOZNÁNÍ, ŽE V KAŽDÉM Z NÁS JE ZAKÓDOVÁNO DOBRO.- MÁME TOUHU KONAT DOBRO.
Dělá se to jednodušeji, když máme ke spravedlnosti zdroje a privilegia. Je třeba hlídat spracedlnost pro slabé a zranitelné.
Je naší odpovědností hledat spravedlnost pro zranitelné, starat se o slabé, dávat chudým. To určuje naši společnost i naši lidskost a dává životu člověka smysl.

LASKAVOST :

je starost o ostatní a často je brána jako aktivní složka soucítění.
Touha vidět, že je o potřebné postaráno, bez potřeby osobního prospěchu nebo uznání.
Výzkumy dokazují, že pokud jednáte s laskavostí, mají z toho prospěch nejenom ti, kterých se to týká, ale také vy sami.
Akt laskavosti zraje a zvyšuje pravděpodobnost, že vaši přátelé a lidé ve vašem okolí budou laskavější.
Laskavost se vám nakonec vrátí, generuje dobré pocity, jak s námi jednají ostatní.....S LASKAVOSTÍ.

LÁSKA :

když ji dávámě svobodně každému a všemu.
Láska, která obsahuje všechny ctnosti.. Láska léčí všechny rány. Žádná technologie ani medicína, ale láska, která nakonec vyléčí
A LÁSKA DRŽÍ LIDSTVO POHROMADĚ.

...........................................................................................................................................

KNIHA - KRÁMEK S KOUZLY.

ABECEDA SRDCE - pokračování

24. března 2018 v 6:53 | Marie Blankytná |  Meditace
CO JE ODPUŠTĚNÍ ?

- je jedním z největších darů, který může jeden člověk dát druhému. A také jeden z největších darů, který můžeme dát sami sobě.

Mnozí lidé lpějí na vzteku nebo nenávisti vůči druhému, což nás samotné zkazí, jako bychom se napili jedu a doufáme, že zabije, toho druhého.
Ale tak to nefunguje.
Otrávíme sami sebe.
Otráví to naše vztahy s druhými.
Otráví to náš pohled na svět.
Nakonec se uvězníme ve vězení, které jsme si sami vytvořili, od kterého máme klíče, ale dveře neodemykáme..
Realita je taková, že každý z nás někoho zranil, jsme křehcí, křehké bytosti, které často nežijí ideální život a zranili jsme druhé nebo jsme jim ublížili..

......................................................................................Kniha : KRÁMEK S KOUZLY


ABECEDA SRDCE

22. března 2018 v 6:14 | Marie Blankytná |  Meditace
-JSOU TO SCHOPNOSTI - PROJEVY - MOŽNOSTI NAŠEHO SRDCE JAK KOMUNIKOVAT SE SRDCEM JINÝCH LIDÍ.
........................................................................................................................................................

- Když čteme o ztraceném dítěti - BOLÍ NÁS Z TOHO SRDCE,
- když skončí láska - MŮŽE SE NÁM SRDCE ROZSKOČIT A TAKÉ SE TO NĚKDY STANE
- když se cítíme odmítnuti, zavrženi zahanbeni-zapomenuti -SRDCE SE NÁM STAHUJE A SVÍRÁ

Pod tlakem intenzivní lásky nebo i utrpení se nám srdce může rozestoupit jako skála a nikdy nebýt stejné. To je pravda nejen v přenesením slova smyslu, ale i ve skutečnosti. Dokonce se jednomu stavu říká - SYNDROM ZLOMENÉHO SRDCE.

DALAJLÁMA JEDNOU PROHLÁSIL : " LASKAVOST JE MÉ NÁBOŽENSTVÍ."

Proto bychom měli pracovat v meditacích na otevírání svých srdcí, abychom si vybudovali správné přístupy k sobě i k jiným lidem.
Do abecedy srdce zařadíme tyto přístupy- vlastnosti:

SOUCIT - DŮSTOJNOST - ROVNOVÁHA - ODPUŠTĚNÍ - VDĚČNOST - POKORA - INTEGRITA - SPRAVEDLNOST - LASKAVOST -LÁSKA.

Je to jazyk srdce, je to kompas, který nás vede našimi životy.
...........................................................................................................................................

Co je soucit :

-je rozpoznání utrpení druhé osoby a touha její utrpení ulehčit.
Mít soucit s druhými vyžaduje mít soucit také sám se sebou. Mnozí se bičují za to, že jsou přehnaně kritičtí a nedovolují si prožívat stejnou laskavost, kterou nabízejí druhým. Dokud člověk není laskavý k sobě, často nemá možnost dávat lásku a laskavost jiným.

Co je důstojnost ?

-je to něco, co máme všichni vrozené. Zasluhuje si být uznaná a rozpoznaná. Často soudíme někoho proto, jak vypadá, mluví nebo jak se chová. Často jsou takové úsudky negativní a špatné.
Musíme se podívat na druhého a pomyslet si : "Je jako já. Chce to, co já - být šťastný."
Když se podíváme na druhého a vidíme sebe, chceme se propojit a pomoct.

Co je rovnováha ?

-znamená vyrovnanost i v těžkých časech. Rovnováha je jak pro dobré, tak pro špatné časy, protože i v dobrých dobách máme tendenci uchovat nebo se držet pocitu nadšení. Snaha udržet si dobré nás odvádí od přítomnosti daného okamžiku, stejně jako je to v útěku od špatného.
Uchopení pocitu radosti není realistické, není možné a vede jen ke zklamání.
Jednou jsi dole a jednou nahoře, a to se neustále mění.
Udržení rovnoměrného temperamentu umožňuje jasnost mysli a záměru.

.........................................................................................................................................

MACHIDIEL- andělský vládce Berana

20. března 2018 v 6:56 | Marie Blankytná |  Meditace
ZNAMENÍ BERANA - LIDÉ NAROZENÍ MEZI DATY 20.3 - 20. 4.

Mé znamení, které vám pomáhá použít osobní sílu společně se sebedůvěrou a nadšením, má energie vám vede srdce, aby při rozhodování ovlivnilo vaše cíle.Buďte však opatrní.Můžete mít pocit, že touze svého srdce zcela rozumíte a nakonec ho vůbec nepotěšíte. Využijte čas, kdy působím a zvažte své opravdové potřeby, než abyste přemýšleli o těch, které jste měli dosud.
Nechte mne, abych vám pomohl při znovunalezení cílů. Veškerá pomoc a vášeň vašeho nadšení a energie, posílená mými červenými, oranžovými a zlatými barvami ohně, se soustředí na dosažení dlouhodobého prospěchu, takže docílíte pravého smyslu života.

Beran - ohnivé znamení, je ovládán MARSEM , planetou STATEČNOSTI a posílení.
Marsu vládne CAMAEL.

Vlastnosti spojené s Beranem a Machidielem:

ASERTIVITA, NADŠENÍ, PŘIPRAVENOST, SEBEDŮVĚRA PRO INDIVIDUALITU A ORIGINALITU.

Andělé živlů nabízejí následující ohnivé síly :

VÁŠEŇ PRO LÁSKU A PRO ŽIVOT SAMÝ
ROZHODNOST V CÍLECH A SPRÁVNOST ČINŮ
UPUŠTĚNÍ OD HNĚVU.

Vládnoucí planetární anděl Camael ovlivňuje : ODVAHU A DOSTATEK SIL K DOSAŽENÍ CÍLŮ.

..............................................................................................................................................

Chcete-li začít pracovat na některé z těchto věcí, stačí si přivolat Machidiela, aby vám pomohl. :

-vyberte si důležitou věc- vlastnost, kterou potřebujete posílit
-zavřte si oči
-soustřeďte se na to, co cítíte
-ruce si položte před sebe na kolena
-otočte je dlaněmi nahoru a pozorujte, co ucítíte
-vybranou vlastnost - slovo, které vyjadřuje vaši potřebu dejte do následujícího zaříkání :

"MACHIDIELI, MACHIDIELI, MACHIDIELI, PROSÍM TĚ, POMOZ MI S MOU / vložte slovo, které jste si vybrali, např. asertivitou/.S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM. "

Možná pocítíte silné nebo slabé brnění, teplo, vánek, tlak v okolí prstů, obzvláště na levé ruce. Pokud necítíte nic, nevzdávejte to, zkoušejte to dál, ruce mějte co nejvíce uvolněné a zkuste vyvolat třeba anděla Camaela. Procvičujte vyvolávání, pokud se pro vás představa mluvení s anděly nestane přirozenou věcí. Tento způsob procvičování vás přivede k tomu, že bude stačit jednou toto pozvání, nebo myšlenka a pocítíte kolem sebe proudění energie.
VŽDY ANDĚLŮM DĚKUJTE.

ZEPHON - pokud se často pouštíte po hlavě do věcí, kterým se i andělé vyhýbají a potřebujete-li dohled a vedení- požádejte anděla PŘIPRAVENOSTI - ZEPHONA:

" ZEPHONE, ZEPHONE, ZEPHONE, PROSÍM TĚ, DOHLÍŽEJ NA MNE SVÝMA ZLATÝMA OČIMA, NEBOŤ CÍTÍM, ŽE POTŘEBUJI TVOU OCHRANU. VEĎ MNE PŘIPRAVENÉHO NA TO, CO DĚLÁM, PROTOŽE SI PŘEJI JEDNOT JENOM PRO SVÉ VYŠŠÍ DOBRO.
S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM. DĚKUJI TI."

Barvy Berana posilují asertivitu, zápal a vášeň:
HAHLII - anděl barev, nám říká, že barvy Berana jsou ohnivé a sahají přes zlatou-oranžovou- šarlatovou - rubínovou po karmínovou.
Noste červené barvy pro asertivitu -sebedůvěru. osobitost.
Červená je pro odvahu a je to barva Camaela - vládce Marsu.
Pozitivní zlatá a tvůrčí a vášnivá oranžová - pomáhá se v životě rozhodovat a jednat.
Oranžová je barva vášně a sexuality, také nových nápadůs zlepšení, tvořivosti, přeměny sebe sama i života.
Snění o nových cílech - před spánkem si pod polštář zasuňte krystal/y/ rubín- krevel - granát - zlato - karneol.

STROMY - BYLINY - KVĚTINY:
Beran je ohnivé znamení a někdy potřebuje spíše uklidnit . ANAHITA vzkazuje - pro uklidnění pijte čaj z máty - je to bylinka Berana.
Můžete také použít silice do aromolampy : mátová- heřmánková - levandulová.
Stromy- keře - které mají žluté, oranžové, červené květy - Hloh, jedle, bodlák atd...

Symbol ohnivé síly je také SVÍČKA - svíčky těchto barev / i bílou/ používejte k rituálům. Jestliže na ni vyryjete znak Berana, ještě její sílu zvednete.
Toto vše můžete používat potřebujete-li :
- dodat odvahu a být osobití
- potřebujete dodat energii důležitému dni v týdnu
- cítíte-li se bez energie
- máte-li sklony k výbuchům zlosti
- abyste vyčistili místnost od výbuchů zlosti a negativních slov
- pokud se připravujete na nepříjemnou situaci
- potřebujete sílu pro osobitost
- potřebujete znovu rozsvítit vášeň, kterou jste ztratili
- atd.....

..........................................................................................................................................

BYLO VYBRÁNO Z KNIHY : Angela McGerr - Anděl na každý den.
.........................................................................................................................................

Přijetí nového

18. března 2018 v 6:14 | Zlatá dušička |  Spřátelené stránky
11.3.18
Přijetí nového
Lidé Země, každý si odžíváte svůj život. Každý máte prožít určité lekce a začínáte si uvědomovat, že mnohé lekce slouží k uzdravení vašeho života, i když vám zpočátku nemusí dávat žádný smysl. Je zde mnoho duší, bytostí, které s jarem odejdou, opustí tuto realitu. Stále více pociťujete mnohé vlivy, situace, které vás zatěžují. Jste stále častěji posunuti v čase a uvědomujete si, že některé situace, které prožíváte, jakoby najednou vyvstaly zcela jinak. Nepamatujete si mnohé chvíle, které jste prožili, a ve vašich myslích se objevují prožitky zcela nové. Je zde též mnoho z vás, kteří se cítíte velice unaveni. Je potřeba co nejvíce spánku, ulevovat fyzickému tělu. Veškeré bolesti jsou často odkazem na proměnu vašich fyzických těl. Ano, jsou zde mnohé problémy, které vám připadají nějak zvláštní, často zcela náhlé, bez předchozích příčin. Svět se mění, lidé Země a vy spolu s ním. Nacházíte své ztracené společníky, se kterými jste prožili společnou minulost. Přicházejí vám do života lidé, kteří jsou s vámi spojeni dlouhé věky. Začínáte se rozpomínat. Ty duše, které byly rozděleny od počátku zrození, k sobě nacházejí cestu. A prozření je velice emocionální. Jste spojováni právě proto, abyste společně dokázali projít závěrečnou cestou. Abyste se společně dokázali propojit tak, jako jste byli dříve, byli jste jedním a také jste si toho byli vědomi. Mnohé "záhady" vyvstávají ve vašich životech. Avšak záhy dochází k osvětlení vašich otázek, neboť vám do životů vždy přijde někdo, kdo vám tyto dotazy uspokojivě zodpoví. Neboť vesmír ví, že jste na své odpovědi připraveni. Nebojte se ničeho, lidé Země. Máte kolem sebe mnoho pomocníků. A přesto, že si mnozí z vás myslí, že jsou na své cestě sami, není tomu tak. Budete brzy konfrontováni s bytostmi, které jsou vašimi strážci, s vašimi průvodci. Přijde čas, kdy se na ně dokážete naladit a budete schopni s nimi komunikovat na jiné úrovni, nežli dosud. A nejen s nimi. Také s vašimi bližními, kteří již opustili tuto realitu. Toto se brzy stane součástí vašich životů. A vy se toho nebojte, nýbrž vše přivítejte s pochopením toho, že jste se dobrali do dalšího cíle své cesty. Buďte připraveni a též přijměte mnohé nové do svých životů. Lidé Země, čas se chýlí a vše již bylo sděleno. Vězte, že jsme s vámi a milujeme vás.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560
Vzkaz

6. března 2018 v 12:55 | Zlatá dušička |  Spřátelené stránky
26.2.2018
Sto jedna dní
Sto jedna dní bude ve vašem těle probíhat silná očista. 101 dní budete cítit vysoké nároky na vaši psychiku. Člověk se jako bytost posouvá stále výše, mnohá fyzická těla ztrácí působnost ve 3D, avšak stávají se bezprizorními, dokud se neukotví v 5D. Proto jsou pociťovány tlaky ve formě psychických atak, ve formě náročných fyzických stavů, kdy se tělo přizpůsobuje nové vibraci. Rozčlenění neboli výběr a postup bytostí je regulován duší. Ale nejen duší, ale i strážci a dále prožitím určitých skutečností v dobách minulých. Nyní je vše propojováno a slučováno v jedno. Všechny životy a všechny zkušenosti se prolínají v jedno a vytváří se souvislý celek. Mnohé bytosti jsou sále poznamenané negativními sklony, jsou však léčeny, aby mohly samy svobodně, bez zásahů zvenčí rozhodnout, zda jejich vývoj půjde směrem nahoru anebo dolů. Ti z vás, kteří jsou vyvolení, tzn., kteří přijali úkol vůdců ostatních, jsou ještě prověřováni, splácí nejtěžší karmu a cíleně se očišťují, neboť brzy bude potřeba, aby stáli v čele a ukazovali cestu ostatním. Ti, kteří jsou stále uzavření sami v sobě, budou během těchto 101 dnů ve velice silném tlaku na svůj život, na své sklony a zásady, na svou připoutanost. Bude to velice bolestný (ale očistný) proces, který ještě bude pokračovat (po odpočinku) během další etapy koncem podzimu. Aktuální stav lidské cesty se zdá být přijatelný. Je zde velká možnost úspěšného zakončení pro nadpoloviční počet bytostí, včetně těch, které jsou ve svých tělech míšenci. Také ti, jejichž skladba těla je vzdálená původním obyvatelům. Toto rozlišení však jen pro informaci, neboť i tak jste jeden. A v tomto duchu musíte uvažovat i nadále. Věřte, že vše se děje pro vaše dobro. Jsou zde mnozí dobrovolníci, kteří pomáhají uvolňovat vaše pouta ať již v oblasti duchovní, či materiální. Tento čas je velmi vhodný pro zvláštní meditaci, pro napojení se na svou duši. Neboť zde přicházejí nejzásadnější informace, které jsou ihned použitelné v denním životě. Časté nemoci jsou pak znamením únavy duše a neplněním toho, co si duše předsevzala. Není to však pravidlem, neboť jsou zde i karmické procesy a transformační procesy, které vyvolávají tělesné změny, a následkem toho bývá časté nachlazení. Každá bytost má svého strážce, který určuje způsob pomoci a směr cesty, čili dosažení cíle. Mnozí "duchovní" lidé nyní vědomě ustupují do pozadí a řeší si své soukromé věci. I přesto bude i nadále dostatek potřebných informací. I Země prochází proměnou. Její cíl se však již blíží. Také okolí Země je velice aktivní a mnohé procesy stále zůstávají skryté i přesto, že mnohé informace již vycházejí najevo. Nyní je připraveno mnoho dalších bytostí, které budou přemístěny do okolí Země, aby monitorovaly hladký průběh blížících se událostí. V této chvíli je toto vše. Zůstáváme s láskou a zdravíme. Amen.
+ 420 775 675 197
ICQ: 222-449-560

NEJVĚTŠÍ DAR ???

3. března 2018 v 7:04 | Marie Blankytná |  Meditace
TVÉ SRDCE JE KOMPAS A NEJVĚTŠÍ DAR PRO TVŮJ ŽIVOT.!!!!!!!
POKUD SE TI NĚKDY STANE, ŽE SE ZTRATÍŠ, OTEVŘI SVÉ SRDCE A TO TĚ VŽDYCKY PŘIVEDE NA TEN SPRÁVNÝ SMĚR.
.................................................................................................................................................

Každý z nás někdy zažije situace, které bolí. - Říkám jim rány srdce.
Pokud si jich nevšímáš, nikdy se nezahojí.
Ale, když jsou naše srdce zraněná, často jsou otevřená a často je to právě rána v srdci, která pro náspříleži představuje největší příležitost k růstu.

OBTÍŽNÁ SITUACE - JE KOUZELNÝ DAR.

To, čemu říkám kompas srdce je skutečná forma komunikace, která existuje mezi srdcem a mozkem prostřednictvím bloudivého nervu
Výzkum ukázal, že srdce vysílá mnohem víc signálů do mozku, než mozek do srdce.
Naše myšlenky a pocity mohou být velmi silné, ale silná emoce dokáže umlčet myšlenku, kdežto myšlenka málokdy dokáže umlčet emoce.
Ve skutečnosti nejsilnější emoce spouštějí přemítání a myšlenky.
Mysl a srdce , to je společná část sjednocené inteligence.:Nervová síť kolem srdce je zásadní součást našeho myšlení a schopnosti dedukce.
Náš mozek toho ví hodně, ale prostá pravda tkví v tom, že ví ještě víc, když se spojí se srdcem.
....................................................................................................................................................

James R. DOTY - KOUZELNÝ KRÁMEK .

MĚSÍC BŘEZEN A NAŠE ZDRAVÍ

1. března 2018 v 6:45 | Marie Blankytná |  Zdraví
Ž L U Č N Í K :

je nejvíce ohroženým orgánem celého měsíce března. Zejména první polovina je dobou snadného podráždění, které se projevuje celou řadou druhotných potíží. V tomto čase musí být žlučník především uklidňován.
Potíže se projevují většími nebo menšími záněty žlučníku a žlučovodů, což v praxi přináší zvýšené říhání, tlaky pod hrudní kostí, bolesti od středu hrudníku až pod pravou lopatku, dále záchvaty hněvu a mechanické obtíže, jako jsou tenisový loket nebo bolesti kyčlí.

..........................................................

Ten, kdo potřebuje přečíst celý článek, najde jej na blogu dne 1.března minulého roku , v rubrice -ZDRAVÍ .