KVĚTEN - MÁJ - LÁSKY ČAS

1. května 2018 v 13:14 | Marie Blankytná |  O naší duši

KRESBA - ZVONKY LÁSKY OD JANY MICHAELY.
Děkuji . M.

...................................................................................................................................................

Naším nejvyšším cílem by měl být život na úrovni srdce. - BÝT V LÁSCE.
Schopnost milovat svědčí o zralosti duše člověka. Na světě jsme proto , abychom se naučili být těmi milujícími.
Postavíme-li na tomto daru lásky jdoucí ze srdce svoje partnerství a milujeme -li opravdově, přijdeme na to, že láska samotná nám po celé dlouhé soužití nestačí.
Šťastný vztah potřebuje také z lásky vycházející úctu, obdiv,důvěru, porozumění, společné cíle, a také odpuštění.
"Umění milovat"- to je trénigový program po celý život.
V lásce se z JÁ a TY stává společné MY.
K lásce však také patří "umění být sám", umění "odpoutat se ".
Je také zapotřebí vzdát se vlastních očekávání jaký by partner měl být, ale umět jej přijímat tAkového, jaký je.
SMÍ BÝT TAKOVÝ, JAKÝ JE - dát mu tu šanci.
Naši předkové si byli vědomi toho jakou moc má energie POŽEHNÁNÍ.
POŽEHNÁNÍ - které je vysíláno z hloubi čestného srdce, je ta nejčistší a nejjemnější forma energie myšlenek, která hýbe tou nejsilnější energií vesmíru - láskou.
Proto se dá říct, že požehnání je upotřebená láska.
Tímto způsobem je uvedena do života, tímto dochází k její aktivaci.
Všemu, čemu z upřímného srdce žehnám, je v daném okamžiku požehnáno a nemusím znát , kde se vyskytuje, protože díky JEDNOMU VĚDOMÍ jsme stejně na sebe napojeni.
FORMA požehnání je nepodstatná. můžete si ho myslet, můžete ho vyslovit, můžete ho nakreslit, nebo ho vyzpívat, nebo také napsat.
Můžete žehnat komukoli, čemukoli. člověku, věci, stromu, přírodě, bytu, novému dni, svému tělu, svým myšlenkám, svému srdci- síla energie požehnání - UVÁDÍ DO POŘÁDKU .
Požehnat - to je přirozená schopnost každého člověka - a tím proměňovat.

VZPOMEŇTE SI - OTEVŘTE SVÁ SRDCE - MILUJTE UPŘÍMNĚ - UDĚLEJTE RADOST SVÉ DUŠI A TÍM SAMI SOBĚ.

......................................................................................................................................................

. PŘEDÁVÁM VÁM POŽEHNÁNÍ, KTERÉ MI BYLO DÁNO MÝMI DUCHOVNÍMI UČITELI. POSÍLÁM VÁM ENERGII ČISTÉ LÁSKY M.