Červen 2018

JAK VIDĚT ANDĚLY ?

30. června 2018 v 6:02 | Marie Blankytná |  O naší duši

SNY :

jsou zaznamenány tisíce případů snových návštěv, při kterých se lidé ve snu setkávají se svými zemřelými bližními nebo anděly. . Tyto se od skutečných návštěv odlišují " stupněm živosti ". Patří sem jasné barvy, silné emoce a pocit, že sen je více než skutečný. Po probuzení vás zážitek z tohoto snu provází déle než obyčejný sen. Některé detaily si budete pamatovat dlouhé roky poté, co k návštěvě došlo.

ANDĚLASKÁ SVĚTLA :

paprsky nebo záblesky světla naznačují, že andělské bytosti jsou poblíž, jsou ve vašem zorném poli, že se tam pohybují - vidíte jiskry energie. Je to způsobeno třením, které naznačuje, že váš duchovní zrak je připraven vidět energetické vlny.

BAREVNÉ MLHY :

zelená fialová nebo jinak zbarvené mlhy jsou znamením toho, že se nacházíte v přítomnosti andělů.

ZNAMENÍ :

najdete-li pírko, zastavené hodiny, věci, které změnily svoje místo, blikající světla nebo jiné zvláštnosti- andělé vám signalizují : "HALÓ, JSME TADY."!!!
PŘEDSTAVY :

-vidíte-li v duchu film, který vám poskytuje pravdivé informace o určité osobě či situaci nebo rady ohledně vašeho životního poslání a možných změn, je to znamení, že andélé jsou nablízku.
Stejné je to i v případě, kdy letmo zahlédnete obraz čehosi symbolického.

...................................................................................................................................................

V příštím pokračování o strachu z jasnovidnosti - podle Doreen Virtue Ph.D

JASNOVIDĚNÍ - duchovní výuka

27. června 2018 v 6:40 | Marie Blankytná |  O naší duši
- KDYŽ PŘIJÍMÁTE NEBESKÁ POSELSTVÍ V PODOBĚ OBRAZŮ

.....................................................................................................................................................

MNOHO LIDÍ SE MYLNĚ DOMNÍVÁ, ŽE JASNOZŘIVOST JE SCHOPNOST VIDĚT ANDĚLY JAKO JASNÉ , NEPRŮHLEDNÉ BYTOSTI, KTERÉ PŮSOBÍ STEJNĚ TROJROZMĚRNĚ JAKO ŽIVÍ LIDÉ.
PŘEDSTAVUJÍ SI, ŽE SE JIM ZJEVÍ PŘED OČIMA A NIKOLI JAKO DUŠEVNÍ OBRAZ V JEJICH MYSLI.

Většina případů jasnozřivosti se ale podobá duševním obrazům, které vídáte v mysli při denním nebo nočním snění.. To, že se vám představa objeví v mysli, nijak nesnižuje její platnost.
S jasným záměrem a trochou praxe si většina lidí může vypěstovat schopnost vidět anděly s otevřenýma očima, mimo svou duchovní sféru.
Jinými slovy : podíváte se na člověka a jasně vidíte anděla, vznášejícího se nad jeho rameny.
Ti, kteří s jasnozřivostí teprve začínají, musí při prohlížení lidí většinou zavřít oči. Zrakem své mysli potom uvidí anděla strážného dotyčného člověka.

Někteří lidé vídají v prvních fázích své jasnozřivosti světla nebo barvy. Jiní zachycují prchavé okamžiky- záblesky andělských hlav, křídel.
Další je vídají jako průsvitné a bezbarvé nebo opalizující bytosti, které vykazují - vyzařují třpytivé světlo.
Jsou však i lidé, kteří vidí anděla jako trojrozměrné bytosti s jasně barevnými vlasy a šaty.

......................................................................................................................................................

SKUTEČNÉ SETKÁNÍ S ANDĚLY ZAHRNUJE :

-SNOVÉ NÁVŠTĚVY, KTERÉ PŮSOBÍ VÍCE NEŽ SKUTEČNĚ, JSOU PLNÉ INTENZIVNÍCH BAREV A EMOCÍ
- JISKRY ČI ZÁBLESKY SVĚTLA NEBO BAREVNOU MLHU
- VIZE PŮSOBÍCÍ SPONTÁNNĚ A PŘIROZENĚ
- VAŠE VIZE SOUVISÍ S POMOCÍ OSTATNÍM - VIDÍTE SAMI SEBE VE SLUŽBÁCH SVĚTU

........................................................................................................................................................

PŘEDSTAVY NEBO FALEŠNÉ VEDENÍ PRODUKUJÍ :

-sny, které jsou obyčejné a nezapamatovatelné
- vize nejhorších možných konců, bez instrukcí, jak se jim vyhnout
- vize, působící nuceně, jako byste je přivolávali
- snažíte se uzpůsobit svou vizi tomu, co potřebujete vidět
- vaše vize má původ v egu, pokud vidíte sami sebe, jak vítězíte na úkor druhých.

.......................................................................................................................................................

JASNOSLYŠENÍ - DUCHOVNÍ VÝUKA

24. června 2018 v 6:16 | Marie Blankytná |  O naší duši
--KDYŽ PŘIJÍMÁTE NEBeSKÁ POSELSTVÍ POMOCÍ ZVUKU:

Rčení, že slyšet hlasy je znakem bláznovství, patří do škatulky otřepaných vtipů. Mnozí mudrci a skvělí vynálezci naopak naslouchali radám přicházejícím ve formě odhmotněného hlasu.
Rozdíl mezi halucinací a skutečným jasnoslyšným zážitkem :
"Patologické halucinace se obyčejně objevují v určité ustálené formě, dostavují se opakovaně a pouze v době nemoci. Bývají doprovázeny další symptomy, zejména poruchami vědomí a ztrátou orientace.
Spontánní jasnoslyšný zážitek je spíše ojedinělou záležitostí-událostí, která nesouvisí se žádnou poruchou, nemocí a rozhodně není doprovázena ztrátou kontaktu s realitou. "
Nebesa k nám promlouvají pomocí hlasitého, odhmotněného hlasu, který přichází zvenčí, pomocí tichého rezonujícího hlasu, který zní v naší hlavě, konverzace, kterou "náhodou" zaslechneme, pomocí hudby, kterou slyšíme v naší mysli nebo opakovaně z rádia.

.........................................................................................................................................
SKUTEČNÉ SETKÁNÍ S ANDĚLY ZAHRNUJE :

- Věty, které obvykle začínají slovem -ty - vy- my
- pocit, že k vám hovoří někdo cizí, i když jeho hlas zní jako váš vlastní
- snadno pochopitelná poselství, která se vztahují k vaším obavám a otázkám
- hlas, který mluví k věci a narovinu
- hlas, který zní láskyplně i ve chvílích, kdy vás varuje před nebezpečím
- hlas, který vás vyzývá k okamžité akci třeba i to, abyste promítli více lásky do svých slov
- hlas, volojící vaše jméno při probuzení
- slýcháte nádhernou hudbu
-hlas, který vás nabádá k větší pomoci sobě nebo ostatním.
.......................................................................................................................................

PŘEDSTAVY NEBO FALEŠNÉ VEDENÍ PRODUKUJE :
- VĚTY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ SLOVEM -JÁ-
- POCIT, ŽE HOVOŘÍTE SAMI K SOBĚ
- NEJASNÁ, ZMATENÁ PROROCTVÍ
- HLAS, KTERÝ MLUVÍ NEZŘETELNĚ A ROZVLÁČNĚ
- HLAS, KTERÝ JE ALARMUJÍCÍ, VÝSMĚŠNÝ NEBO KRUTÝ
- HLAS, KTERÝ SPEKULUJE A POMLOUVÁ OSTATNÍ
- PRONÁŠÍ HRUBÁ SLOVA
- NEPŘÍJEMNÉ ZVUKY, FALEŠNÁ HUDBA
- SLOVA NABÁDAJÍCÍ K UBLIŽOVÁNÍ SOBĚ I JINÝM .

..............................................................................................................................................

JAK POZNAT, KDO K NÁM PROMLOUVÁ ?
..................................................

Pokud chcete přesně vědět, kdo k vám promlouvá, jednoduše se zeptejte. Pokud odpovědi nevěříte, nedůvěřujete, požádejte o identifikaci, aby se nějakým způsobem prokázala.
Tato bytost pak udělá něco, co ve vás vyvolá nádherné emoce, nebo něco, co může udělat jenom tato konkrétní bytost.: může se třeba prokázat pomocí barvy své vlastní energie.
- Boží hlas zní velmi hlasitě- je mužský - je přátelský a promlouvá k věci
- je vtipný a hovoří moderním jazykem
- často mluví o božské lásce, o nutnosti naplňovat naše poslání, o překonání pochybností a strachu
- někdy promlouvají archaickou řečí
- naši milovaní znějí tak, jak jsme je znali, jejich hlas nám může připadat mladší a silnější. Používají stejný slovník a styl řeči jako za života
- naše Vyšší já zní přesně stejně jako náš vlastní hlas
- Ego zní hrubě a zastrašuje nás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V dalším pokračování o tom, jak zlepšit schopnost jasnoslyšení.

JASNOSLYŠENÍ - jak zlepšit schopnosti

24. června 2018 v 6:15 | Marie Blankytná |  O naší duši
-ČIŠTĚNÍ UŠNÍCH ČAKER :

každý z jasnosmyslů je řízen energetickým centrem určité čakry. Jasnocítění odpovídá srdeční čakře, jasnosmyšlení je spojeno s korunní čakrou, jasnoslyšení je spojeno se dvěma ušními čakrami.

Ušní čakry se nacházejí uvnitř hlavy - nad obočím. Vyzařují fialovo-červenou barvu.. Představte si dva fialovo-červené disky, které se vám otáčejí ve směru hodinových ručiček nad obočím.. Představte si, že cítíte, nebo vidíte paprsky bílého očistného světla, které zevnitř osvětluje ušní čakry, všimněte si, že se čistí a zvětšují.
Opakujte tuto metodu denně nebo kdykoliv ucítíte, že je váš duchovní sluch zablokovaný.

UVOLNĚNÍ PSYCHICKÉHO ODPADU:

Pokud jste byli ostatními slovně napadáni nebo jste shazovali sami sebe, pak jsou vaše ušní čakry pravděpodobně zahlceny toxiny z negativních slov, namířených proti vám.
Požádejte v duchu své anděly, aby vás obklopili uklidňující energií.

ZNOVUOTEVŘENÍ ROZLADĚNÝCH FREKVENCÍ :

Ignorovali jste jako malí hlas své matky, otce, učitele, nebo kohokoli jiného - včetně vás samotných ?
Je možné, že vaše dětská schopnost vypnout a nevnímat neustálé sekýrování nebo jedovaté poznámky byla vaším jediným dostupným obranným mechanizmem. Problém je však v tom, že jste se možná uzavřeli ostatním hlasům v daném frekvenčním rozsahu.
Takže pro vás může být obtížné slyšet hlas Nebe, má-li stejnou výšku nebo tón jako hlas vaší matky.
Pokud jste se kdysi dávno rozhodli ignorovat svůj vlastní hlas, potom pro vás může být obtížné slyšet hlas vašeho vyššího já.
Můžete jednoduše změni svůj přístup a znovu otevřít svůj duchovní sluch všem frekvencícm.
Protože vaše pevné rozhodnutí vypnout zvuk způsobilo vytvoření bloku.
Jednoduš se nyní rozhodněte slyšet kompletní škálu zvukových frekvencí.

OCHRANA VAŠICH FYZICKÝCH UŠÍ.:

Zvyšující se citlivost ke zvukovým frekvencím andělů zaznamenáváte, že vám hlasité zvuky vadí víc než dříve.
POŽÁDEJTE SVÉ ANDĚLY : někteří lidé mají tiché anděly a introvertní duchovní průvodce. Stejně jako při rozhovoru s živým člověkem, se nebojte bytost, která k vám promlouvá, požádat:
"MŮŽETE PROSÍM MLUVIT TROCHU HLASITĚJI ?"
Božskou komunikaci vždy řídíte vy a chcete-li, aby nebesa ztišila intenzitu zvuku, stačí jen požádat.

.................................................................................................................................................

Zpracováno podle Doreen Virtue Ph.D

SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ VEDENÍ ???

23. června 2018 v 6:53 | Marie Blankytná |  O naší duši
JAK ROZEZNAT SKUTEČNÉ A FALEŠNÉ VEDENÍ ???

Pokud jde o myšlenky , nápady, zjevení , všímejte si těchto znaků :.......................
...................................................................................

- DŮSLEDNOST :

Skutečné vedení je opakované a příslušný nápad na vás bude dotírat opakovaně a bez ustání. I když bude přibývat detailů a způsobů využití, základní myšlenka zůstává stejná.

NEPRAVÉ VEDENÍ MĚNÍ NEUSTÁLE SVOU PODOBU A SMYSL.!!!!!

- MOTIVACE .
Skutečné vedení je motivované touhou po vylepšení dosavadní situace Ú JAKO VEDLEJŠÍ EFEKT MŮŽE PŘINÉST I SLÁVU NEBO FINANCE/

HLAVNÍ MOTIVACE FALEŠNÉHO VEDENÍ JE V NABYTÍ SLÁVY A BOHATSTVÍ.

- TÓN :

Skutečné vedení je povznášející, motivující, povzbuzující. žene vás vpřed slovy : "Dokážeš to :

FALEŠNÉ VEDENÍ JE OPAKEM, CUPUJE VAŠE SEBEVĚDOMÍ NA KOUSKY.

- BLÍZKOST :

Skutečné vedení odpovídá vaším zájmům, nadání, sklonům a vášním.

FALEŠNÉ VEDENÍ VÁS VEDE K AKTIVITÁM, KTERÉ VÁM NIC NEŘÍKAJÍ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDITACE S MURIELEM

22. června 2018 v 6:25 | Marie Blankytná |  O naší duši
ZKUSTE MEDITACI S RAMIELEM- VLÁDNOUCÍM ANDĚLEM ZNAMENÍ RAKA, ABYSTE JASNĚJI POCHOPILI, JAK SI VYTVOŘIT POŘADÍ TOHO, CO BYSTE MĚLI DÁLE V ŽIVOTĚ UDĚLAT.

........................................................................................................................................................

- SEDNĚTE SI A CHVÍLI RELAXUJTE. VYHRAĎTE SI ASI 20 MINUT, KDY NEBUDETE RUŠENI
-v duchu požádejte Ramiela, ať je s vámi pro vaše nejvyšší dobro,
- asi půl minuty se dívejte na jeho obrázek, aby vám pomohl vizuálně se spojit se svou andělskou energií
- zavřete oči a dýchejte tam zhluboka, jak jen umíte, představujte si, že každým vdechnutí- nadechnutím přijímáte čistou zlatou energii /Božská láska /, přímo z hlavy až na dolní konec páteře
- při výdeších vydechujte svůj nedostatek sebedůvěry či vaše starosti
- vydechujte svoje pochybnosti, aby je andělé rozptýlili
- když se cítíte klidní a naplnění zlatou energií lásky, představte si, že vám vědomí může sestoupit na úroveň srdce, takže žádejte o pomc srdcem plněným láskou
- v duchu si ještě představte Ramielův obrázek
- požádejte Ramiela, aby vám na svých reflexních křídlech ukázal , nebo vám v srdci řekl, co by mělo být nejdůležitější pro vaše nejvyšší dobro. To, co zahlédnete, nebo uvidíte - ať je to cokoli - to musíte řešit jako první
- poděkujte Ramielovi za pomoc.

.......................................................................................................................................................

Dva výroky, které si můžete přeříkávat každý den s Murielem. Lze si je přizpůsobit, aby odpovídaly vašim vlastním požadavků :

I. ABYSTE DOKÁZALI ZAUJMOUT STANOVISKO :

" MURIELI, VÍM, ŽE V BUDOUCNU BUDU UMĚT ZAUJMOUT STANOVISKO PRO SVOJE NEJVYŠŠÍ DOBRO. POMOZ MI INTUICÍ, ABYCH VĚDĚL, KDY PROMLUVIT , A TAK POUŽÍT SVOU MILUJÍCÍ ENERGII, KTERÁ POSÍLÍ MOU SEBEDŮVĚRU, NEBOŤ TOTO BUDE ZAČÁTEK MÉ PROMĚNY "

II. PRO ODVAHU A SEBEJISTOTU :

" MURIELI, VÍM, ŽE TEĎ JE TA SPRÁVNÁ DOBA, ABYCH MĚL ODVAHU BÝT SÁM SEBOU. TAK TĚ PROSÍM O TVOU MILUJÍCÍ PODPORU, PROTOŽE PRÁVĚ DĚLÁM TYTO PRVNÍ ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ KROKY SMĚREM K SEBEJISTOTĚ A SPOKOJENOSTI."
................................................................................................................................................


MURIEL - ANDĚLSKÝ VLÁDCE RAKA

21. června 2018 v 17:28 | Marie Blankytná
ZNAMENÍ RAKA - 21.6 - 22. 7

MURIEL - JSEM HLAS VAŠEHO SRDCE.
Možná jste sebejistí , milující, milí, vždy berete ohledy na na názory ostatních, ale děláte vždy všechno proto, abyste se vyhnuli neshod, potlačujete svoje pocity ? Pokud tomu tak je, můžete si s tím přivodit problémy, protože život ve lži někdy vede k samotě, nebo dokonce k něčemu horšímu. Spokojenost vychází z vnitřního klidu.
Pomohu vám vyjádřit se tím, že vám do srdce pošlu růžové paprsky lásky a ukážu vám způsob, jak řešit konflikty a jak objevit vlastní pravdu.
............................................................................................................................................................


MURIELŮV RAK JE VODNÍ ZNAMENÍ - JE OVLÁDÁN MĚSÍCEM.
VLÁDCE MĚSÍCE JE GABRIEL, KTERÝ VÁM PŘINÁŠÍ SÍLU INTUICE A POMÁHÁ DÁT DO ROVNOVÁHY ŽENSKOU STRÁNKU OSOBNOSTI.

VLASTNOSTI spojené s Rakem a Murielem :

-sebedůvěra
-spokojenost v práci
-spokojenost s postavením
-náhled do vlastního nitra
-sebeovládání
-odvaha mluvit otevřeně

ANDĚLÉ živlů nabízejí následující vodní síly :

-očištění od záležitostí z minulosti
-pozvednutí nálad pomocí olejů a esencí

GABRIEL - vládnoucí planetární anděl ovlivňuje :

-naděje
-sny
-intuici ve funkcích i vztazích

ROSTLINY, stromy a květiny pro Muriela a Raka:

-javor- jehličnany- všechny stromy bohaté na mízu
-květiny v barvách Raka - obzvláště lilie, růže, svlačce, muškáty
-bylinky - estragon- sporýš
-esence - protože jde o vodní znamení, dejte pár kapek esence jmenovaných rostlin a bylin na hladinu vody do misky. Při spojení vůně s vodou můžete meditivat

BARVY RAKA :

-odstíny růžové, bílé a žluté - od světlých po tmavší odstíny, stejně jako zlatá a stříbrná.

KRYSTALY pro meditaci RAKA :

-mléčný křemen
-měsíční kámen
-sádrovec /nepoužívat sádrovec ve vodě/
-růžový křemen
-perly
-světlý citrín
-rodochrozit
................................................................................................................................................

MY A POHYB

20. června 2018 v 6:01 | Marie Blankytná |  Zdraví
Léčivá chůze:

Zdravý pohyb, který doslova změní váš život
Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé dělají. Pokud nemá někdo nějaká tělesná postižení, bereme ho jako něco zcela přirozeného.


Chůze je ten nejzákladnější pohyb, jaký lidé dělají. Pokud nemá někdo nějaká tělesná postižení, bereme ho jako něco zcela přirozeného. Jedna francouzská studie došla k závěru, že přínosům chůze bychom měli věnovat mnohem větší pozornost, než to zatím děláme. Platí to hlavně s přibývajícím věkem.
Zdravotní přínosy chůze

Přínos chůze u lidí ve věku nad 65 let je přímo neskutečný. Během 12 leté studie o vlivu chůze na tuto věkovou kategorii lidí se zjistilo, že pouze 15 minut chůze snížilo úmrtnost až o 22 %! Uvedený efekt byl ještě výraznější s přibývajícími minutami. Jak uvádí Dr. David Hupin, lékař z Oddělení klinické a pohybové fyziologie z Univerzitní nemocnice v Etienne ve Francii, který se na uvedené studii podílel:
"Věk není žádná výmluva pro necvičení. Je dokázáno, že pravidelná fyzická aktivita má na zdraví mnohem lepší vliv než medicínské terapie. Avšak jen méně než polovina starších lidí mívá doporučených 150 minut středně namáhavé nebo 75 minut náročnější fyzické aktivity každý týden."
Uvedené zjištění by nemělo být žádným překvapením. Jelikož chůze je nejzákladnějším pohybem pro člověka, její efekt na různá onemocnění byl důkladně prozkoumán.
Proč lidé ignorují chůzi

Chůzi většina lidí nepovažuje za takzvané aerobní cvičení, a proto její přínosy ignorují.
Definice "aerobního cvičení" je, že takové cvičení musí stimulovat srdce a plíce k tomu, aby společně napumpovali do těla extra kyslík pro svaly.
Skutečnost je však taková, že k tomuto dochází dokonce i při pomalé chůzi. Samozřejmě, čím rychleji kráčíte, tím je uvedený efekt větší. Zvýšená kardiovaskulární aktivita znamená, že živiny jdou tam, kam musí, aby tělo dokázalo zvládnout uvedené cvičení. Energie se tak vydává, namísto jejího uskladňování. To posiluje vaše orgány, svaly i kosti.
Naše těla se totiž vyvinula pro pohyb, ne pro sezení či ležení. Je bez pochyb, že sedavý způsob života, který nezahrnuje adekvátní množství pohybu, vede k nemocem. Nízké hladiny fyzické aktivity způsobují takzvaný "syndrom úmrtí ze sezení" Zřejmě jste o takovém syndromu ještě neslyšeli, ale jedná se o reálnou věc, která se považuje za velkou zdravotnickou tíži způsobující každoročně u mnoha lidí vznik vícenásobných chronických onemocnění a dokonce úmrtí. Jak říká staré přísloví: "Orgán, který se nepoužívá, zakrňuje". To platí nejen o svalech, ale o každém subjektu, včetně kostí, srdce či plic. A pohyb je život. Další studie o tom, jak chůze ovlivňuje organismus:
Studie z roku 2016 zjistila, že zvýšení množství chůze u dětí s obezitou na 45 minut denně, 5 dní v týdnu, dokázalo zvýšit kapacitu jejich plic již za 6 týdnů. Navíc intervalový trénink není jen pro vysoce intenzivní aerobní cvičení. Střídání rychlé a pomalé chůze zvyšuje vaši kondiční úroveň lépe, než chůze o konstantní rychlosti. Zvláště přínosné jsou procházky venku v přírodě, a to hlavně pro duševní pohodu a zdraví. Prostředí venku bez rušivých vlivů mobilů a počítačů zlepšuje náladu, snižuje stres a snižuje pocity deprese. Navíc sluneční světlo stimuluje v pokožce tvorbu vitamínu D, jehož nedostatek se v dnešním rozvinutém světě považuje přímo za epidemii. Pokud nemáte možnost jít ven, i chození uvnitř dokáže poskytnout tělu mnohé přínosy. Studie provedená Stanfordovou univerzitou zjistila, že chůze na běžícím pásu uvnitř měla téměř stejný vliv na tělo, jako chůze venku (samozřejmě bez extra bonusu v podobě vitamínu D). Proto, ať už venku nebo v uvnitř, chůze výrazně vítězí nad vysedáváním - co se týče zlepšení mentálního zdraví.
Procházka v parku jako prevence a lék:
Pokud nás něco bolí, instinktivně se toho nechceme dotýkat. Paradoxem však je, že pravidelná chůze zlepšuje mobilitu a snižuje riziko úrazů.

Každé cvičení, při kterém jde o překonávání váhy a gravitace posiluje kosti a pojivové tkáně (vazy, šlachy, chrupavky a klouby), ve kterých se zvyšuje prokrvení a zásobování živinami. Asociace pro artritidu z těchto důvodů vřele doporučuje chůzi jako terapii při bolestech kloubů. Jak uvádí:
"Když nechodíte, klouby jsou ochuzeny o životně důležité živiny, což může přispívat k dalšímu zhoršování jejich stavu a degeneraci".
Americká asociace srdečních onemocnění uvádí, že obyčejná chůze snižuje riziko vysokého krevního tlaku, hromadění cholesterolu v cévách, infarktu a mozkové mrtvice. Proto doporučuje mít zdravý pohyb alespoň 30 minut každý den, celkem 150 minut týdně (počítá i se dny odpočinku) mírné aktivity nebo 75 minut intenzivnější aktivity. Chůze přitom vůbec nemusí být provedena v jednom kuse, může se rozložit. 15 minutová procházka je stejně dobrá jako 30 minutová. Začněte pomalu a postupně přidávejte.
To není všechno.
Další přínosy chůze:

Zdravotní přínosy chůze zdaleka nekončí výše vyjmenovanými. Míváte problémy se spánkem? Projděte se. Sdružení pro spánek vyhodnotilo jednu studii, z níž vyplynulo následující:
"Středně intenzivní aerobní cvičení, jakým je například chůze, snížila čas potřebný na usnutí a zvýšila délku spánku u lidí s nespavostí v den provedení, ve srovnání se dnem bez fyzické aktivity". To je vskutku působivý výsledek pro jednu procházku, co říkáte?
Závěr:

Na závěr zmiňme ještě jednu meta-analýzu ze 7 zemí, která trvala 11 let. Zjistila, že pravidelná chůze snížila výskyt kardiovaskulárních příhod (infarktů a mrtvice) o 31 % a úmrtnost na ně o 32 %. Chůze pár kilometrů denně rychlostí jen 3 až 4 km/h vás ochrání před mnoha vážnými onemocněními. Ne každý z nás může cvičit hodiny v tělocvičně nebo běhat po schodech. Téměř každý z nás však může chodit. Všechny přínosy uvedené v tomto článku skutečně stojí za to, abyste každý den trochu procházeli. Jediné, co k tomu potřebujete,

je pár kvalitních bot a 15 minut denně.!!!!!!!!

ČLÁNEK BYL PŘEVZAT Z EMAILU.

JASNOMYŠLENÍ A NAŠE VÍRA

18. června 2018 v 6:33 | Marie Blankytná |  O naší duši
NĚKOLIK ZPŮSOBŮ, JAKÝMI JSTE MOŽNÁ NĚKDY SKRZE SVÉ MYŠLENKY NAVÁZALI NA BOŽSKOU KOMUNIKACI.:

- POTKALI JSTE NĚJAKÉHO ČLOVĚKA A NAJEDNOU JSTE O NĚM VĚDĚLI DETAILY, ANIŽ BYSTE HO DŘÍVE ZNALI NEBO O NĚM SLYŠELI
- VĚDĚLI JSTE O NĚČEM, CO SE VZTAHUJE K URČITÉ UDÁLOSTI, ANIŽ BYSTE O TOM ČETLI NEBO SLYŠELI
- MĚLI JSTE NEBLAHÉ TUŠENÍ NĚČEHO NEHEZKÉHO A ONO SE TO PAK PŘIHODILO
- PRONÁSLEDOVALA VÁS NĚJAKÁ MYŠLENKA, TŘEBA NÁVOD NA SEPSÁNÍ KNIHY, TU JSTE IGNOROVALI A ON TO VYPLNIL NĚKDO JINÝ A VYDĚLAL I MAJETEK
- ZTRATILI JSTE DOKLADY- PENĚŽENKU- POŽÁDALI JSTE ANDĚLY O NÁPOVĚDU A ONI VÁS DOVEDLI TAM, KDE JSTE VĚCI NAŠLI.

SKUTEČNÉ BOŽSKÉ JASNOMYŠLENÍ JE OPAKOVANÉ A POZITIVNÍ.
PŘIVÁDÍ VÁS NA MYŠLENKY JAK ZLEPŠIT ŽIVOT VÁŠ I DRUHÝCH.
JEHO PODSTATOU JE SLUŽBA A JESTLI VÁM PŘINESE SLÁVU NEBO JINÝ EFEKT , JE TO JENOM VEDLEJŠÍ EFEKT, NIKOLI HLAVNÍ SMYSL.
POKUD SE JEDNÁ O SKUTEČNÉ JASNOMYŠLENÍ DOSTÁVÁTE INSTRUKCE KROK ZA KROKEM.
BŮH VÁS UČÍ VŽDY JEDEN KONKRÉTNÍ KROK.
TATO INFORMACE PŘIJDE JAKO NEODBYTNÁ MYŠLENKA, POCIT, VIZE, - JEŽ VÁS NUTÍ NĚCO UDĚLAT.
JSTE VEDENI KROK ZA KROKEM A JE JENOM NA VÁS ZDA POSLECHNETE, NEBO IGNORUJETE.
TOTO VEDENÍ K VÁM PROUDÍ, KDYŽ JE MYSL OTEVŘENÁ- VE SPÁNKU - PŘI MEDITACI - PŘI CVIČENÍ - TEHDY, KDY SE MYSL VYMYKÁ Z KONTROLY.
TOTO VEDENÍ PŘICHÁZÍ NENÁPADNĚ JAKO OPAKUJÍCÍ SE MYŠLENKY, NEBO NÁHLÁ VNUKNUTÍ.
MNOHEM OTEVŘENĚJŠÍ A VNÍMAVĚJŠÍ JSME PŘI POBYTU NA ČERSTVÉM VZDUCHU, KDY STROMY, VZDUCH A ROSTLINY POMÁHAJÍ ZBYSTŘIT SMYSLY.

.................................................................................................................................................

Zpracováno podle Doreen Virtue Ph.D

JASNOMYŠLENÍ - DUCHOVNÍ VÝUKA

16. června 2018 v 6:12 | Marie Blankytná |  O naší duši
KDYŽ PŘIJÍMÁTE NEBESKÁ POSELSTVÍ- SDĚLENÍ V PODOBĚ MYŠLENEK.
Když narazíte na nějakou znalost, jíž jste si jistí a přitom nevíte, jak jste ji získali, jedná se o JASNOMYŠLENÍ nebo také o "čisté vědění "
Možná se vám někdy stalo, že mluvíte s někým o záležitosti, která je vám neznámá, ale cosi uvnitř vám napovídá a vy se toho držíte, aniž byste měli jediný důkaz o pravdivosti tohoto tvrzení. Váš protějšek se vás ptá: "A JAK TO VÍŠ "? a vám nezbývá než odpovědět -: " PROSTĚ TO VÍM. "

SKUTEČNÉ SETKÁNÍ S ANDĚLY ZAHRNUJE MYŠLENKY:

- návazné a opakující se
- jejich hlavním tématem je šance pomoci vyřešit nějaký problém nebo pomáhat jiným
- jsou pozitivní a povzbuzující
- přesně vám říkají, jaký krok máte udělat právě teď a jakmile jej dokončíte, poradí vám, jak dál
- vzrušující nápady, které vás posilují
- nápad přijde z ničeho nic a je to odpověď na vaše modlitby
- nápad , který přijde, vyžaduje od vás činy a práci
- nápad působí skutečně a dává smysl
- nápad odpovídá vaším zájmům, vášním, talentům
- víte, že některý z vašich blízkých mrtvých je vám nablízku, i když jej nevidíte

...........................................................................................................................................

FALEŠNÉ VEDENÍ PRODUKUJE MYŠLENKY :

-náhodné a stále se měnící
- jejich hlavním tématem je šance zbohatnout , nebo se proslavit
- pesimistické a urážlivé
- ponoukají vás myslet ne nejhorší konce
- depresivní, ustrašené myšlenky
- nápad je návodem na rychlé zbohatnutí
- nápad působí povrchně a neuváženě
- nápad nesouvisí s ničím, co jste kdy dělali, nebo o co jste se zajímali
- nápad je spíše touhou uniknout ze současné situace než přáním pomáhat ostatním.

.............................................................................................................................................

JAK SE CHRÁNIT....

14. června 2018 v 6:49 | Marie Blankytná |  O naší duši
JASNOCÍTÍCÍ LIDÉ SI ČASTO STĚŽUJÍ, ŽE JSOU PŘÍLIŠ CITLIVÍ.

"Vstřebávám toxickou energii druhých lidí, jsem jí úplně zahlcena, protože cítím emoce jiných lidí", jsou dvě hlavní stížnosti velmi citlivých lidí.
Masáže, léčba energií,léčitelství, zdravotnictví, poradenství - to jsou příklady typického zaměstnání lidí, kteří chápou jiné skrze svoje pocity. A i když tito lidé ve svých oborech vynikají, musí zároveň odhadnout,, jak se vyhnout tomu, aby vstřebávali zbytky negativních emocí svých klientů.

DVA ZPŮSOBY, JAK SI S TÍMTO PROBLÉMEM PORADIT :

i.PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ- hudba a růžové světlo:

a/ hudba - funguje jeko duchovní štít, obklopující nás ochrannou energií V náročných situacích je dobré mít stále puštěnou hudbu. Je to zároveň i očistná procedura.
Archanděl Sandalfon zárovenˇs arch. Michaelem odstraňuje s její pomocí následky strachu.

b/ růžové světlo : obklopte se válcem růžového světla. Představte si sama sebe, že jste obklopená vysokým válcem růžového světla, jako byste byli uvnitř pouzdra na rtěnku, která končí kousek nad hlavou a kousek pod nohama, je otevřená nahoře i dole.

.........................................................................

II. OČISTNÉ PROCEDURY : ZBAVUJÍ TOXICKÝCH ENERGIÍ, KTERÉ VSTŘEBÁTE, VČETNĚ ENERGIÍ, KTERÉ VYTVOŘÍTE VAŠIMI VLASTNÍMI OBAVAMI - STRACHY.

Občas se cítíme unaveni, podráždění nebo deprimovaní, aniž bychom tušili proč tomu tak je. Na vině je často kontakt s lidmi, kteří jsou negativně naladěni. Pokud je náplň vaší práce pomoc ostatním, jste vysoce ohroženi toxickými emocemi a je proto životně důležité se od těchto energií očišťovat.

a/ ROSTLINY - snadný způsob je využít energie Matky Přírody. Rostliny dokáží měnit nižší energie jsou-li poblíž postele, zatím co spíte, dokáže rostlina udělat zázraky.
Absobruje těžkou energii, kterou jste přes den nasáli a pošle ji do éteru. Rostlině nijak neuškodí.
Pracujete-li jakýmkoliv způsobem s lidmi, mějte rostliny poblíž místa , kde pracujete. Andělé říkají, že nejlépe se osvědčují velkolisté rostliny, protože velkou plochou listů odčerpají víc negativních energií.

b/ PŘETÍNÁNÍ ÉTERICKÝCH VLÁKEN - kdykoli si k vám někdo vytvoří závislost, vzniká mezi vámi vlákno. Tato vlákna vypadají jako chirurgické trubičky a závislý člověk z vás pomocí těchto trubiček vysává energii. Nemusíte vlákno vidět, ale cítíte, že jste unaveni, bez energie, bez chuti, jste smutní a nevíte proč tomu tak je.
Je dobré "přetnout vaše vlákna". Tím onu osobu neodmítáte, neopouštíte ji, ani se s ní nerozcházíte. Jenom přetínáte, odstraňujete nefunkční, na strachu vytvořenou závislost založenou na strachu. Láskyplná část vztahu zůstává nedotčená.
Abyste přeťali tato vlákna, v duchu nebo nahlas vyslovte :

"ARCHANDĚLI MOCHAELI, VOLÁM TĚ NA POMOC. PROSÍM, PŘETNI VLÁKNA STRACHU, JEŽ VYSÁVAJÍ MOJI ENERGII A VITALITU. DĚKUJI TI. I
Možná pocítíte změny tlaku v hlavě nebo jiná znamení, že se něco děje.
Lidé na druhém konci vlákna na vás myslí, aniž na věděli proč.
Pamatujte si, že vy nejste zdrojem jejich energie, je to BŮH .
Vlákno se vytvoří znovu, když si k vám někdo vytvoří cestu založenou na strachu. Proto přetínejte tato vlákna, kdykoli je třeba, dle vašich pocitů.

c/ VYSÁVÁNÍ : máme-li o někoho strach, viníme-li se z neštěstí jiného člověka, masírujeme-li někoho, kdo se trápí emocionální bolestí, můžeme ve snaze pomoci omylem převzít tuto negativní duševní energii často na sebe.
řekněte si v duchu : " ARCHANDĚLI MICHAELI VOLÁM TĚ NYNÍ, ABYS ODSÁL ZE MNE NÁSLEDKY STRACHU."
jSTE -LI OPRAVDU CITLIVÍ A VNÍMAVÍ, MŮŽETE VIDĚT BARVY , KTERÝMI SE PREZENTUJE, MODRÁ -ČERVENÁ , NEBO FIALOVÁ,můžete také vidět velkého anděla.
Představujte si, že Michael drží v ruce odsávací hadici, kterou přikládá na místa vašeho těla tam, kde cítíte bolest, nepohodu, disharmonii, proto jej myšlenkou- vizualizací navádějte na tato místa.
Tato technika vysávání je jednou z nejsilnějších očistných procedur.

d/OČISTNÁ ENERGIE VODY:
místo, kde pracujete s energiemi můžete opatřit očistnou energií vody. Můžeme si nainstalovat pokojovou fontánku, kterou budeme plnit diamantovou vodou. Jemné kapičky diamantové vody budou jímat negativní energie a stálým koloběhem budou udržovat čisté prostředí. Můžeme přidat rostliny širokých listů nejen pro dekoraci, ale také k očistě prostředí. Voda+ účinek rostlin = účinnější očista.

...............................................................................................................................................

V příštím pokračování si přečteme o jasnomyšlení. Hodně štěstí. M.

ZVÝŠENÍ JASNOCÍTĚNÍ

12. června 2018 v 6:33 | Marie Blankytná |  O naší duši
Pokud nejste přirozeně orientováni na pocity, můžete k aktivování tohoto významného způsobu božské komunikace použít následující metody. Jakmile začneme vnímat citlivěji své emoce a fyzické pocity, život se stane bohatším, vztahy se prohloubí, pocítíme větší pochopení a božskou lásku, mnohem lépe chápeme ostatní, budeme vyrovnanější a ochotnější, budeme si lépe uvědomovat a následovat svoji vlastní intuici.

I.SPĚTE V BLÍZKOSTI KŘIŠŤÁLU:

pyramidku nebo váleček křišťálu, který je na jednom konci ukončený špičkou, položíme na noční stolek nebo pod postel. Může jich být i víc. Otočíme je špičkou k místu, kde spočívá hlava. Jsou-li pod postelí, postavte je tak, aby špičkou směřovaly k vašemu srdci. S tím pak poroste vaše vnímavost a pak budete muset otočit krystaly špičkou od sebe. Vysoce citliví lidé občas trpí nespavostí, jsou-li krystaly příliš blízko místu jejich spánku.

II. NOSTE NÁHRDELNÍK Z RŮŽENÍNU :

růženín dokáže otevřít srdeční čakru. Tento růžový kámen je sladěn se srdeční čakrou.

.........................................................................................................................................................

PROGRAM DUCHOVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

10. června 2018 v 6:37 | Marie Blankytná |  O naší duši
J A S N O C I T : přijímání poselství v podobě pocitů

Emocionální nebo fyzický pocit je způsob, jímž se se svými anděly setkává většina lidí. Pokud si nejste jisti, zda skutečně toto prožíváte, zaměřte se na tyto znaky .:

- pociťujete teplo a něhu jako v láskyplném objetí
- vzbuzují ve vás bezpečí, i když jde o nějaké varování
- pocit je často doprovázen vůní květin nebo vůní, která je typická pro vašeho milovaného zemřelého
- možná pocítíte, jako by se někdo vedle vás posadil a matrace se prohnula
- pociťujete změny tlaku a teploty
- můžete se cítit buď ospalí nebo hyperaktivní
- vytrvale se opakuje vnitřní nutkání učinit určitou životní změnu
- máte pocit, že vás někdo hladí po vlasech, ramenou
- máte pocit, že je vám někdo nablízku, třeba nějaká vaše blízká zemřelá osoba
- je to přirozené, jako by k vám zážitek přicházel zcela svobodně.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Představy nebo falešné vedení produkují pocity :

-chladu a nepohody
-strach a panika
-žádná vůně, spíše cítíte zápach
-možná ucítíte dotěrné důvěrné dotyky
-zdá se vám, že se v pokoji ochladilo
-máte pocit beznaděje, úplné samoty
-instinkt vám napovídá, že prožitek nebyl skutečný
-vnitřní nutkání změnit svůj život, jsou vám podsouvána stále nová témata a nápady a vychází tudíž ze zoufalství, nokoli z Božího vedení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpracováno podle D.Virtue Ph.D

PROŽÍVÁTE PROGRAM DUCHOVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ?

9. června 2018 v 6:14 | Marie Blankytná |  O naší duši
V NEBI JE MNOHO BYTOSTÍ , JEŽ NÁM CHTĚJÍ POMÁHAT A NEMUSÍ TO BÝT JENOM NAŠI ANDĚLÉ STRÁŽNÍ. NĚKTEŘÍ Z NICH JSOU OBYČEJNÍ LIDÉ, KTEŘÍ ZEMŘELI A TOUŽÍ RADIT A POMÁHAT ŽIVÝM. MNOZÍ JSOU VELMI VZDĚLANÍ-TALENTOVANÍ A MOHOU ORGANIZOVAT TAKZVANÝ "PROGRAM DUCHOVNÍHO UČENÍ".

Na Zemi bývá rádcem ten, kdo vyniká ve vámi zvoleném oboru a může vám proto ukázat různé triky, jak co chodí, udílet rady, vést vás a zasvěcovat. Program duchovního učení je podobný- i zde je vám přidělen "odborník", který vás provede procesem spojeným s vaším zvoleným povoláním nebo vašimi zálibami.

Můžete spolupracovat s jakoukoliv známou nebo neznámou osobou z duchovního světa.. Většina z nich je šťastná, může -li předat svoje znalosti dál. Pomoc ostatním jim dává pocit, že dělají něco smysluplného, tak jako vás těší práce, která je prospěšná jiným lidem. Za jejich služby jim nemusíte nic platit a můžete se s nimi setkávat doma - klidně v pyžamu.

Ať už jste přesvědčeni, že tyto vzkazy od duchovních učitelů jsou doslovné nebo jenom metaforické, zjistíte, že psaní otázek a odpovědí získaných skrze myšlenky slova, pocity , nebo představy vám otevírá přístup k novým nápadům a kreativitě.

jde o :
JASNOCIT - přjímáte-li nebeská poselství v podobě pocitů
Emocionální nebo fyzický "pocit " je způsob, jímž se se svými anděly setkává většina lidí.

JASNOMYŠLENÍ - přijímáte nebeská poselství v podobě myšlenek

JASNOSLYŠENÍ - přijímáte poselství pomocí zvuků

JASNOVIDĚNÍ - přijímáte poselství pomocí obrazů.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je překáždkou ?

Tou úplně nejběžnější překážkou dosažení těchto stavů duše je přílišná snaha prohlédnout. Když příliš silně "tlačíme na pilu", nebo se přepínáme, dojde k zablokování. Je to proto, že jakékoliv napětí pramení ze strachu, jehož původcem je EGO, které je stoprocentně neduchovní.
Příliš se snažíme, když někde hluboko cítíme strach, že něčeho nebudeme schopni dosáhnout- proto raději používáme sílu. Skrytá negativita může zrušit hodiny strávené pozitivním myšlením, afirmacemi atd...
STRACH SE POTOM STÁVÁ NEGATIVNÍ MODLITBOU, KTERÁ K NÁM PŘITAHUJE NEŠTĚSTÍ- PŘESNĚ TO- ČEHO SE NEJVÍC BOJÍME.

..................................................................................................................................................
V DALŠÍCH POKRAČOVÁNÍCH PROBEREME JEDNOTLIVÉ DRUHY CITLIVOSTI - zpracováno podle D.Virtue Ph.D

MALÝ ZÁZRAK PŘÍRODY

5. června 2018 v 6:42 | Marie Blankytná |  Zdraví
Pažitka

je malý zázrak přírody! Chrání před rakovinou jícnu, žaludku, prsu i plic!

Pažitka není náročná na pěstování a měl by ji mít každý doma. Je totiž nejen chutná, ale i velmi zdravá.
Pažitka je nenápadná zelenina, která by neměla chybět v žádné domácnosti. Pěstovat se dá venku na zahradě, ale i v panelákovém bytě někde na okně. Má velmi široké využití a je výtečným pomocníkem hlavně ve studené kuchyni. Kromě toho, že je dobrá, má v sobě obrovské množství zdravých látek a dokáže vaše tělo chránit i proti mnoha druhům rakoviny!
Pažitka je hojně rozšířená v Evropě, Asii i na severu Ameriky. Chutná a voní jako jemná cibulka. V kuchyni má široké použití. Dá se jí ochutit chléb s máslem (sádlem) nebo polévky. Vylepšuje chuť brambor, vaječných jídel, polévek a omáček. Přidává se i k lehkým rybím specialitám nebo do omáček. Pažitka povzbuzuje chuť k jídlu, podporuje trávení, usnadňuje zažívání při rekonvalescenci a má protizánětlivé účinky. Je ceněna pro velký obsah bílkovin, je zdrojem vitamínu C i B2 a celé řady minerálů, jako je sodík, vápník, železo nebo fosfor. Doporučuje se konzumovat jen v syrovém stavu, neboť sušená ztrácí své aroma.

Proč jíst pažitku?
1. Pažitka výborně podporuje chuť k jídlu a tvorbu trávicích šťáv.
2. Je účinná proti střevním parazitům.
3. Snižuje krevní tlak.
4. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, riboflavin, draslík, vápník, fosfor, sodík, železo a beta-karoten.
5. Nať pažitky má mnohostranné využití. Je neocenitelnou hlavně ve studené kuchyni.

Účinné látky v pažitce
Obsahuje vysoké množství vitamínu C, dále riboflavinu, draslíku, vápníku, fosforu, sodíku, železa a beta-karotenu.

Význam pažitky pro zdraví
Pažitka je výborné stomachikum - podporuje chuť k jídlu a tvorbu trávicích šťáv. Je účinná i proti střevní parazitům a snižuje krevní tlak. Chrání před rakovinou jícnu, žaludku, tlustého střeva, prsu i plic. Má také protisklerotický, dezinfekční a imunostimulační účinek.

Čistí střeva
Je ideální jako dobrá uklízečka našich střev. Měli by ji jíst lidé s vysokým krevním tlakem. Obsahuje prospěšné vitamíny, vápník, železo i betakaroten.

Zdravotní výhody pažitky
Pažitka má velmi nízký obsah kalorií, 100 g čerstvých listů obsahuje pouze 30 kalorií. Nicméně, bylinka obsahuje mnoho znamenitých flavonoidů, antioxidanty, rostlinné vlákniny, minerální látky a vitamíny, které mají osvědčené přínosy pro zdraví.

Podobně jako jarní cibulka obsahuje pažitka více rostlinné vlákniny než ostatní zástupci cibulovitých rostlin jako cibule, šalotka, pórek a podobně. 100 g čerstvých listů vám poskytne 2,5 g, což je 7 % z denní doporučené dávky vlákniny.

Obsahuje alicin. Laboratorní studie ukazují, že alicin snižuje produkci cholesterolu. Dále se také potvrdily antibakteriální, antivirové a antihoubové účinky.

Alicin také snižuje tuhost cév a tím pažitka snižuje celkový krevní tlak. Kromě toho má fibrinolytické účinky, které odstraňují sraženiny v cévách, což pomáhá snížit celkové riziko ischemické choroby srdeční (ICHS), periferní cévní onemocnění a mrtvice.

Pažitka překvapivě obsahuje více vitaminu A než jakékoliv jiná cibulová zelenina. 100 g čerstvých listů obsahuje 145 % denní doporučené dávky. Kromě toho zelené listy obsahují jiné flavonoidy, fenolové antioxidanty, jako jsou karoteny zea-xanthin a lutein. Společně tyto sloučeniny pomáhají chránit lidské tělo před rakovinou plic a ústní dutiny.

Pažitka má také některé další důležité vitamíny, jako je vitamin C a K, ve skutečnosti, pažitka je jedním z nejbohatších zdrojů vitamínu K. 100 g čerstvých zelených lístků obsahuje 212,7 mikrogramů nebo 177 % doporučené denní dávky tohoto vitaminu. Vědecké studie ukazují, že vitamín K má potenciální úlohu pro zdraví kostí, a to podporou tvorby kostí a jejich posilování. Vitamin-K v potravě pomáhá předcházet poškození neuronů v mozku, a tím se podílí při léčbě a zpomalení postupu Alzheimerovy choroby.

Čerstvá pažitka je bohatým zdrojem folátů. 100g listů pažitky zajišťuje 105 mikrogramů nebo 26 % denní doporučené dávky folátů. Kyselina listová je nezbytná pro syntézu DNA a buněčného dělení. Přiměřené množství kyseliny listové v potravě během těhotenství může pomoci zabránit defektem neurální trubice plodu dítěte.

V listech pažitky jsou zastoupeny i vitamíny ze skupiny B-komplex, stejně jako některé základní minerální látky, jako je měď, železo, mangan, zinek a vápník. Listy zeleniny obsahují několik důležitých vitamínů, jako je pyridoxin, kyselina pantotenová, niacin, riboflavin, thiamin, a to vše ve zdravých poměrech.

.................................BYLO PŘEVZATO ............................................................................................

ČERVEN - TENKÉ STŘEVO

1. června 2018 v 6:18 | Marie Blankytná |  Zdraví
Připomínka - celý článek najdete dne 1.6. 2017 - zpracováno podle Kalendáře léčitele J.Janči
......................................................................................................................................................

TENKÉ STŘEVO :

je nejvíce ohroženým orgánem tohoto měsíce. Bývá podrážděné a je třeba ho uklidňovat. Především bychom neměli zapomínat, že jakousi součástí tenkého střeva ja dvanácterník, který spolu s ním má hlavní podíl na na vstřebávání potřebných látek do organismu.
Potíže se projevují zcela nenápadně, ale po určité době dochází k bolestem v horní části břicha, k nechutenství, někdy až k neschopnosti udržet potravu, zejména přes den. Jediné možné ověření stavu je zjištění pomocí reflexní terapie.

......................................................................................................................................................

dráha tenkého střeva, do pozice jdeme vždy při výdechu.
......................................................................................................................................................