JAK VIDĚT ANDĚLY ?

30. června 2018 v 6:02 | Marie Blankytná |  O naší duši

SNY :

jsou zaznamenány tisíce případů snových návštěv, při kterých se lidé ve snu setkávají se svými zemřelými bližními nebo anděly. . Tyto se od skutečných návštěv odlišují " stupněm živosti ". Patří sem jasné barvy, silné emoce a pocit, že sen je více než skutečný. Po probuzení vás zážitek z tohoto snu provází déle než obyčejný sen. Některé detaily si budete pamatovat dlouhé roky poté, co k návštěvě došlo.

ANDĚLASKÁ SVĚTLA :

paprsky nebo záblesky světla naznačují, že andělské bytosti jsou poblíž, jsou ve vašem zorném poli, že se tam pohybují - vidíte jiskry energie. Je to způsobeno třením, které naznačuje, že váš duchovní zrak je připraven vidět energetické vlny.

BAREVNÉ MLHY :

zelená fialová nebo jinak zbarvené mlhy jsou znamením toho, že se nacházíte v přítomnosti andělů.

ZNAMENÍ :

najdete-li pírko, zastavené hodiny, věci, které změnily svoje místo, blikající světla nebo jiné zvláštnosti- andělé vám signalizují : "HALÓ, JSME TADY."!!!
PŘEDSTAVY :

-vidíte-li v duchu film, který vám poskytuje pravdivé informace o určité osobě či situaci nebo rady ohledně vašeho životního poslání a možných změn, je to znamení, že andélé jsou nablízku.
Stejné je to i v případě, kdy letmo zahlédnete obraz čehosi symbolického.

...................................................................................................................................................

V příštím pokračování o strachu z jasnovidnosti - podle Doreen Virtue Ph.D