JASNOSLYŠENÍ - DUCHOVNÍ VÝUKA

24. června 2018 v 6:16 | Marie Blankytná |  O naší duši
--KDYŽ PŘIJÍMÁTE NEBeSKÁ POSELSTVÍ POMOCÍ ZVUKU:

Rčení, že slyšet hlasy je znakem bláznovství, patří do škatulky otřepaných vtipů. Mnozí mudrci a skvělí vynálezci naopak naslouchali radám přicházejícím ve formě odhmotněného hlasu.
Rozdíl mezi halucinací a skutečným jasnoslyšným zážitkem :
"Patologické halucinace se obyčejně objevují v určité ustálené formě, dostavují se opakovaně a pouze v době nemoci. Bývají doprovázeny další symptomy, zejména poruchami vědomí a ztrátou orientace.
Spontánní jasnoslyšný zážitek je spíše ojedinělou záležitostí-událostí, která nesouvisí se žádnou poruchou, nemocí a rozhodně není doprovázena ztrátou kontaktu s realitou. "
Nebesa k nám promlouvají pomocí hlasitého, odhmotněného hlasu, který přichází zvenčí, pomocí tichého rezonujícího hlasu, který zní v naší hlavě, konverzace, kterou "náhodou" zaslechneme, pomocí hudby, kterou slyšíme v naší mysli nebo opakovaně z rádia.

.........................................................................................................................................
SKUTEČNÉ SETKÁNÍ S ANDĚLY ZAHRNUJE :

- Věty, které obvykle začínají slovem -ty - vy- my
- pocit, že k vám hovoří někdo cizí, i když jeho hlas zní jako váš vlastní
- snadno pochopitelná poselství, která se vztahují k vaším obavám a otázkám
- hlas, který mluví k věci a narovinu
- hlas, který zní láskyplně i ve chvílích, kdy vás varuje před nebezpečím
- hlas, který vás vyzývá k okamžité akci třeba i to, abyste promítli více lásky do svých slov
- hlas, volojící vaše jméno při probuzení
- slýcháte nádhernou hudbu
-hlas, který vás nabádá k větší pomoci sobě nebo ostatním.
.......................................................................................................................................

PŘEDSTAVY NEBO FALEŠNÉ VEDENÍ PRODUKUJE :
- VĚTY, KTERÉ ZAČÍNAJÍ SLOVEM -JÁ-
- POCIT, ŽE HOVOŘÍTE SAMI K SOBĚ
- NEJASNÁ, ZMATENÁ PROROCTVÍ
- HLAS, KTERÝ MLUVÍ NEZŘETELNĚ A ROZVLÁČNĚ
- HLAS, KTERÝ JE ALARMUJÍCÍ, VÝSMĚŠNÝ NEBO KRUTÝ
- HLAS, KTERÝ SPEKULUJE A POMLOUVÁ OSTATNÍ
- PRONÁŠÍ HRUBÁ SLOVA
- NEPŘÍJEMNÉ ZVUKY, FALEŠNÁ HUDBA
- SLOVA NABÁDAJÍCÍ K UBLIŽOVÁNÍ SOBĚ I JINÝM .

..............................................................................................................................................

JAK POZNAT, KDO K NÁM PROMLOUVÁ ?
..................................................

Pokud chcete přesně vědět, kdo k vám promlouvá, jednoduše se zeptejte. Pokud odpovědi nevěříte, nedůvěřujete, požádejte o identifikaci, aby se nějakým způsobem prokázala.
Tato bytost pak udělá něco, co ve vás vyvolá nádherné emoce, nebo něco, co může udělat jenom tato konkrétní bytost.: může se třeba prokázat pomocí barvy své vlastní energie.
- Boží hlas zní velmi hlasitě- je mužský - je přátelský a promlouvá k věci
- je vtipný a hovoří moderním jazykem
- často mluví o božské lásce, o nutnosti naplňovat naše poslání, o překonání pochybností a strachu
- někdy promlouvají archaickou řečí
- naši milovaní znějí tak, jak jsme je znali, jejich hlas nám může připadat mladší a silnější. Používají stejný slovník a styl řeči jako za života
- naše Vyšší já zní přesně stejně jako náš vlastní hlas
- Ego zní hrubě a zastrašuje nás.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V dalším pokračování o tom, jak zlepšit schopnost jasnoslyšení.