KUMRÁNSKÉ SVITKY- fragmenty ponaučení

14. července 2018 v 6:04 | Marie Blankytná |  Transformace

JAKÝ JE SMYSL ŽIVOTA ?

život je cesta, smysl i odměna.
.............Život je tanec lásky.
.......................Vaše poslání je rozkvést.
.......................................Být je velký dar.
.............................................Váš život je součástí historie vesmíru.
..........................................................Život je krásnější než všechny teorie.
....................................................................Život je důvod k oslavě.
..............................................................................Život je cenný sám o sobě.
.............ŽIVOT SE ODEHRÁVÁ V PŘÍTOMNOSTI A SMYSL PŘÍTOMNOSTI JE BÝT PŘÍTOMEN. ......................................

JAK DOSÁHNEME ŠTĚSTÍ ?

Šťastní jsou ti, kdož jsou vděčni.
..........šťastni jsou ti, kdož jsou klidní
...................šťastní jsou ti, kdož našli ráj v sobě samém,
..........................šťastni jsou ti, kdož přijímají dary s radostí,
...................................šťastní jsou ti, kdož hledají,
..........................................šťastní jsou ti, kdo jsou probuzeni,
..................................................šťastní jsou ti, kdo naslouchají hlasu Božímu,
...........................................................šťasni jsou ti, kdo naplňují svá poslání,
...................................................................šťastní jsou ti, kdo poznali jednotu,
....................................................................šťasni jsou ti, kdo se v meditaci přibližují k Bohu,
...........................................................šťastní jsou ti, kdo žijí v harmonii,
....................................................šťastní jsou ti, kdo vidí krásu světa,
............................................šťastní jsou ti, kdo se otevřeli Slunci,
.......................................šťastní jsou ti, kdo plynou jako řeky,
................................šťastni jsou ti, kdo jsou připraveni přijímat štěstí,
........................šťastní jsou ti, kdo jsou moudří,
.................šťastní jsou ti, kdo mlují,
..........šťastní jsou to kdo tvoří,
....šťastní jsou ti, kdo jsou svobodní,
šťastní jsou ti, co odpouštějí, kdo si uvědomují sami sebe ,kdo vychvalují a velebí život.

......................................................................................................................................................