KUMRÁNSKÉ SVITKY- ponaučení

15. července 2018 v 6:21 | Marie Blankytná |  Transformace

PROČ NÁS PRONÁSLEDUJE NEŠTĚSTÍ ?

Co jste zaseli, to také sklízíte,
.........neštěstí je vaše volba,
...................chudoba je výtvor člověka,
..............................hořkost je plod nevědomosti,
......................................když obviňujete, ztrácíte sílu,
...................................................když po něčem toužíte, zaháníte štěstí,
...............................................................probuďte se,
............................................................................,žebrák je ten, kdo si neuvědomuje sám sebe,
.......................................................................................ti, kdo nenajdou vnitřní království, jsou bezdomovci,
...................kdo zbytečně plýtvá časem, stane se ubožákem,
................................nedělejte ze svého života živoření,
..............................................nedovolte davu, aby zničil vaši duši,
...........................................................ať bohatství není vaším prokletím.

JAK PŘEMOCI NEŠTĚSTÍ ?

Neodsuzujte se,
nezříkejte se sami sebe, neboť jste božští,
nesrovnávejte se a nerozdělujte,
za všechno děkujte - radujte se, neboť radost dělá zázraky,
milujte se, neboť , kdo miluje sám sebe, miluje také ostatní,
blahořečte nebezpečí, neboť odvážní nalézají štěstí - blaženost,
modlete se, pociťujete-li radost a neštěstí se vás nedotkne,
MODLETE SE, ALE NEOBCHODUJTE S BOHEM.

.......................................................................................................................................................