LÉČENÍ STRACHU Z JASNOVIDNOSTI

1. července 2018 v 6:46 | Marie Blankytná |  O naší duši
Pokud cítíte, že vaše vnitřní obrazy nejsou tak velké, jasné nebo barevné, jak byste si přáli, pravděpodobně vás blokuje strach. Obavy jsou zcela normální a ve chíli, kdy na to budete připraveni, se jich můžete snadno zbavit.

STRACH ZE ZTRÁTY KONTROLY :
........................................

- obava - obáváte se, že od chvíle, kdy začnete být jasnozřiví , vás budou všude provázet vize andělů a zemřelých.
- skutečnost - jasnovidění je jako televize, kterou můžete libovolně vypínat a zapínat - ovládat.

STARCH Z DĚSIVÝCH ZJEVENÍ :

. OBAVA : nesnášíte strašidelné domy a filmy, v nichž se to hemží příšerami
- skutečnost : svĚt duchů je nádherný . Většina zemřelých lidí vypadá nádherně, mladě a šťastně. Také byste vypadali šřastně, kdybyste nemuseli myslet na placení složenek.

STRACH Z PASTI :

-obava : co když je to jenom má představivost a všechno si to vymýšlím ? Nebo ještě hůře - "co když se jedná o duchy z podsvětí, kteří se jenom vydávají za mé anděly strážné ? "
- skutečnost : podle výzkumů nejvěrohodnější zážitky s duchy mají děti- ty si nedělají starosti s tím, zda se jedná nebo nejedná o jejich fantazii .
Nejlepším ukazatelem je vnitřní světlo. To vám ukáže zda se jedná o živého člověka nebo bytost ze světla duchů. Pomocí jasnocítění můžete rozeznat povahu člověka, zda se jedná o čestnost, nebo ne. Pomocí jasnovidnosti můžete vidět jeho vnitřní světlo.

Padlé bytosti nemohou vytvořit zářící světlo, nemohou "navlédi kostým " arch. Michaela, bude jim chybět jasné aura, která je důkazem života v lásce boží.

STRACH ZE "ZLA" NEBO Z TRESTU " ZA CHYBU" :

-obava - asi se bojíte, že jasnozřivost pochází od ďábla a že Bůh vás za tento "poklesek " potrestá.
- skutečnost - tento strach je zpravidla založen na na pasážích Starého zákona, které varují před těmito skutky.
Svatý Pavel ve svých Listech Korintským podotýká, že všichni umíme věštit a pokud tak činíme s láskou, měli bychom se snažit tyto dary využít. Pokud tento talent požijeme ve službě Bohu neo v léčení, není se čeho bát.

STRACH ZE ZESMĚŠNĚNÍ :

-obava - bojíte se, že vás budou mít za cvoka, podivína, vševěda, nebo citlivku a že budete muset čelit kritice i ze strany svých příbuzných.
- skutečnost - je pravděpodobné, že jste buď "služebníkem světla nebo "indigovým dítětem. Tyto děti velmi často cítí, že nikam nepatří, že jsou jiní. Tento pocit se ještě znásobí, když se lidé jejich talentům posmívají, můžete mít z této doby neléčené emocionální zranění způsobené různými druhy výsměchu.
Požádejte anděly o pomoc a řiďte se jejich radami.

STRACH Z PŘEHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA :

-OBAVA - JSTE TÍM ZASKOČENI A MÁTE OBAVU, ŽE NEJSTE PŘIPRAVENI UDĚLAT ZMĚNU VE SVÉM ŽIVOTĚ. RADĚJI ZVOLÍTE SEBEZAPŘENÍ.

- skutečnst - díky jasnovidění si uvědomíte, kde to ve vašem životě "skřípe". Nespokojenost je silná motivace k tomu, abyste začali napravovat určité věci - třeba začnete běhat, navštívíte poradce na vztahy, zaměříte se na zdravější stravu- nebo jinak svůj život ozdravíte.

PŘÍLIŠNÁ SNAHA - je nejběžnější překážkou jasnozřivosti. Když svoje snažení přepínáme, dojde k zablokování. Je to proto, že jakékoliv napětí pramení ze strachu. PŮVODCEM STRACHU JE EGO.

....................................................................................................................................................

Zpracováno podle Doreen Virtue Ph.D