Srpen 2018

SEBEZDOKONALOVÁNÍ

25. srpna 2018 v 6:53 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly


PŘEJI VÁM ODHODLÁNÍ K PRÁCI PRO SEBEZDOKONALOVÁNÍ . m.

ZNAMENÍ PANNY

25. srpna 2018 v 6:34 | Marie Blankytná |  Meditace
obrázek nazvaný vděčnost- autorka EVA. Děkujeme.


POKUD TRPÍTE NA BOLEST V KRKU, může to znamenat, že nedokážete vyjádřit své pravé pocity. Jejich potlačování může způsobit neustávající bolest v krku a také nachlazení.
Michaelova laskavá podpora vám může s tímto problémem pomoci- jestliže se rozhodnete tento problém řešit.
Zkuste meditaci s Michaelem. :

- zavřete oči a začněte zhluboka vdechovat čistou bílou energii, vydechujte negativní pocity dokud se neuvolníte.

-pokud máte safír nebo modrý topas, držte jej v levé ruce po celou dobu meditace,

- pak vzývejte Michaela slovy : "MICHAELI, MICHAELI, MICHAELI, POMOZ MI VDECHOVAT DO KRKU NEBESKY MODROU ENERGII, KTERÁ MI POMŮŽE ZLEPŠIT KOMUNIKACI.
S LÁSKOU A SVĚTLEM. S LÁSKOU A SVĚTLEM . S LÁSKOU A SVĚTLEM.

- nyní si představujte, že vdechujete blankytně modré světlo, které vám naplňuje krk, odstraňuje bloky pravdomluvnosti a pomáhá vám vyjádřit svoje pocity.

- zatím co modrá energie vám naplňuje krční čakru, učiňte pozitvní prohlášení, díky kterému se vydáte na cestu pravdy :
" SE SÍLOU MODRÉ A MICHAELOVA MEČE PŘIJÍMÁM PRAVDU, MOUDROST, SVOBODU ZA SVÉ."

- pokud máte krystal, držte jej po celou dobu meditace v obou rukou a požádejte Michaela, aby vaše rozhodnutí zapečetil.

- noste krystal u sebe,aby vám připomínal, čeho chcete tímto cvičem dosáhnout. Opakujte ho tak dlouho, dokud nenajdete pravdu.

..............................................................................................................................

ODPUŠTĚNÍM VIN KE ZDRAVÍ

25. srpna 2018 v 6:27 | Marie Blankytná |  O naší duši


BYLO MI ZASLÁNO A JÁ TO POSÍLÁM VÁM VŠEM, PROTOŽE VÍM, JAKÁ JE TO SÍLA. M.
.......................................................................

HAMALIEL -andělský vládce PANNY

23. srpna 2018 v 6:11 | Marie Blankytná |  O naší duši
OBDOBÍ MEZI DATEM 23.SRPNA - 23. ZÁŘÍ - HVĚZDNÉ ZNAMENÍ PANNY.
.............................................................................................................................................

HAMALIEL - ANDĚLSKÝ VLÁDCE PANNY -

JSEM ZLATAVÝM SLUNCEM VAŠEHO ŽIVOTA A PŘINÁŠÍM PAPRSKY NEKONEČNÉ LÁSKY, JEŽ VYLEPŠÍ A ROZPLETE VAŠE SLOŽITÉ VZTAHY.
Má energie vám umožní a usnadní cestu a umožní vám vykročit vstříc uvolnění a klidu.
Za prvé vás povedu, abyste se soustředili na zelené záležitosti, neboli na zdraví a výživu, které jsou základem pro to, abyste se cítili dobře.
Až znovu získáte ztracenou vitalitu, má milující podpora vám pomůže obrátit se k některým problémům ve vztazích, které vás trápí.
Jste v mnohém vynikající, ale někdy máte problém určit si priority a dostáváte se na vedlejší kolej.
Já vám přináším modrou energii, která vám pomůže utvořit si jasnější představu o celém životě, místo toho, abyste se soustředili jen na některé stránky života.
Pomohu vám ve vašem jednání a navedu vás k pravdě, díky jejíž moci získáte realistický pohled a dospějete ke správným závěrům.

Panně- zemskému znamení - vládne MERKUR - PLANETA komunikace - Merkuru vládne MICHAEL, jenž napomáhá také sílou a pravdou.

HAMALIEL a další andělé tohoto měsíce vás vedou především k tomu, abyste se nejdříve zaměřili na energii a pohodu. Díky nim budete mít dostatek síly čelit důležitým událostem, které vás čekají.
Z pozice síly, s podporou Michaela, se můžete věnovat vztahům.
Protože máte schopnost ovlivňovat ostatní a zároveň se od nich nechat ovlivňovat, vyřešíte problémy snadněji, jakmile jim začnete věnovat pozornost.
Letní hojnost tohoto měsíce vám také dává šanci na plodnost vás samých nebo vašich nápadů.
Díky vaším andělům můžete cítit klid, abyste neplýtvali energií na malichernosti života.

........................................................................................

VLASTNOSTI SPOJENÉ S PANNOU A HAMALIELEM :

-umění jednat s lidmi - nadání pro vztahy - vnitřní klid - zásadovost - důkladnost - smysl pro detaily

ANDĚLÉ ŽIVLŮ VÁM NABÍZEJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SÍLY ZEMĚ:
-
-vitalitu - pohodu - léčivou energii země / krystalů

VLÁDNOUCÍ PLANETÁRNÍ ANDĚL - MICHAEL OVLIVŇUJE:

-komunikační a týmové schopnosti - pravdu - sílu

...............................................................................................

POTŘEBUJETE-LI POSÍLIT URČITOU VLASTNOST - SCHOPNOST, OBRAŤTE SE NA TOHO POMOCNÍKA, KTERÝ VÁM TOTO NABÍZÍ :

PŘÍKLAD - potřebujete posílit svoje energie pro zlepšení vztahů ::

V meditačním soustředění se obraťte k HAMALIELOVI -
"HAMALIELI, HAMALIELI, HAMALIELI, VÍM, ŽE BYCH MĚL/A/ ZLEPŠIT VZTAHY V RODINĚ. S TVOU MILUJÍCÍ OCHRANOU A PÉČÍ NAJDU ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ JEDNOU PROVŽDY.
S LÁSKOU A SVĚTLEM . S LÁSKOU A SVĚTLEM . S LÁSKOU A SVĚTLEM.

Tento postup opakujte, až se naučíte a zdokonalíte v umění zachytit - pocítit odpověď - chvění na dlaních - lehký tlak - chlad nebo teplo - i jiné vjemy /sluchem, zrakem/.
...................................................................................................

Cítíte, že ve vašem životě nastal čas na změnu - na plodnost mysli- těla či ducha?

OBRAŤTE SE NA ANDĚLA PLODNOSTI, CO Ž JE ANDĚL YUSAMIN .
....................................................................................................

PANNA JE ZEMSKÉ ZNAMENÍ. ANDĚLÉ ROSTLIN, KRYSTALŮ A PŘÍRODY VÁS NAPOJÍ NA MATKU ZEMI A ODHALÍ VÁM MNOHÁ JEJÍ TAJEMSTVÍ:

-HAHLII - JE ANDĚL BAREV A ŘÍKÁ, ŽE SPECIÁLNÍMI BARVAMI PANNY JSOU BARVY "

-MODRÁ- PŘINÁŠÍ VNITŘNÍ KLID, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI DOMA I V ZAMĚSTNÁNÍ. DÍKY MODRÉ A MERKUROVI SPRÁVNĚ ODHADNETE ČAS- CHVÍLI, KTERÁ JE VHODNÁ PRO TO, ŘÍKAT PRAVDU,
-ZELENÁ - JE PŘIPOMÍNKOU ZDRAVÍ
HNĚDÁ S NÁDECHEM DO ZLATAVÉ PRO SPOJENÍ SE ZEMÍ

ANDĚL STROMŮ - ZUPHLAS - ŘÍKÁ, ŽE STROMY MAJÍ VELKÝ VÝZNAM PRO ZROZENCE V ZEMSKÝCH ZNAMENÍCH:
Pro Panny jsou zvláště důležité stromy plodící ořechy - líska, vlašský ořech, kaštan.

OCH - ANDĚL KRYSTALŮ - nabízí svou moudrost :
nabízí energii krystalů, které vznikly dávno v srdci Matky Země a nyní se dostaly díky alchymii na povrch.
pokud jenáte čestně, s láskou v srdci, síla krystalů vám pomůže změnit život.
Krystaly si vybírají vás a nikliv vy je.:
-smaragd, malachit- turmalín- topaz - tyrkys a pokud hledáte rovnováhu, vyberte si hematit - tygří oko- kouřový křemen.

SOFIEL - ANDĚL DARŮ PŘÍRODY, ŘÍKÁ :

-dýchejte důkladně a zhluboka, protože dýchání vám posiluje energetická centra
-dívejte se kolem a kochejte se krásami přírody, tuto radost nechejte ze sebe vyzařovat,
-chovejte Matku Zemi v úctě, milujte její dary, ctěte zvířata a všechny živé tvory. Uvědumujte si své spojení s veškerým životem a skliďte všechny výhody.

PŘI KAŽDÉM ROZHODOVÁNÍ SE SNAŽTE POUŽÍVAT NEJEN ROZUM, ALE I SRDCE.

....................................................................................................................................................

KRÁSNÁ MORAVA

15. srpna 2018 v 12:39 | Marie Blankytná |  Pomoc planetě Zemi

Všem Maruškám, Mariím a Mařenkám i Haničkám, ale nejen jim, všem našim obyvatelům přeji- "ZACHOVEJME TU KRÁSU, KTERÁ KOLEM NÁS JE, ZACHOVEJME PŘÍRODU A VAŽME SI VŠEHO, CO TVOŘÍ NÁŠ ŽIVOT. " Marie Marta.

15.srpen- křesťanský svátek...

15. srpna 2018 v 6:26 | Marie Blankytná

15. srpna - svátek Nanebevzetí Panny Marie

V dějinách církve byla postupně formulována čtyři mariánská dogmata, církví přijaté závazné formy vyjádření biblického textu, která jsou svázaná na vztah mezi Ježíšem a jeho matkou Pannou Marií. Jedním z nich je Nanebevzetí Panny Marie, jehož svátek se slaví dnes, 15. Srpna.
Tuto nejen pro církev významnou událost liturgického roku, vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII. V roce 1949 přinesl oběžník pražského arcibiskupského ordinariátu stručnou informaci o hnutí v církvi, aby nauka o Nanebevzetí Panny Marie byla prohlášena za článek víry. Pokusy o přijetí tohoto dogmatu se datují od roku 1863. Přestože převažoval názor o oprávněnosti tohoto uznání, věc nebyla považována za zralou a článek o nauce víry byl uznán církví až v polovině 20. Století. Nanebevzetí Panny Marie vyjadřuje, že Marie jako individuální osoba již dosáhla života "v dokonalé a oslavené tělesnosti" a její život je vnímán i tak, že láska vítězí nad lží a nenávistí. Jak uvedl tiskový mluvčí pražské arcidiecéze Římskokatolické církve, pan Stanislav Zeman, u Nanebevzetí Panny Marie jde o to, že Ježíšově matce se dostalo privilegia být vzata s tělem i duší na nebe jako první (tedy po Kristu druhá). Toto dogma neřeší technický problém, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě to může nejen pro katolíky znamenat, že nebe je lidem otevřené a smrtí náš příběh nemusí skončit.

BLAHODÁRNÁ ENERGIE STROMŮ- náš pomocník

12. srpna 2018 v 6:47 | Marie Blankytná |  Pomoc planetě Zemi

ŠETŘEME A CHRAŇME VODU

5. srpna 2018 v 16:31 | Marie Blankytná |  Poděkování

DOTAZ A PROSBA O ODPOVĚĎ

3. srpna 2018 v 6:36 | Marie Blankytná |  Dotazy a názory
z DOTAZU VYBÍRÁM :

-v určitých okamžicích, v různých situacích špatně ovládám pravou ruku
-tento problém se vyhrotil po úmrtí manžela, kdy jsem vyřizovala pozůstalostní řízení , kde bylo třeba dokumenty podepisovat
-nejhorší situace nastává při přímém výběru peněz v peněžních ústavech, kdy se mám podepsat podle podpisového vzoru. To okamžitě vytahuji a předkládám občasnký průkaz , aby to bylo jednodušší.
-stydím se za tonto projev, způsobuje mi to problémy.

...............................................................................................

"ANO , napovím , ale když zapátrá ve své paměti v uklidnění mysli, sama tuto příčinu najde. Příčina tohoto stavu je v současném životě, ve věku 6ti let, kdy nastoupila povinnou školní docházku.
Byla nevyhraněný levák, klidně si kreslila oběma rukama a nikdo tomu nevěnoval žádnou pozornost.
Po nástupu do první třídy byla vyzvána, jako všichni, vezmi tužku do pravé ruky.
Začala tedy používat k této činnosti jenom pravou ruku , levou začala opomíjet.
Nikdy to její písmo nebyl krasopis, ale neukázal se žádný problém, třeba koktání, tak bylo vše v pořádku.
Po celou docházku, ina škole střední a vysoké se " CÍTILA NESVÁ ", BYLA STYDLIVÁ, NESNÁŠELA POZORNOST JINÝCH LIDÍ, POZOROVAL-LI JI NĚKDO DALŠÍ PŘI PSANÍ, BYLA JEŠTĚ VÍCE NESVÁ.
A po ztrátě milované bytosti se tento stav ještě prohloubil a zvýraznil se touto přítěží"
CO S TÍM ?

-přijmout vědomě nástup do školy a výuku psaní jako jediné řešení, protože o jejím skrytém leváctví nikdo nevěděl,
-pokusit se o rehabilitaci pravé ruky- ozdravit sval na předloktí, který částečně atrofuje- osvěžit činnost nervových zakončení
-použít klasickou rehabilitaci i "rehabilitaci meditační - prosvětlování, prodýchávání, dodávání energie jak do svalu na předloktí, tak do obou hemisfér stejně.

...........................................................................................................................................

Dodávám , že jsem přečetla knihu pana Karla Nejedlého- METODA RUŠ- ANEB JÁ TO VIDÍM JINAK .
Začala jsem tuto knihu shánět a zjistila jsem, že je možné ji ještě sehnat v knihkupectví Hledající. Jinak je vyprodaná.
Moc se mi tato metoda líbí a zkusím s ní pracovat na sobě. Těch 13.komnat s následnými problémy v sobě máme uzavřených všichni dost.
Přeji Vám, abyste na sobě a pro sebe zdárně pracovali. M.

SRPEN - TĚLESNÉ TEPLO

1. srpna 2018 v 8:53 | Marie Blankytná |  Zdraví
PŘIPOMÍNKA - CELÝ ČLÁNEK NAJDETE NA - 1.SRPNA 2017
.........................................................................................................................................................

TĚLESNÉ TEPLO - je v srpnu nejvíc ohroženým systémem, což je logickým vyústěním celého vrcholného období roku, od máje až do konce léta.
Ale většinou trvalé přetěžování funkce jater a látkové výměny zvyšuje tělesnou teplotu, a ta by měla být z toho důvodu snižována.
Potíže jsou vlastně jen signalizací přetížení organizmu, narušení jeho rovnováhy třeba nějakou infekcí, ale původ bývá většinou neznámý.
Charakteristickým rysem je celkové oslabení.
Především je tedy třeba uklidňovat teplotu a celé tělo.
..........................................

OHEŇ- ještě hoří,
ČERVENÁ - barva srpna
RADOST - už slábne
!!!!! BRZLÍK !!!! - A JEHO FUNKCE U DOSPĚLÝCH JEDINCŮ PATŘÍ V POSLEDNÍ DOBĚ MEZI PŘEKVAPIVÉ VÝZKUMY V RÁMCI BOJE PROTI RŮZNÝM PROBLÉMŮM / TAKÉ S PROBLÉMEM ZVYŠOVÁNÍ TEPLOTY ,u někoho trvale.
PODPORA - mačkat reflexní plošku brzlíku na pravém chodidle,na úrovni prstu vedle palce, pod základním kloubem, na hlavici 2. nártní kůstky, nejvýše 4 minuty, něklikrát denně.

......................................,,


............................................


Omlouvám se za špatně čitelný obrázek reflexních zón. M.