15.srpen- křesťanský svátek...

15. srpna 2018 v 6:26 | Marie Blankytná

15. srpna - svátek Nanebevzetí Panny Marie

V dějinách církve byla postupně formulována čtyři mariánská dogmata, církví přijaté závazné formy vyjádření biblického textu, která jsou svázaná na vztah mezi Ježíšem a jeho matkou Pannou Marií. Jedním z nich je Nanebevzetí Panny Marie, jehož svátek se slaví dnes, 15. Srpna.
Tuto nejen pro církev významnou událost liturgického roku, vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII. V roce 1949 přinesl oběžník pražského arcibiskupského ordinariátu stručnou informaci o hnutí v církvi, aby nauka o Nanebevzetí Panny Marie byla prohlášena za článek víry. Pokusy o přijetí tohoto dogmatu se datují od roku 1863. Přestože převažoval názor o oprávněnosti tohoto uznání, věc nebyla považována za zralou a článek o nauce víry byl uznán církví až v polovině 20. Století. Nanebevzetí Panny Marie vyjadřuje, že Marie jako individuální osoba již dosáhla života "v dokonalé a oslavené tělesnosti" a její život je vnímán i tak, že láska vítězí nad lží a nenávistí. Jak uvedl tiskový mluvčí pražské arcidiecéze Římskokatolické církve, pan Stanislav Zeman, u Nanebevzetí Panny Marie jde o to, že Ježíšově matce se dostalo privilegia být vzata s tělem i duší na nebe jako první (tedy po Kristu druhá). Toto dogma neřeší technický problém, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě to může nejen pro katolíky znamenat, že nebe je lidem otevřené a smrtí náš příběh nemusí skončit.