HAMALIEL -andělský vládce PANNY

23. srpna 2018 v 6:11 | Marie Blankytná |  O naší duši
OBDOBÍ MEZI DATEM 23.SRPNA - 23. ZÁŘÍ - HVĚZDNÉ ZNAMENÍ PANNY.
.............................................................................................................................................

HAMALIEL - ANDĚLSKÝ VLÁDCE PANNY -

JSEM ZLATAVÝM SLUNCEM VAŠEHO ŽIVOTA A PŘINÁŠÍM PAPRSKY NEKONEČNÉ LÁSKY, JEŽ VYLEPŠÍ A ROZPLETE VAŠE SLOŽITÉ VZTAHY.
Má energie vám umožní a usnadní cestu a umožní vám vykročit vstříc uvolnění a klidu.
Za prvé vás povedu, abyste se soustředili na zelené záležitosti, neboli na zdraví a výživu, které jsou základem pro to, abyste se cítili dobře.
Až znovu získáte ztracenou vitalitu, má milující podpora vám pomůže obrátit se k některým problémům ve vztazích, které vás trápí.
Jste v mnohém vynikající, ale někdy máte problém určit si priority a dostáváte se na vedlejší kolej.
Já vám přináším modrou energii, která vám pomůže utvořit si jasnější představu o celém životě, místo toho, abyste se soustředili jen na některé stránky života.
Pomohu vám ve vašem jednání a navedu vás k pravdě, díky jejíž moci získáte realistický pohled a dospějete ke správným závěrům.

Panně- zemskému znamení - vládne MERKUR - PLANETA komunikace - Merkuru vládne MICHAEL, jenž napomáhá také sílou a pravdou.

HAMALIEL a další andělé tohoto měsíce vás vedou především k tomu, abyste se nejdříve zaměřili na energii a pohodu. Díky nim budete mít dostatek síly čelit důležitým událostem, které vás čekají.
Z pozice síly, s podporou Michaela, se můžete věnovat vztahům.
Protože máte schopnost ovlivňovat ostatní a zároveň se od nich nechat ovlivňovat, vyřešíte problémy snadněji, jakmile jim začnete věnovat pozornost.
Letní hojnost tohoto měsíce vám také dává šanci na plodnost vás samých nebo vašich nápadů.
Díky vaším andělům můžete cítit klid, abyste neplýtvali energií na malichernosti života.

........................................................................................

VLASTNOSTI SPOJENÉ S PANNOU A HAMALIELEM :

-umění jednat s lidmi - nadání pro vztahy - vnitřní klid - zásadovost - důkladnost - smysl pro detaily

ANDĚLÉ ŽIVLŮ VÁM NABÍZEJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SÍLY ZEMĚ:
-
-vitalitu - pohodu - léčivou energii země / krystalů

VLÁDNOUCÍ PLANETÁRNÍ ANDĚL - MICHAEL OVLIVŇUJE:

-komunikační a týmové schopnosti - pravdu - sílu

...............................................................................................

POTŘEBUJETE-LI POSÍLIT URČITOU VLASTNOST - SCHOPNOST, OBRAŤTE SE NA TOHO POMOCNÍKA, KTERÝ VÁM TOTO NABÍZÍ :

PŘÍKLAD - potřebujete posílit svoje energie pro zlepšení vztahů ::

V meditačním soustředění se obraťte k HAMALIELOVI -
"HAMALIELI, HAMALIELI, HAMALIELI, VÍM, ŽE BYCH MĚL/A/ ZLEPŠIT VZTAHY V RODINĚ. S TVOU MILUJÍCÍ OCHRANOU A PÉČÍ NAJDU ŘEŠENÍ SVÝCH PROBLÉMŮ JEDNOU PROVŽDY.
S LÁSKOU A SVĚTLEM . S LÁSKOU A SVĚTLEM . S LÁSKOU A SVĚTLEM.

Tento postup opakujte, až se naučíte a zdokonalíte v umění zachytit - pocítit odpověď - chvění na dlaních - lehký tlak - chlad nebo teplo - i jiné vjemy /sluchem, zrakem/.
...................................................................................................

Cítíte, že ve vašem životě nastal čas na změnu - na plodnost mysli- těla či ducha?

OBRAŤTE SE NA ANDĚLA PLODNOSTI, CO Ž JE ANDĚL YUSAMIN .
....................................................................................................

PANNA JE ZEMSKÉ ZNAMENÍ. ANDĚLÉ ROSTLIN, KRYSTALŮ A PŘÍRODY VÁS NAPOJÍ NA MATKU ZEMI A ODHALÍ VÁM MNOHÁ JEJÍ TAJEMSTVÍ:

-HAHLII - JE ANDĚL BAREV A ŘÍKÁ, ŽE SPECIÁLNÍMI BARVAMI PANNY JSOU BARVY "

-MODRÁ- PŘINÁŠÍ VNITŘNÍ KLID, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI DOMA I V ZAMĚSTNÁNÍ. DÍKY MODRÉ A MERKUROVI SPRÁVNĚ ODHADNETE ČAS- CHVÍLI, KTERÁ JE VHODNÁ PRO TO, ŘÍKAT PRAVDU,
-ZELENÁ - JE PŘIPOMÍNKOU ZDRAVÍ
HNĚDÁ S NÁDECHEM DO ZLATAVÉ PRO SPOJENÍ SE ZEMÍ

ANDĚL STROMŮ - ZUPHLAS - ŘÍKÁ, ŽE STROMY MAJÍ VELKÝ VÝZNAM PRO ZROZENCE V ZEMSKÝCH ZNAMENÍCH:
Pro Panny jsou zvláště důležité stromy plodící ořechy - líska, vlašský ořech, kaštan.

OCH - ANDĚL KRYSTALŮ - nabízí svou moudrost :
nabízí energii krystalů, které vznikly dávno v srdci Matky Země a nyní se dostaly díky alchymii na povrch.
pokud jenáte čestně, s láskou v srdci, síla krystalů vám pomůže změnit život.
Krystaly si vybírají vás a nikliv vy je.:
-smaragd, malachit- turmalín- topaz - tyrkys a pokud hledáte rovnováhu, vyberte si hematit - tygří oko- kouřový křemen.

SOFIEL - ANDĚL DARŮ PŘÍRODY, ŘÍKÁ :

-dýchejte důkladně a zhluboka, protože dýchání vám posiluje energetická centra
-dívejte se kolem a kochejte se krásami přírody, tuto radost nechejte ze sebe vyzařovat,
-chovejte Matku Zemi v úctě, milujte její dary, ctěte zvířata a všechny živé tvory. Uvědumujte si své spojení s veškerým životem a skliďte všechny výhody.

PŘI KAŽDÉM ROZHODOVÁNÍ SE SNAŽTE POUŽÍVAT NEJEN ROZUM, ALE I SRDCE.

....................................................................................................................................................