O SÍLE SLOVA

15. října 2018 v 11:41 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů
ABBA POEMEN..

"JSOU TACÍ, KTEŘÍ SE ZDAJÍ TIŠÍ, ALE VE SVÉM SRDCI SOUDÍ OSTATNÍ - TAM MLUVÍ NEUSTÁLE.
KDEŽTO JINÍ BY MĚLI MLUVIT OD RÁNA DO VEČERA, ALE VE SKUTEČNOSTI STŘEŽÍ TICHO, PROTOŽE
NECHTĚJÍ ŘÍCI NIC, CO BY NEMOHLO BÝT DUCHOVNĚ UŽITEČNÉ . !!!"

.........................................................................................................................................

CLAUDIUS:

" POSUZUJ ČLOVĚKA RADĚJI PODLE SKUTKŮ NEŽ PODLE ŘEČI.
MNOHO LIDÍ MLUVÍ VÝBORNĚ, ALE ČINÍ ZAVRŽENÍHODNĚ. !!!"

.............................................................................................................................................