Listopad 2018

12 MOUDROSTÍ LESA

30. listopadu 2018 v 6:00 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


VINCENT KARCHE . 12 MOUDROSTÍ LESA - 6. A 7. MOUDROST

......................................................................................

CVIČENÍ 6. - NAJDĚTE SI SVÉ OPĚRNÉ BODY :

-projděte se po lese - věnujte pozornost tomu, jak je v něm rozvinuta rozmanitost druhů a generací,
-máte jen jeden úkol - cestou se dotkněte všech stromů, které míjíte. Bude-li třeba , udělejte si malou zacházku, aby těch stromů bylo co nejvíc.
-každý hmatový kontakt je jakési "kliknutí", které vás napojí na váš režim dýchání. Pokud jste tento režim přerušili, bude navázán, nebo zesílen,
-po nějaké době dělejte totéž , ale omezte se na dotyk jenom pohledem na kůru. Vaše dýchání bude nepřetržité a setkáte se tak s celým lesem.
-později, až se vrátíte do města, cvičte proces opakovaně. pokaždé, když uvidíte nějaký strom- dojde "ke kliknutí"- k bezděčnému doteku - budete dýchat-budete mít své opěrné body a budete si to uvědomovat.
-zjistíte pak, že i ve městě je mnoho stromů, které vás doprovázejí.
-při odchodu z lesa, otočte se k němu tváří- nadechněte se a poděkujte.

HLADIT STROMY OČIMA- OBJÍMAT JE RUKAMA A SPOJOVAT JE SRDCEM.
...........................................................................................

7. MOUDROST - POUČIT SE ZE SVÝCH OMYLŮ

Stromy v lese vidí, jak se kolem nich pohybuje množství živých tvorů. Ve společenství žije - kořist - pradátor i člověk. Mají -li žít všichni v jednom prostoru v harmonii, je třeba zachovat křehkou rovnováhu. Sebemenší nestřídmost, vyvolaná na vrcholku pyramidy, může mít citelné a někdy až nezvratitelné důsledky.
Stromy nám nepřímo ukazují hranice, které nemáme křekračovat, vyzývají nás k tomu, abychom se poučili ze svých omylů.
NEJVĚTŠÍ NIČITEL LESŮ JE ČLOVĚK.
i LES PRODĚLÁVÁ KRIZI- PROŽIJE ŠOK,- OCHUZENÍ PŮDY - ZÁPLAVY - LÁMAVOST VĚTVÍ - EROZE - ZNAČNÁ DOBA OBNOVY.
Každé slovo z tohoto vyjádření lze přenést i na člověka: otřes - znavené tělo -slzy - křehkost - deprivace - pomalé zotavení.

CVIČENÍ 7.

- zajděte do lesa a setkejte se se svým spřáteleným stromem, s tím, který se vám podobá
- pozdravte se s ním a zeptejte se, zda vás chce přijmout- opřete se o něj týlem a dotýkejte se kůry,
-stůjte pevně na zemi a započněte režim dýchání, všímejte si, jak se vaše páteř prohýbá podle kmene,
-až se dýchání ustálí, obraťte se a obejměte jej, zavřete oči,
-ten strom jste vy, silně jej objímejte, uvědomte si svoje nedokonalosti a omyly a udělejte vše, aby se to neopakovalo,
-dýchejte a přijměte emoce, které přijdou - slzy, i emoce,
-s každým výdechem vracejte zemi to, co z vás vychází, vydržte tak dlouho, jak vám to vyhovuje.
-pak poděkujte.

...................................................................
PO TOMTO CVIČENÍ SE VÁM MŮŽE VRÁTIT NĚJAKÝ NELEHKÝ PROŽITEK, POPIŠTE SI JE A ODPUSŤTE TOMU, KOMU POTŘEBUJETE ODPUSTIT.

12 MOUDROSTÍ STROMŮ - 4.s 5.moudrost

28. listopadu 2018 v 6:35 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

4. MOUDROST ŘÍKÁ -- VYCHUTNÁVAT SI PŘÍTOMNOST

...................................................................

JE PŘÍJEMNÉ VYCHUTNÁVAT SI A VYTVÁŘET SVĚT, V NĚMŽ VŠE ODPOVÍDÁ NAŠIM TUŽBÁM, AŤ UŽ JDE O HMOTNÉ VĚCI ČI O ŽIVOUCÍ ORGANIZMY.

Jak nesnít o tom, co nám život v daném okamžiku odpírá: o lásce, o radosti,o bohatství?
Nebo o tom ,co nám vzal? o milovaném člověku , tělesné zdatnosti, domě, nadání, dětství ? Nemluvě o hodinách trávených jen tak, ve víru myšlenek, ve snaze všechno pochopit, místo abychom žili. Podivné, že ?.....................................................A co strom, co ten prožívá? přítomnost, minulost, nebo smyšlenou budoucnost ?

VŠECHNO JE "VEPSÁNO" DO LETOKRUHŮ JEJICH KMENŮ.

Co rok, to letokruh- spočítal jsem letokruhy jednoho pokáceného dubu- napočítel jsem 129 let. Mám chuť mu dát nějaké jméno, jako posmrtnou poctu.
Z letokruhů vyčteme, jaký měl život.
Prvních 20 let byl statný - letokruhy jsou široké a pravidelné,
21 až 35 let - o polovinu se zužují - žil v zastínění,
35-65 let -letokruhy jsou slabší, ale pravidelné - žil poklidným životem
80 let -tmavá skvrna-nižší roční nárůst - prožil stres, zranění , pád větve, úder kamenů? Bylo to něco zlého a silného.

CO NÁM STROMY SDĚLUJÍ ?

Vyzývají nás, abycho vychutnávali svůj život v jeho podstatě. Vyzývají nás k trpělivosti, mírnosti, abychom to, co se nám děje , dokázali vstřebat !!!!!! Je třeba si uvědomit, že minulost je sice mrtvá, ale živé na ní spočívá, chtít dojít dál a přitom se nesmířit se svou minulostí, to znamená, žít jako vykotlaný strom. Ten také obroste , je-li vyživován.
Odříznete-li se od minulosti, aniž byste se s ní smířili, PAK SE ZBAVUJETE SVÉHO ZÁKLADU, KTERÝ PODPÍRÁ VÁŠ SOUČASNÝ ŽIVOT.!!
...............................................................

4. CVIČENÍ - MEDITACE - BUĎTE PŘÍTOMNI SAMI V SOBĚ

-k tomuto cvičení si vyberte pohodlný pařez
-pozdravte ho a požádejte o souhlas
-nejdříve se s ním seznamte-pozorujte jeho letokruhy, rány, praskliny
-pak se na něj posaďte
-zahajte známé dýchání- nechejte vrůst nohy do země
-druhá kontrolní plocha jsou hýždě
-ucítíte prodlužující se dýchání- vnímejte jej v břiše
-stáváte se jeho kmenem- páteř se vám vlní , napřimuje
-po chvíli vstaňte-nohy na šíři ramen-pohyby pánve najděte rovnováhu a stabilizujte se
-prostor mezi nohama prociťte jako by to byl kmen a na něm spočívá vaše tělo
-dýchejte tak dlouho, jak vám to vyhovuje
-stromu, který už zemřel poděkujte.
................................................................
.................................................................

5. MOUDROST STROMŮ - PŘIPOJIT SE K POHYBU

ŽIVOT JE ZMĚNA - ŽIVOT JE POHYB !!!
Jde o sled událostí, předpokládaných i nečekaných, které nás časem formují.
Když si to uvědomíme, máme na výběr : buď odolávat změnám, pokoušet se o iluzorní navždy a chytat se jistot, nebo se naučit připojit se k větrům, které laskají naše hlavy jako koruny stromů.
a co stromy, jak ony reagují na různé události?
V extrémních horských podmínkách se stromy přizpůsobují tím, že přijímají svůj osud :
-jsou vyjímečně odolné- vytvořily zákrsky - přijaly takový tvar, aby byly co nejmenší překážkou větru- vypadají, jako by na svazích hor tančily- všechny jsou nachýlené na jednu stranu.
Těmto bonsajím, které vytvořila příroda může být až sto let a přece nevyrostly výš než 3 metry. člověk váhá, zda jsou to původně buky.
Je to zapotřebí, aby v těch podmínkách vydržely.
Jiné stromy připomínají "tanec kobry". Všechny se ohýbají pod náporem větru jedním směrem
Příroda je proměnlivá a přizpůsobivá. Některé stromy ustupují,aby udělaly místo novým, jiným.

RESPEKTOVAT PŘÍRODU ZNAMENÁ RESPEKTOVAT SAMI SEBE
NÁŠ VZTAH K PŘÍRODĚ, AŤ JE DŮVĚRNÝ ČI NIKOLI, JE KLÍČEM, JEDNÍM Z KLÍČŮ, JAK REAGOVAT NA RŮZNÉ SITUACE. JSME PŘÍRODA- JSME JEJÍ ČÁSTÍ.

..................................................................................................................................................

5. CVIČENÍ - OSVOJTE SI JINÝ DÝCHACÍ RYTMUS

-vyberte si strom podle své nálady
-pozdravte ho a zeptejte se na svolení
-zády se opřete o kmen buď vsedě nebo vestoje a dýchejte
-zkuste novou pozici - dýchání ve 4 stejných fázích, které odpočítáváte:
--1.nadýchněte se a počítejte do tří
--2.s plnými plicemi počítejte do tří
--3.vydechujte a počítejte do tří
--4.vydržte s prázdnými plicemi bez nadechnutí do tří
-postupně můžete fázi prodlužovat do 5,6,7,8,10- než k tomuto kroku přistoupíte, musíte se cítit dobře
-umožněte tělu, aby tento rytmus přijalo
-tak se ustálí návyk a budete se cítit dobře za každé situace, přestanete se obávat jiné situace, než je běžná. Přestanete se obávat krátké zástavy dechu- apnoe- protože už ji budete znát.
-stromu poděkujete a toto cvičení opakujte častěji.

................................................................
..............................................................

12 MOUDROSTÍ STROMŮ - 3. MOUDROST

25. listopadu 2018 v 6:59 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

3. MOUDROST ZNÍ - CÍTIT SE SPJATÝ S OSTATNÍMI

.........................................................................................................................................

SILNÍ V LESE OCHRAŇUJÍ , ZATÍMCO SLABŠÍ VYŽIVUJÍ A OBKLOPUJÍ. A TI SLABŠÍ SE POZDĚJI MOHOU STÁT SILNÝMI.
........................................................................................................................................

Přínos každého druhu v lese je neocenitelný- podhoubí se šíří v půdě a podporuje vzájemné propojení kořenů jedinců.
VŠECHNY STROMY SE NAVZÁJEM DOTÝKAJÍ.
Svými korunami, kmeny, které se proplétají, svým pláštěm z mechů a lišejníků,které je pokrývají.
I vzduchem, který dýchají, i svými stíny, které tvoří. Dominantní subjekty se rozpínají, ,podřízené se kroutí, sklánějí, aby získaly přístup ke světlu- některé chrání - jiné zaplňují prostor, aby se zajistila rovnováha lesa.

SKRYTÁ A NEVIDITELNÁ SÍŤ VZÁJEMNÉ POMOCI :
Něco je vidět a něco ne. Pod zemí jsou propojeny kořeny a kořínky, podobá se to síti internetových kabelů.
STROMY SPOLU NAVZÁJEM MLUVÍ- "PÍŠÍ SI EMAILY", VYMĚŇUJÍ SI LÁTKY ČI INFORMACE.
Pokud některý z nich onemocní, nemůže dýchat, zbytek lesa se o tom ihned doví a jeho vlivní členové nastolí takovou strategii která by umožnila uzdravování- přežití stromu . Aby se obnovila rovnováha místa.
V Britské Kolumbii byly provedeny série experimentů, které toto dokázaly. Mateřské stromy dodávají mladým a malým jedincům svými kořeny oxid uhličitý,pokud mají málo světla.
K této výměně dochází jak mezi stromy stejného druhu, tak mezi stromy různých druhů.
...........................................................................................................................................

shrnutí : JEDINÉ LIDSKÉ VĚDOMÍ

A co vy, cítíte se být spojeni s ostatními ? Se svými blízkým, ale i s neznámými? Cítíte v sobě ono vzájemné propojení - vědomí -na stupnici své rodiny, rodného místa, vesnice , města, kraje , či země? Cítíte se být spojeni s půdou?
Cítíte vědomí vzájemného propojení tím, že dýcháte stejný vzduch a jíte stejné plody země ? Cítíte svoje kořeny - kořeny lidstva?
Zažili jste situace, kdy jste podali svoje pomocné ruce člověku v nesnázích ? Udělali jste nezištně něco pro oslabenou bytost?
URČITĚ JSTE NĚKDY ZMĚNILI PÁR OKAMŽIKŮ SVÉHO ŽIVOTA JEN PROTO, ABYSTE POMOHLI NĚKOMU JINÉMU.
A naopak. Vzpomínáte na všechny ty ruce, které vám byly podány, na ruce rodičů, učitelů. dětí, někoho neznámého, na tlapky zvířat s něžným pohledem a vlhkým čumákem ?
Možná jste pomohli někomu, koho vůbec nesnášíte, víte, jak velkou solidaritu kritické momenty přinášejí ?
MOŽNÁ JSTE SE SETKALI S LIDMI, KTEŘÍ JSOU JINÍ NEŽ VY, A UVĚDOMILI JSTE SI, JAK VELKÝM PŘÍNOSEM JE VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE, KTEROU JSTE S NIMI MĚLI.
Je to jiný způsob myšlení, fungování, jednání.
NENÍ TO ZDROJ INSPIRACE-? - NOVÁ PERSPEKTIVA? NOVÝ DAR ?

...............................................................................................................................................

Cvičení 3. : NAPOJTE SE NA DRUHÉHO

Umění napojit se na jiného, který je vaším protikladem- vyberte si k tomu jiný strom, než je ten váš vybraný:

- začínejte jako u předcházejících cvičení
-pozdravte ho a zeptejte se, zda souhlasí
-potom s ním vejděte ve fyzický kontakt- dlaně, paže, tvář, celé tělo
-jakmile jste vyvážení začněte dýchat
-zapusťte kořeny
-všímejte si rozdílnosti-jak jej vnímáte, máte jiné vjemy než se svým přátelským stromem?
-vychutnávejte si tu rozdílnost
-po nějaké chvíli přidejte další orientační situaci - vdechujte s pocitem, že se vám nafukuje břicho, nebo s pocitem, že dýchání vnímáte až uvnitř pánve
-vychutnávejte tento nový pocit hlubokého dýchání, dýchejte pravidelně, zůstávejte nohama na zemi-zakořeněni
-tento okamžik prodlužujte tak dlouho, jak vám vyhovuje
-skončete poděkování stromu, který je jiný než vy-
-patří ke stromům, které by vám někdy mohl podat pomocnou ruku
-máte-li chuť, dejte mu svoje jméno.
-možná po této zkušenosti vám přijde i TVŮRČÍ CHVILKA- třeba vás napadnou slova veršů, které věnujete stromům. Tak si je zapište.
.........................................................................................12 MOUDROSTÍ STROMŮ - II.

23. listopadu 2018 v 6:01 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů

DRUHÁ MOUDROST ZNÍ -- RESPEKTOVAT SVÉ TEMPO

.....................................................................

TAK, JAK SE LIŠÍ OD SEBE JEDNOTLIVÉ STROMY STEJNÉHO DRUHU, TAK SE OD SEBE ODLIŠUJÍ I LIDÉ - JSME RŮZNÍ.

Všechny stromy jsou velmi cenné, vlese není žádný strom důležitější než ten druhý. Jsou to všechno osobnosti s různým charakterem, které tvoří harmonii, a každý tu má své místo.

KAŽDÝ STROM MÁ SVŮJ RYTMUS : tak jako není žádoucí vykrmovat mladé stromy chemickým hnojivem, aby rostly rychleji, tak není vhodné třeba u mladých sportovců používat doping, aby dosáhly kýžených výsledků, nebo u mladých zpěváků není dobré užívat kortizon, aby při přestavení všechno zvládli.

Některé stromy mají úlohu po celý život zůstat ve stínu , třeba habr, nebo některé stromy hltají světlo a obávají se každého kousku stínu, jako třeba borovice, nebo stromy Středomoří.
NIKDO SE NEOPOŽĎUJE, NIKDO NENÍ V PŘEDSTIHU. KAŽDÝ MÁ SVÉ VLASTNÍ TEMPO.
SE KTERÝM STROMEM SE ZTOTOŽŇUJETE ?

Je-li Vám blízký SMRK, který jde do všeho naplno : roste, rád se vypíná ke Slunci, snadno a rychle zakořeňuje, PAK BĚŽTE DO TOHO, STAŇTE SE TÍM, KÝM TOUŽÍTE BÝT NA SLUNCI - sportovcem, zpěvákem, hercem podnikatelem.

JE-LI VÁM VŠAK BLÍZKÁ JEDLE , KTERÁ POTŘEBUJE NEJDŘÍVE STÍN , protože potřebuje čas na to, aby dobře zakořenila, aby se živila z hloubi půdy a pak teprve se vystavila slunci - NAUČTE SE NEJDŘÍVE TRPĚLIVOSTI, VYCHUTNÁVEJTE SI POZVOLNÝ VÝVOJ, KTERý POVEDE K NAPLNĚNÍ VAŠEHO POTENCIÁLU.
Své naplnění prožijete, pokud přijmete skutečnost, kdo jste, a pokud svou rozdílnost přijmete, jako jednu z normálních strategií existence mezi různými jinými strategiemi.

STÍNOMILNÉ STROMY JSOU : JEDLE, BUK, HABR
SVĚTLOMILNÉ STROMY JSOU : DUB, BUK, KAŠTANOVNÍK, BOROVICE /všechny druhy/ , MODŘÍN.

..................................................................................................................................

CVIČENÍ 2 : DÝCHEJTE SE SVÝM SPŘÍZNĚNÝM STROMEM

-zvolte si strom, který se vám podobá,
-postavte se dva metry od něho a pozdravte ho,
-zeptejte se ho na souhlas,
-stůjte před ním a vnímejte svůj dech - čerstvý vzduch při nádechu, vlahý vzduch při výdechu
-po nějaké době budete mít chuť na fyzický kontakt se stromem
-pevně ho obejměte,
-přitiskněte se k němu celým tělem, čelo nebo ucho přitiskněte na kůru
-prociťujte jeho sílu, jeho vůni, vrásky, hutnost, cítíte i svoji sílu,
-teď se zaměřte na dýchání,
-představte si své kořeny / pokud jste smrk jsou kořeny více povrchní a do šíře, pokud jste jedle- máte dlouhý hluboký kořen,
-dýchejte tak dlouho, dokud vám to bude příjemné / 5,10,20 minut-není třeba dlouhou dobu/
-zakončete tuto meditaci tím, že jej oslovíte jménem, které jste mu dali a poděkujte.

.......................................................................................................................................

Mám vlastní zkušenost z doby, kdy jsem velmi těžce bojovala s neléčenou boreliozou. Můj strom by akát, který jsem viděla ve snu a probudila mne jeho pronikavá vůně.
Pomáhal mi uvoňovat krunýře, které mi spoutávaly hrudník Když jsem byla v tomto stavu, prováděla jsem toto cvičení a cítila jsem energii tekoucí rukama do hrudníku. Stromům jsem velmi vděčná za pomoc. M.M.
...........................................................................................................................................

22.11. - 21.12. - ZNAMENÍ STŘELCE

22. listopadu 2018 v 6:22 | Marie Blankytná |  O naší duši
ROZŠIŘTE SI SVÉ OBZORY A VZLÉTNĚTE AŽ K OBLOZE.

....................................................................................................................................................ADNACHIEL - andělský vládce STŘELCE -

MŮJ ZLATÝ ŠÍP JE PŘIPRAVEN DOSTAT VÁŠ ZRAK DO NOVÝCH A VZRUŠUJÍCÍCH DÁLEK.
Přináším úžasnou možnost rozvíjet se pomocí představivosti a činů a proměni tak vaše sny ve skutečnost.
Nezáleží na tom, po jakém úseku životní etapy kráčíte, vždy existuje možnost a prostor pro vlastní rozvoj. Nejdříve potřebujete optimizmus, kterým ukovníte sílu své představivosti a pak odhodlanost a životní sílu proměnit sny ve skutečnost.
Zlatý oheň vášně v mém znamení vám pomůže dosáhnout cíle a má láska podpoří vaše sny o lepším životě. Má energie s hlubokou moudrostí Jupitera vaše sny zmnoží, naplní jasem a povzhese je vzhůru k nebesům. Pouze nebesa budou hranicí vašeho rozvpoje, pokud v srdci najdete dost odvahy.

.............................................................................................................................................

STŘELCi - ohnivému znamení , vládne JUPITER , planeta štěstí a hojnosti
Vládcem Jupitera je ZADKIEL, který přináší veškerou hojnost.
Jde o znamení v posledním měsíci roku, kdy je čas se dívat vpřed, ale i zpět. Andělé slunce vám zlepší nála

du, pokud to potřebujete.
Střelec má v rukou možnost osvobodit se pro další rozvoj, nebo dosáhnout toho, co jste si pro tento rok předsevzali.
ADNACHIEL vým ukáže, jak najít sílu dát si předsevzetí do dalšího roku, ale hlavně, jak docílit naplnění.

ZADKIEL - vládce Jupitera vám pomůže udržet si vnitřní sílu- nedotknutelnost- nabídne vám hojnost, kterou potřebujete, aby věci mohly plynout.
A na cestě vás budou ochraňovat i další andělé.
.................................................................................................................................................

VLASTNOSTI SPOJENÉ SE STŘELCEM A ADNACHIELEM.:
-OPTIMISMUS - UMĚNÍ VIDĚT DO BUDOUCNOSTI - JEDNAT - REALISTICKÝ POHLED - SVOBODA PRO POSUN OSOBNÍCH I DUCHOVNÍCH HODNOT.

ANDĚLÉ ŽIVLŮ NABÍZEJÍ TYTO SÍLY:
-spálení vnitřních bloků - které brání v růstu, sílu slunce - která vám v zimě zlepší náladu.

ZADKIEL - andělský vládce planety ovlivňuje :
-hojnost všeho - čeho je vám potřeba pro vaše nejvyšší dobro.

..................................................................................................................................................

Chcete-li v meditacích pracovat s energiemi andělů, kteří vám nabízejí svoji pomoc, může to být z počátku pro vás těžké, cítit andělskou energii.
Můžete zachycovat změny vibrací svýma rukama, na dlaních můžete cítit změny vibrací, můžete také slyšet ušima - andělské zvuky, někdo může zachycovat i obrazy. Jak se budete zdokonalovat při vzývání svých andělů, intenzita vašich prožitků se bude zvyšovat. Budete jejich přítomnost zachycovat a pociťovat silněji.
Časem začnete rozpoznávat i jednotlivé andělské energie
Jednejte s anděly jako s milovanými a důvěryhodnými přáteli, protože jimi jsou.
..................................................................................................................................................

PRÁCE S ANDĚLSKÝMI ENERGIEMI :

-potřebujete se lépe soustředit a získat realistický přístup ?
"ADNACHIELI, VÍM, ŽE POKUD CHCI ROZŠÍŘIT SVÉ OBZORY, MUSÍM BÝT VÍC NEŽ JEN SNÍLEK. s TVOU PODPOROU DOKÁŽI BÝT SEBEVĚDOMÝ A SOUSTŘEDIT SE NA PLÁNY DO BUDOUCNOSTI A TAKÉ JEJICH REALIZACI."

-uvízli jste v určité situaci dlouhou dobu a potřebujete volnost ?
"PADAELI, PADAELI, PADAELI, VÍM, ŽE SE MUSÍM Z TÉTO SITUACE DOSTAT ZPŮSOBEM CO NEJMÉNĚ BOLESTNÝM, ABYCH ZNOVU ZÍSKAL POZITIVNÍ POHLED NA BUDOUCNOST. s LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM, S LÁSKOU A SVĚTLEM. "

BVARVAMI ADNACHIELA A STŘELCE - jsou nejrůznější odstíny modré - od blankytné po modř lazuritu, přecházejí až do purpurové, ale také se objevuje barva zlatá, protože jde o ohnivé znamení.

POUŽITÍ SVÍČEK V MĚSÍCI TOHOTO OHNIVÉHO ZNAMENÍ :
při cvičeních a meditacích používejte svíčky v barvách tohoto znamení, vyryjte si do vosku znamení střelce, dodají vám energii ohně.

SANDALFON - ANDĚL MODLITBY VÁS OCHRAŇUJE NA CESTĚ ZA DUCHOVNÍM ROZVOJEM

ORIEL- ANDĚL OSUDU - ROZJASNÍ VAŠE VIZE

ISIAIEL - JE ZLATÝ ANDĚL BUDOUCNOSTI - pomůže vám najít nové cíle, které směřují k rozvoji osobnosti nebo činnosti.

.................................................................................................................................................

Vážení čtenáři, máte-li zájem postupuvat v meditacích a ve svém duchovním postupu podle návodů této knížky, zkuste to.
ANGELA McGERR - ANDĚL NA KAŽDÝ DEN.

................................................................................................................................................PROSBA

17. listopadu 2018 v 6:49 | Marie Blankytná |  ModlitbaAhoj!
Tvoríme reťaz 1000 modlitieb za chorých na rakovinu. Pomodli sa a
pošli túto správu 9 priateľom, nezlom reťaz.

*" Bože, Otče na Nebesiach, odovzdávame Ti do Tvojich rúk všetkých,

ktorí trpia na rakovinu. Dotkni sa ich a daj im svoje uzdravenie,
prosíme Ťa.
Tvoja vôľa nech sa stane v Mene Ježiša Krista, amen."*

Prosba sestier Alžbetínok

................................................................................................................................

DOSTALA JSEM TUTO PROSBU A PŘEDÁVÁM JI DÁL . M.

STROMY NÁS NAUČÍ LÉPE ŽÍT

14. listopadu 2018 v 6:26 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


VINCENT KARCHE : 12 MOUDROSTÍ STROMŮ

.................................................................................................................................................

STROMY jsou velkými zpracovateli odpadu, který umějí maximálně využít. Je však nutné, aby nedocházelo k přílišnému znečištění vzduchu, jinak se tento systém zahltí.
Uvědomujeme si vůbec, jaké škody plynou z toho, když kácíme stále víc stromů a hromadíme čím dál víc plynného, průmyslového nebo civilizačního odpadu ?
Stromy nás neustále obdarovávají-uklidňují nás-chrání nás- umožňují nám hru - únik - uvědomělou samotu, která podporuje spojení se sebou samými i s druhými.
Poskytují sběračům množství hub-borůvek-jahod, díky organické hmotě stromů může půda regenerovat.
Les nám poskytuje léčivé a vitalizující účinky vod, výtažků z pupenů, esenciální oleje nám pomáhají dýchat.
Stromy vstřebávají utrpení- nesoudí nás - přijímají nás takové , jací jsme.

...........................................................................................................................................

STROMY NÁM PRO LEPŠÍ ŽIVOT POSKYTUJÍ 12 MOUDROSTÍ :

I. moudrost - SPRÁVNĚ DÝCHAT -

tak jako život člověka, tak i život stromů závisí na dýchání. Pokud u člověka toto lehké proudění dechu, k němuž dochází nevědomky, zakolísá nebo ustane - člověk zemře.
U stromu je to jinak, pokud mu ve vegetačním období odstraníte listy, strom dovede zmobilizovat zdroje k obnovení života.

...........................................................................................................................................

Cvičení 1. - DÝCHEJTE SE STROMEM

-PŘI PROCHÁZCE LESEM NEBO PARKEM SI ZVOLTE STROM, KTERÝ VÁS NĚČÍM PŘITÁHNE
-STOUPNĚTE SI PÁR KROKŮ OD NĚJ TAK, ABYSTE HO VIDĚLI CELÝ,
-POZDRAVTE HO A POŽÁDEJTE HO O SOUHLAS,
-DÍVEJTE SE NA STROM, POSTAVTE SE PEVNĚ S CHODIDLY NA ŠÍŘKU RAMEN A PODDEJTE SE,
-VNÍMEJTE SVOJE DÝCHÁNÍ, PROUDĚNÍ VZDUCHU DOVNITŘ A VEN, NOSNÍ DÍRKY- SVĚŽÍ PŘI NÁDECHU, VLAHÉ PŘI VÝDECHU,
-JAKMILE SI NASTAVÍTE RYTMUS DÝCHÁNÍ- BUDE PLYNULÉ - PŘI KAŽDÉM VÝDECHU NOŘTE KOŘENY SVÝCH CHODIDEL DO PŮDY,
-S KAŽDÝM DALŠÍM NÁDECHEM ZAČNE STOUPAT ENERGIE VZHŮRU A PROSTOUPÍ VÁS,
-VAŠE KOŘENOVÁ SÍŤ SE ZVĚTŠUJE, ROZŠIŘUJE, PRORŮSTÁ HLOUBĚJI, STROM VÁS PROVÁZÍ.
-PÁR CHVIL TAK ZŮSTAŇTE,
-VNÍMEJTE SE JAKO STROM- BUDETE SI PŘIPADAT JAKO SPOJNICE NEBE A ZEMĚ,
-TENTO POCIT PODRŽTE TAK DLOUHO, DOKUD VÁM BUDE PŘÍJEMNÝ,
-JAK MILE UKONČÍTE TENTO PROCES, PODĚKUJTE STROMU TÍM, ŽE HO OBEJMETE,
-CHCETE-LI , DEJTE MU NĚJAKÉ JMÉNO,
-MŮJ STROM MÁ JMÉNO DOUG, PROTOŽE JE TO DOUGLASKA.

........................................................................................................................................

Pokračování bude druhou moudrostí lesa.

KDYŽ ZPÍVAJÍ CVRČCI

13. listopadu 2018 v 16:31 | Marie Blankytná
.................................................

PROSTÁ, OD SRDCE JDOUCÍ MODLITBA, KTEROU PRONESL SLEPÝ MUŽ :

" PANE,

JSI TADY JEDINÝ, KDO VÍ, CO DĚLÁ A TAK TĚ ŽÁDÁME, ABYS SEM PŘIŠEL A CHVILIČKU SE TU S NÁMI ZDRŽEL.
BUĎ ČESTNÝM HOSTEM U NAŠEHO STOLU.
NAPLŇ NAŠE ROZHOVORY, NÁŠ ČAS I NAŠE SRDCE. PROTOŽE PRÁVĚ Z NICH VYCHÁZÍ NÁŠ ŽIVOT.
A TAKÉ, PANE, TI DĚKUJEME ZA ANNIE.
VŠICHNI VÍME, ŽE POTŘEBUJE NOVÉ SRDCE. ČLOVĚK NEMUSÍ BÝT ŽÁDNÝ MUDRC, ABY TO VIDĚL, ALE JE TO TVÉ KONÁNÍ.
tO TY DOVEDEŠ LÉČIT ZLOMĚNÁ SRDCE.
TAK TĚ PROSÍM, VYLÉČI VŠECHNA ZLOMENÁ SRDCE U TOHOTO STOLU,KTERÁ TO POTŘEBUJÍ.
NEPŘEDSTÍRÁM, ŽE VÍM VÍC, NEŽ BYCH MĚL, ALE ŘEKL JSI V JEREMIÁŠOVI, ŽE TO, CO S NÁMI ZAMÝŠLÍŠ, ZNÁŠ JENOM TY SÁM, JSOU TO MYŠLENKY O POKOJI,NIKOLI O ZLU.
A CHCEŠ NÁM DÁT NADĚJI DO BUDOUCNOSTI, PROTOŽE, PANE, MÁM TAKOVÝ POCIT, ŽE TAHLE HOLČIČKA SI TO ZASLOUŽÍ.
A VÍM, ŽE TI NENÍ NIC DRAŽŠÍ, NEŽ MALÉ DÍTĚ.
PANE, DĚKUJEME TI ZA TOTO JÍDLO,PEČUJ O NÁS A VEĎ NÁS TVOU ZÁŘÍ VPŘED. ".................................................................................................................................................

Tato prostá modlitba byla vybrána z knihy - Když zpívají cvrčci - Charles Martin.

Vypráví o statečnosti, s níž bojuje sedmiletá Annie o svůj život, protože má nemocné srdce.

.................................................................................................................................................

T I CH O

11. listopadu 2018 v 6:07 | Marie Blankytná |  Motto dne
PINDAROS : TICHO JE NEJVYŠŠÍM STUPNĚM MOUDROSTI.

"JSOU OKAMŽIKY, V NICHŽ NEJSILNĚJŠÍM HLASEM JE HLAS TICHA."

"JAKO JSOU VŠECHNY BARVY OBSAŽENÉ V BÍLÉ, JEŽ ODRÁŽÍ PLNÉ SVĚTLO,TAK JE TICHO NATOLIK PLNÉ, ABY OBSAHOVALO VŠECHNA SLOVA. "

"UMĚNÍ MLČET SPOLU, JE NEJKRÁSNĚJŠÍ KVĚT SPOLEČENSTVÍ LIDÍ."

"TICHO JE SÍLA, KTERÁ PŘIVODÍ ONU KONCENTRACI MYSLI, SRDCE, A SNAD I TĚLA,KTERÁ MĚ SPOJUJE V JEDNOTU, A UMOŽŇUJE MI BÝT V PRAVDĚ PŘED DRUHÝM A PŘED TAJEMSTVÍM."

"JAKO KAŽDÁ MALBA POTŘEBUJE PLÁTNO,TAK KAŽDÉ SLOVO POTŘEBUJE JAKO ZÁKLAD - TICHO."

"NEŠŤASTNÍ JSOU TI, KTEŘÍ NEPOZNALI TICHO-KUS NEBE,JEŽ SESTUPUJE K ČLOVĚKU. PŘICHÁZÍ Z TAKOVÉ DÁLKY, O KTERÉ SE ČLOVĚKU ANI NEZDÁ,
PŘICHÁZÍ Z VELKÝCH MEZIHVĚZDNÝCH PROSTOR, Z MOŘÍ BEZ VÍRŮ, ZE STUDENÉHO MĚSÍCE.
PŘICHÁZÍ Z TĚCH PROSTORŮ,Z TĚCH ČASŮ A MÍST, KDE UŽ SVĚTY NEEXISTUJÍ."

"TICHO JE TOU PODMÍNKOU, KTERÁ NÁM UMOŽŇUJE NASLOUCHAT DRUHÝM."

..................................................................................................................................................

TYTO MYŠLENKY BYLY VYBRÁNY Z KNIHY - HLASY TICHA. /365 myšlenek o tichu./

Přeji Vám, abyste rozuměli sami sobě a uměli nasloucht i jiným. M.M.

......................................................................................................................................................

SEN O STŘÍBRNÉ ENERGII

10. listopadu 2018 v 6:52 | Marie Blankytná |  O naší duši
PODĚLÍM SE S VÁMI O VLASTNÍ SEN.

Vždy, když se chystám ke spánku, kromě poděkování a modliteb, žádám svoje ochránce, aby mne vzbudili ve vhodnou dobu k věrnému převzetí písemných vzkazů. Zpravidla to bývá doba kolem půlnoci, nebo ve tři hodiny ráno.
3.listopadu jsem se vzbudila těsně po třetí hodině ráno, vykonala jsem k čemu mne tělo nabádalo, opět jsem ulehla s myšlenkou : " Jsem moc unavená po úklidu bytu po malování, ale ráda bych přijala pěkný sen. Už jste mi delší dobu nic neposlali. Prosím o pěkný sen."
Okamžitě jsem usnula a přišel mi tento sen:

..........................................................

Ocitla jsem se na nějakém místě, které architekturou připomínalo gotickou věž ,
-stála jsem na místě, točila jsem se kolem osy a rozhlížela jsem se,
-přede mnou se objevil člověk v dlouhém oblečení, neviděla jsem mu do tváře,
-řekl mi - modli se k Panně Marii,
-klekla jsem si, sepjala jsem ruce a modlila jsem se modlitby k Panně Mari, které znám,
-po skončení jsem zvedala levou ruku a pokládala jsem ji dlaní na zem, vytvořila jsem kolem sebe kruh ze znamení,
-v místě, kam jsem položila levou dlaň, zůstával otisk stříbrné energie, která zářila vzhůru,
-měla jsem obrovskou radost a s tímto pocitem jsem se vzbudila.
-hned jsem vzala sešit a tužku, poděkovala za sen a požádala o dodatečné vysvětlení :

.................................................................

"Tento sen byl připomínkou toho, že jsem ti před časem radil zaměřit se na stříbrnou energii Luny a posílit tak stříbrnou energii ženského principu, které v tomto věku pociťuješ nedostatek.
Tento sen ti napověděl, že tuto složku životní energie můžeš získávat i s pomocí P. Marie- Matky Boží. "

...................................................................

CO MI TENTO SEN DAL ?

-vykonat to, co mi bylo naznačeno nějakou dobu před tímto snem .: meditací s měsíčním stříbrným světlem doplnit ženskou složku energie do své aury, abych tak předešla některým bolestivým pocitům. Tuto meditaci jsem měla vykonat celkem 4 dny- 3 dny před úplňkem a při úplňku. Dokončím ji při dalším úplňku.
-vzpomněl JSEM SI NA OBRAZ - P.MARIA MÁ POD NOHAMA MĚSÍC-LUNU,
-KAŽDÁ MODLITBA NÁS POSUNE NĚKAM DÁL A VÝŠ,
-MYSLET TAKÉ VÍC NA SEBE A VLASTNÍ POTŘEBY,
-ta pomyslná kola, která vrhalo stříbrné světlo do prostoru mi navodilo vzpomínku širokých ženských sukní - to, že bychom jako ženy měly chodit oblečené víc v sukních, než v kalhotech, že bychom neměly zapomínat na svůj důležitý ženský úkol v životě, že bychom neměly svým chováním nahrazovat energii mužského principu, což se v mnoha situacích děje. Zachovejme hranici mezi mužským a ženským principem v našich energiích, abychom všichni byli vyrovnanými bytostmi.

.....................................................................................................................................................

Závěrem bych řekla, že jsem si uvědomila opět duchovní významy čísel :
Datum 3.11.

-3- číslo symbolické, číslo sv.Trojice Boží, nanebevzatí Mistři jsou ti nablízku, slyšeli tvé modlitvy a chtějí ti pomoci.
-11- věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvé modlitby. je to číslo tvořivé osoby, která se musí vyvarovat závislého chování.
-1+1=2 :je to také číslo BOJE ! POZOR na něj - je pravda, že v určitých věcech člověk stále s něčím bojuje, v tomto případě to bylo asi moje opomenutí dobré rady.

DĚKUJI SVÝM OCHRÁNCŮM A UČITELŮM ZA KAŽDOU VÝUKU, KTEROU MI POŠLOU. MARIE MARTA.
..................................................................................................................................................VĚNUJTE ČAS SVÝM MILOVANÝM

6. listopadu 2018 v 11:38 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


VĚNUJTE ČAS SVÝM DĚTEM.

Milujte to, co děláte. Je už v lidské povaze brát lidi, kteří nás milují, jako samozřejmost. Neříkám, že je to špatné- je to dobré-říkám jen,že tak jsme prostě vnitřně ustrojeni
Vím, že nevíte, kam dřív skočit. Máte hromadu povinností. Míst, kam musíte jít, a lidí, s nimiž se musíte setkat.
Najděte si minutku, hned teď a tady, abyste vyřídili jeden telefonát.
Řekněte svým dětem, jak moc vám na nich záleží.
Řekněte své ženě, nebo svému muži,nebo své matce, nebo svému otci, nebo svému bratrovi či sestře, nebo nejlepšímu příteli, co k nim cítíte.
Nikdy toho nebudete litovat. Věřte mi.

...................................................................................................................................................

ROBIN S. SHARMA : JAK SE STÁT MISTREM SVÉHO ŽIVOTA.

..................................................................................................................................................

MĚSÍC LISTOPAD - PLÍCE

1. listopadu 2018 v 6:23 | Marie Blankytná |  Zdraví
PLÍCE _ se v tomto období projevují už znatelněji, protože ovlivňují jednak psychiku a také pokožku.Zde působí druhotně.
Proto si v tomto období vyžadují posílování, především pohybem a pak prostředím. Velice rozumné je ověřovat si jejich stav nejen na reflexních ploškách plic, ale také stavem pokožky.
Potíže se nyní začnou projevovat spíše v nedostatečnosti plic samotných, většinou špatným dýcháním, ruku v ruce se zřejmým narušením sliznic, a pak v přehnané citlivosti pokožky. K tomu zde obyčejně přistupují poruchy lymfatického systému, zejména v oblasti hrudní kosti. Lymfatický systém je tedy třeba posilovat.

.................................................................................................................................................................................................................................................................

Celé znění článku najdete dne 1. listopadu 2017.

................................................................................................................................................