Únor 2019

SEN O ZVĚŘI

20. února 2019 v 6:42 | Marie Blankytná |  Sny a jejich výklad

UVÁDÍM KRÁTKÝ SEN, KTERÝ MI POSLALA STARŠÍ ŽENA .

- vyšla si na vycházku do přírody

- přišla na louku, na které bylo mnoho uhynulé drobné zvěře - králíci - zajíci
- utíkala mezi zvěří a hledala manžela - myslivce, který byl někde na čekané
- potkala jej už pod kopcem, chystal se už odjet domů
- nenechal ji promluvit, jenom podotkl . "Co chceš"?
- šlo v tomto snu o strach z nákazy?
..................................................................................................................................................

"ANO, vysvětlím i tento sen.
Nešlo zde o strach z nákazy z uhynulé zvěře. Už dříve jsem vám vysvětloval, že střelec - lovec má před střelbou, během doby čekání vyslat ke zvěři prosbu O ODPUŠTĚNÍ.
Zvěř má velmi bystré smysly , má velmi dobrou intuici a ví, co ji čeká. Vyslanou myšlenku - prosbu zachytí svým vnímáním a může se rozhodnout.
Buď toto řešení přijme, nebo se zachrání- spasí útěkem.
Lovec, který loví bez tohoto hlubšího duchovního prožitku, musí později "složit účet" ze svých činů.

Z TOHOTO SNU PLYNE POUČENÍ - ŽENY, ŘÍKEJTE SVÝM PARTNERŮM- LOVCŮM ABY SE CHOVALI VELMI CITLIVĚ A PŘED STŘELBOU VYSLALI MYŠLENKU ":

"PROSÍM, ODPUSŤ MI, ZBAVÍM -LI TĚ ŽIVOTA."

......................................................................................................................................................

Mnoho mužů toto řešení nepřijímá.
Myslím si, že zde by byla velmi účinná metoda Ho-o-ponopono.
V myšlenkách před střelbou mít : "MILUJI VÁS, OMLOUVÁM SE, ODPUSŤTE, DĚKUJI. "

..................................................................................................................................................

OTEVŘENÁ NÁRUČ

17. února 2019 v 6:34 | Marie Blankytná |  Meditace


Věčně si stěžujeme na nedostatek - třeba finančních prostředlů, místo stěžování děkujme pravidelně za to, co máme a s čím se musíme naučit hospodařit.
Učme se myslet na peníze jako na měnu, kterou není třeba přeceňovat.
Otevřeme v meditaci svoji náruč Vesmíru, protože Vesmír má pro nás všeho hojnost.
Učme se přijímat vše, dobro a veškerou hojnost Vesmíru, ale naše mysl zatím s tím neumí zacházet.
Učme se tedy VIZUALIZOVAT DOSTATEK.

.....................................................................................................................................................

V I Z U A L I Z A C E

VĚDOMÍ DOSTATKU NENÍ ZÁVISLÉ NA MNOŽSTVÍ PENĚZ,
ALE MNOŽSTVÍ PENĚZ JE ZÁVISLÉ NA TOM, JAKÁ JE PŘEDSTAVA O DOSTATKU.
ČÍM VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ JSME SCHOPNI SI PŘEDSTAVIT , S TÍM VĚTŠÍM NOŽSTVÍM SE SETKÁME.
PŘEDSTAVA PRO VIZUALIZACI DOSTATKU - VELKÉHO MNOŽSTVÍ MŮŽE BÝT TŘEBA NAŠE PŘEDSTAVA VODY V MOŘI.
JE JÍ TOLIK, ŽE JI NIKDY NEJSME SCHOPNI VYBRAT, AŤ MÁME V RUCE HRNEK NEBO VANU.
MOŘE ANI OCEÁN NIKDY NEVYSUŠÍM.
ZAUJMĚME SVOJI OSVĚDČENOU MEDITAČNÍ POLOHU, ABY TĚLU BYLO DOBŘE A ZAČNĚME SI PŘEDSTAVOVAT OBROVSKOU MASU VODY V OCEÁNECH.

..............................................................................................................................................

POKUD NÁS STÁLE PRONÁSLEDUJÍ CHMURNÉ MYŠLENKY NA CHUDOBU A NEDOSTATEK - ZAVEDEME SI SAMI PRO SEBE POKUTU.

URČÍME SI OBNOS A TEN SI DÁME BOKEM. PO URČITÉ DOBĚ, TŘEBA PO DVOU TÝDNECH NAŠETŘENÝ OBNOS UTRATÍME ZA
NĚCO, CO NÁM UDĚLÁ RADOST.

..................................................................................................................................................

CO JSOU ANDĚLÉ ?

16. února 2019 v 6:57 | Marie Blankytná |  Moudrosti od různých autorů


ČLÁNKY O ANDĚLSKÝCH BYTOSTECH JSOU VYBRÁNY Z KNIHY - FRANCIS MELVILLE - ANDĚLÉ

.................................................................................................................................................

Existuje mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru neboli bytost ryze duchovní .

ANDĚLSKÁ VLÁDA.

Na rozdíl od lidstva a všech druhů zvířat na Zemi se andělé nevyvíjejí. Narodili se dokonalí, zcela schopní vykonávat svou roli okamžitě.
Jediný vývoj, který je jim podle tradice přiznáván, je poučení z pozorování rozvoje vesmíru.
Andělé vládnou všemu. Jejich cílem je udržovat celek stvořeného.
Za každým druhem zvířat, rostlin, minerálů stojí nějaká andělská inteligence, stejně jako za hvězdami, za planetami či za větry.
Nejsou omezeni čaem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo- okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí- a mohou nabrat jakýkoli tvar.
I když nemají pohlaví,mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.
Od stvoření jim byla dána svobodná vůle, ale většina tento dar z obdivu ke svému Tvůrci dobrovolně vrátila.
Kdo by potřeboval svobodnou vůli, když se může spojit s milujícím a vševědoucím Všemocným ?

.....................................................................................................................................................

S L O V A

13. února 2019 v 6:03 | Marie Blankytná |  Naše omyly

NAŠE SOUČASNOST A TĚŽKÁ ONEMOCNĚNÍ

10. února 2019 v 6:54 | Marie Blankytná |  O naší duši
položila jsem otázku - PROČ JE V NAŠÍ SOUČASNOSTI TOLIK TĚŽKÝCH ONEMOCNĚNÍ - a převzala jsem tuto odpověď:
...........................................................................................................................................................

" ANO, ODPOVÍM.
PROTOŽE TĚCH MNOHO LIDÍ MÁ NEMOCNOU DUŠI.
Je zde souvislost mezi minulostí a současností duše. Mnoho lidí už věří tomu, že duše prochází mnoha životy, protože se životem UČÍ.
V každém životě má jinou tělesnou schránku - tělo,, které smrtí odkládá a její život pokračuje dál, v jiných vyšších dimenzích, než se zase vrátí do nového těla a cyklus životů pokračuje.
V každém životě k vám přicházejí okamžiky šťastné, které se střídají s těmi opačnými.
Svým přístupem k životu tvoříte energie dobra či zla. a je na každém člověku, , jak to stvořené zlo- ty negativní energie řeší.
Pokud je neřeší-libuje si v nich - nic nenapravuje - nic nepochopí - záznamy tohoto jednání si duše odnáší zaznamenané do další existence duše.
A TO JSOU POČÁTKY NEMOCÍ, PROTOŽE ZKUŠENOSTI MINULÝCH ŽIVOTŮ SI NESETE V DUŠI, KTERÁ SE PROLÍNÁ CELÝM TĚLEM. NESETE SI JE V TĚLESNÝCH TEKUTINÁCH, V ZÁRODEČNÝCH BUŇKÁCH A TAK JE PŘEDÁVÁTE SVÝM POTOMKŮM. ŘÍKÁTE - "TO JSEM PODĚDIL".
Jestli žijete tak, že - neřešíte- neodpouštíte - nenávidíte atd...-posilujete tím negativní energie získané "v minulosti " a tak rozšiřujete svoje zatížení - SVOJI KARMU.
JSOU TO ZÁRODKY NEMOCÍ, KTERÉ SE Z POČÁTKU PROJEVUJÍ JAKO ŠPATNÝ POCIT - POTOM PŘIJDE NESMĚLÁ, OBČASNÁ BOLEST, POTOM SILNĚJŠÍ BOLEST, TA PŘEJDE V CHRONICKÉ ONEMOCNĚNÍ, AŽ TŘEBA V BUJENÍ BUNĚK - COŽ JSOU ZHMOTNĚNÉ NEGATIVNÍ ENERGIE, KTERÉ ÚTOČÍ NA TĚLO DESTRUKTIVNĚ.
Dáváte přednost životu v nadbytku hmotného a máte nedostate energií duchovních.
Odkláníte se od věčných duchovních-vesmírných zákonů, které jsou neměnné a tvoříte nové zákony hmotného dostatku a nadbytku. A tyto zákony považujete za prvořadé.
Dáváte přednost požitkům těla a zapomínáte na požitky duše.
Odklonili jste se od vlastní víry, nepočítáte s pomocí svých duchovních ochránců, nežádáte od nich pomoc a ochranu, nedáváte jim možnost, aby vám pomáhali a vedli vás, nepracujete na svém duchovním růstu - abyste chápali jejich pomoc.
Toto všechno jsou příčiny nemocí- neplodnosti - nespokojenosti - zklamání - rozvodů - sebevražd a jiných negativních projevův v životě.
Ten, kdo dokáže spolupracovat se svojí duší, ten žije jinak.
Pusťte k sobě energie svých ochránců - vraťte si do života víru - naději - lásku - důvěru - vyrovnanost - schopnost odpouštět - všechno špatné - negativní řešte na úrovni současného života ihned, nic nepřenášejte do budoucnosti duše a budete zdravější , šťatnější a duše přinese zdraví i do budoucnosti. VĚŘTE."
................................................................................................................................................

Děkuji za každé poučení a přeji Vám hodně pochopení a zdraví. M.

ENERGIE SOUČASNOSTI

8. února 2019 v 10:04 | Marie Blankytná |  Zdraví
.....z dopisu vybírám:

- problémy- bolesti pravé nohy
- pravé ucho - snížená slyšitelnost a bolest
- tlak v oblasti pod pravým žebrem
............................................................................
" ANO , mohu odpovědět. Bolesti určitých orgánů na pravé straně těla poukazuje na negativní energie vytvořené v současném životě, je tam také souvislost s výchovou v dětství.
- bolest pravé nohy znamená, že "nedokázala kopat" sama za sebe - s tím souvisí i bolest a snížená slyšitelnost pravého ucha,
- bez protestů poslouchala příkazy, zákazy, přijímala potrestání i v případě, že převzala vinu za jiné
-postižení a tlak v oblasti žlučníku - trvalá zlost na sebe i v dětství na rodiče a jejich výchovu -NESCHOPNOST JÍT ZA SVÝM ROZHODNUTÍM.

PODOBNÉ ZÁZNAMY- ZKUŠENOSTI SI PŘINESLA DUŠE I Z MINULOSTI ŽIVOTŮ, PROTO TÍM ŘEŠÍ I KARMICKÉ ENERGIE. MINULOST DUŠE A SOUČASNOST - JEDNO JSOU.

Děkuji svým duchovním učitelům za každé vysvětlení, protože celý život se učíme. Přijímejme tyto "vědomosti"- tato poučení s pokorou, protože tím ochraňujeme a čistíme energie vlastní duše.


SOUVISLOSTI MEZI DUŠÍ-SRDCEM A TĚLEM

3. února 2019 v 6:33 | Marie Blankytná |  O naší duši

Vážené čtenářky tohoto blogu,

pod dojmem Vašich otázek, které se hodně dotýkají vztahů mezi duchovními příčinami a onemocněním reprodukčních orgánů jsem se rozhodla položit otázky k tomuto tématu. Než uvedu obecné vysvětlení, uvádím praktický příklad- případ, který mi byl položen jako dotaz.
Žena žádá o vysvětlení příčiny operace vaječníků v době , kdy jí bylo 40 let.
Uvádím z dotazu jenom dvě skutečnosti:-
-v době 35 let podstoupila zavedení tělíska, které mělo zabránit dalšímu početí, v té době měla dvě děti,
- v době 40 let musela podstoupit operaci vaječníků a vejcovodu na levé straně těla.
35 let = 8, 40 let = 4, obě čísla - 4 - 8 jsou čísly, které mimo jiné poukazují na řešení karmické.

......................................................................................

"ANO, rád vysvětlím souvislosti, které dovedly ženu na operační stůl.
Byla to karmická záležitost spojená se špatným pochopením toku energie lásky ze strany manžela.
Žena podlehla tlaku manžela ve věku 35 let /8/ a svolila k zákroku zavedení tělíska do rodidel k zamezení dalšího těhotenství.
Podlehla tlaku a tím došlo k degradaci vzájemného aktu lásky při splynutí těl. Tento akt byl tímto zákrokem degradován na živočišný sex, bez jakéhokoliv duchovbího splynutí duší, byl manželem používán jenom pro uspkojení jeho tělesných potřeb, s vyloučením duší a mnohdy i srdcí.
Žena se nemohla v těchto intimních chvílich naladit duchovně, protože po celou dobu trvání procesu trpěla tělesnými bolestmi, které odváděly její pozornost, nemohla tímto směrem ani vést partnera, tělesně trpěla a bojovala s nechutí při společném aktu lásky.
Tělo "toto zabezpečení" nechtělo přijmout, bránilo se, velmi si ublížila, protože tělísko se usadilo velmi hluboko a nemohlo být po určité době vyjmuto normálním zákrokem. Musela se podrobit první malé operaci.
Po zhojení těla přišlo další, 3. těhotenství, které žena vítala, protože toužila mít tři děti.
Ale nebylo to přání manžela.
Duše chtěla oba rodiče a když poznala, že by tomu tak nebylo, po určité době raději odešla, protože byla vítaná jenom duší matky.
Žena tuto skutečnost velmi těžce nesla a vše skončilo operací v době 40-ti let, kdy jí byly odňaty orgány - vaječník a vejcovod, které byly poškozeny zavedeným tělískem.
Tím, že se lidé brání normálnímu početí tím, že přistupují k nějakému řešení "obrany", tím ruší duchovní zákon lásky.
Odklání se od duchovního propojení jejich duší-srdcí a těl při tělesném spojení, degradují akt lásky na něco podřadného.
Lidé mají využívat neplodných dnů ženy, oddávat se splynutí i za přítomnosti duše a pak je vše v pořádku.
Právě z těchto důvodů je mezi lidmi tolik onemocnění rakovinami, tolik násilí, tolik nemocných dětí.
Vraťte se , poznávejte duchovní zákony a používejte je ve svých životech.
Budete i šťastnější. "
...............................................................................................................................................

Jenom bych k tomu dodala:
-pokud žena pochopila k čemu došlo, k čemu se propůjčila, pokud se začala chovat jinak pod dojmem pochopení této situace, mohla "přetrhnou" tok karmických zátěží, pokud se toto onemocnění opakovalo u příslušníků rodu po několik generací. Všechno záleží na pochopení, na odpuštění, na správné aplikaci lásky v životě.
Přeji Vám hodně štěstí a správný přístup k životu. M.M.

TAKÉ MI TO ŘÍKALI ....

1. února 2019 v 12:31 | Marie Blankytná |  Práce s vyššími těly