PŘIPOUTANÉ DUŠE

23. června 2019 v 6:19 | Marie Blankytná |  Meditace
ODPOVĚĎ K DOTAZU - UVÍZLÉ DUŠE
" ANO, uvedu všeobecnou odpověď k častému dotazu - odvádění duší:
Je pravda, že ne každá duše ví, jak se má zachovat po ztrátě své tělesné schránky, nebo ví jak se má zachovat a neudělá to, protože má různé důvody k posečkání, až je třeba pozdě a potřebuje pomoc.
-sama nedokázala odpustit- uvědomila si svoji chybu a chtěla by ji napravit
-potřebuje získat odpuštění pro sebe
-byla v životě na něčem závislá a hledá to prostřednictvím smyslů člověka
-hluboko vězí ve hmotě a nedokáže se vzdát požitků z toho plynoucích
-další a další příčiny.....
Tento váš svět však není dobrým místem pro další vývoj duší. Je třeba, aby to pochopily a odešly s pomocí
vašich proseb, modliteb a s pomocí duchovních bytostí tam, kde jsou s láskou očekávány.
Každý člověk si nese svoje duchovní dědictví v boží jiskře, které ctí duchovní zákony, ale ne každý člověk dokáže tyto možnosti v sobě najít.Kdo to pochopí, je schopný pomáhat i duším v jejich postupu DOMŮ.
Základním předpokladem je existence LÁSKY k sobě, ke své duši a s její pomocí nacházet v sobě základy duchovních nauk a tyto začít rozvíjet.
Dostali jste k tomu fyzické tělo, které s pomocí sluchu- zraku-hmatu- i čichu může pomáhat rozvíjet vaše jasnozřivé schopnosti.
Práce s duchovním rozvíjením se vás dovede i k pomoci uvízlým duším na cestě vzhůru.
Tato práce nepracuje s nízkými energiemi - s rozkazy a zákazy, ale pracuje s energií Lásky, Světla- s Odpuštěním-Nápovědou-Modlitbou- s pomocí energií duchovních ochránců,kteří svoji pomoc poskytnou.
Pokud se duše přivtělí k žijícímu člověku, dává o sobě vědět.
Žije z energií člověka a tomu po čase začne energie pro život scházet, což se projevuje mnoha způsoby.
Chcete-li pomoci někomu odvést duši, musí dotyčný člověk s tímto rituálem souhlasit a je jenom dobře, když souhlasí i svojí účastí, třeba jenom modlitbami..
Může se stát, že se vám duše odvděčí za vaši pomoc nějakou informací ve snech. Chce-li duše tímto způsobem poděkovat, vždy vyvolá dobrý dojem- pocit a nikdy nemáte strach.
VŽDY JSME V TĚCHTO ČINNOSTECH S VÁMI, NEBOJTE SE. "
..........................................................................................................................................................................................................................
Také občas dostávám zpětnou informaci jako poděkování. Nejsilnější poděkování bylo od duše muže. V předzahrádce jim vždy kvetlo mnoho aster. Meditaci jsem skončila, ještě se mi nechtělo ji uzavírat. Stočila jsem hlavu vzhůru a přes zavřená víčka jsem "viděla" vnitřním zrakem letící velkou kytici aster, kde byly barvy různých odstínů-růžová-modrá-červená a bílá.. Když byla kytice blízko- lekla jsem se a tato negativní emoce tuto vizi ukončila. Vím, že se nemáme bát- lekat, ale jsme lidé. Přeji Vám hodně štěstí a správnou intuici. M.
...........................................................................................................................................................................................................................
Pokud byste se chtěli podělit s ostatními s Vašimi osobními zkušenostmi, napište mi na známou adresu:
m. magdalka@seznam.cz
a uvedu článek v nezměněné formě na blogu. Budete-li chtít být v anonymitě, nemusíte uvádět jméno.